O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Unikátní výstava v Národním archivu


Národní archiv
Datum konání: 26. až 29. září 2014, 10 - 17 hod

V měsíci září 2014 Národní archiv zpřístupní v hlavní budově v Praze 4 - Chodovci pod názvem „Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel míru“ vybraný soubor unikátních listin a dalších archiválií dokládajících Jiřího mírovou zahraniční politiku i jeho vládu v českých zemích. Návštěvníci mimo jiné uvidí přátelskou a spojeneckou smlouvu českého a francouzského krále z 18. 7. 1464, a také vzácný rukopis s vyobrazením krále Jiřího, pocházející z majetku jeho přímých potomků, minstrberských knížat.

Tisková zpráva   »

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ BADATELEN A ČÍTÁREN KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU

 

Oznamujeme všem badatelům, že v období od 4. do 29. srpna 2014 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

IX. ročník KONFERENCE CNZ 2014 s podtitulem „Ukládání elektronických dokumentů – praxe vs. teorie“

Bližší informace o obsahové stránce odborné konference vám zasíláme v přiložené pozvánce. Na základě zkušeností z předchozích ročníků doporučujeme včasnou registraci. Elektronický přihlašovací formulář je k dispozici na adrese

Více   »
Kontrola spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému

Ministerstvo vnitra zveřejnilo metodiku, pomocí které je možné ověřit základní povinnosti při výkonu spisové služby prostřednictvím elektronického systému spisové služby. Tato metodika bude zároveň sloužit pro kontrolu (zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád) u původců ze strany správních úřadů na úseku archivnictví, tedy i Národního archivu.

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců naleznete zde.
Národní digitální archív hledá programátora

Národní archiv v souvislosti s realizací projektu Národní digitální archiv hledá kandidáty na pozici programátor. 
Více   »

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008