Dveře archivů otevřené dokořán

aa_chodovec

V sobotu 20. října 2018 v době od 10:00 do 18:00 bude možné mimořádně navštívit Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze. V budovách na Chodovci a v Dejvicích je připraven po celý den bohatý program pro dospělé i dětské, poučené i laické návštěvníky.

Plakát celkový » (PDF — 2 MB)

Plakát 1. oddělení » (JPG — 2 MB)

Plakát Hasičského záchranného sboru » (PDF — 2 MB)

Pozvánka » (PDF — 2 MB)

Skládačka » (PDF — 2 MB)

Cílem dne otevřených dveří uspořádaného při příležitosti 100. výročí vzniku československého státu je seznámení s prací obou institucí, zpřístupnění běžně nepřístupných prostor, prezentace unikátních archivních dokumentů a další doprovodné aktivity pro poučení i zábavu. V budově na pražském Chodovci jsou připraveny pravidelné exkurze do archivních depozitářů i restaurátorských ateliérů, výstavy archivních dokumentů, odborné přednášky, genealogická poradna, čtení z pamětí politika Jana Malypetra v podání herce Jiřího Štrébla nebo koncert skupiny Ostravská bandaska s programem skladeb připomínajících konec habsburské monarchie a vznik republiky. V tvořivé dílně si dospělí mohou vyrobit vlastní záložku do knihy nebo přitisknout pečeť na ruční papír. Pro děti je připravena například výroba kokard v národních barvách nebo archivní hra. Budova v Dejvicích je nejstarší účelovou archivní budovou u nás postavenou ve 30. letech 20. století ve funkcionalistickém stylu dle projektu architekta Jaroslava Fragnera. I zde je možné v rámci prohlídkové trasy nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a seznámit se s péčí o naše kulturní dědictví. Pro děti jsou připraveny dílny s tvorbou erbů, pečetí a rodokmenů.


1_odd

depot_1

depot_2


Adresy budov:

Archivní 4, 149 01, Praha 4
Milady Horákové 133, 160 00, Praha 6

Kontakty:

PhDr. Zdeňka Kokošková, tel.: 974 847 287, zdenka.kokoskova@nacr.cz

Mgr. Jitka Křečková, tel.: 974 847 837, jitka.kreckova@nacr.cz

Další informace najdete na:

www.nacr.cz
www.soapraha.cz