Oznámení o uzavření čítáren a badatelen

badatelna_chodovec

NOTICE OF CLOSURE »

Oznamujeme badatelům, že badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci i na tř. Milady Horákové (1. oddělení) budou uzavřeny dne 19. listopadu od 9:00 do 13:00. Dále bude ve dnech 22. listopadu, 13. a 14. prosince 2018 uzavřena badatelna Národního archivu v Praze na Chodovci. V období od 21. prosince 2018 do 4. ledna 2019 budou uzavřeny badatelny a knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 30. 10. 2018
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

NOTICE OF CLOSURE OF THE NATIONAL ARCHIVES’ RESEARCH ROOMS AND LIBRARIES

We notify researchers that on 22 November and 13 and 14 December 2018, the central research room of the National Archives in Prague-Chodovec will be closed. In the period from 21 December 2018 to 4 January 2019 the research rooms and libraries of the National Archives in Prague-Chodovec and in Milady Horákové Street, will be closed.

Thank you for your understanding.

Prague, 30 November 2018
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
Director of the National Archives