O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Národní archiv připravuje výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět“.


Plakát k výstavě
Výstava je věnována připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Kde: Národní archiv, Archivní 4, 
Praha 4
 Kdy: 26. – 30. června 2015Doprovodné akce:
Přednášky PhDr. Denka Čumlivského
Kdy: pátek 26.6. v 16 hodin
a neděle 28.6. ve 14:30 hodin
Výstava, mimořádně bohatá na archivní unikáty, vůbec poprvé seznámí širokou veřejnost s nejvýznamnějšími historickými dokumenty k husovské problematice, které jsou uloženy ve fondech a sbírkách Národního archivu a Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Více   »

Upozornění badatelům:

 

Od dnešního dne (tj.25.5.2015) až do odvolání (min. do 28.5. 2015) bude uzavřena badatelna 1. oddělení Národního archivu, Milady Horákové 133, Praha 6, a to z důvodu kontaminace vody způsobené opravou veřejného vodovodního potrubí.. Sledujte zprávy ve sdělovacích prostředcích a web Národního archivu.

Děkujeme za pochopení.
 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivuDALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
Národní archiv zpřístupnil on-line mapy III. vojenského mapování ( 1888–1951) 1:25 000 a 1:75 000,

a to prostřednictvím jednoho z výstupů projektu – Virtuální mapové sbírky.Více   »
Oznámení o uzavření badatelen a čítáren knihovny Národního archivu

Dne 25. června 2015 bude badatelna a čítárna knihovny v Praze na Chodovci otevřena pouze do 12-ti hodin.

Dále oznamujeme badatelům, že v období od 3. do 21. (23.)srpna 2015 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení

PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu
Nová metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě

Metodika je primárně určena k využití archivům, které plní povinnosti dle archivního zákona. Ostatní paměťové instituce mohou tuto metodiku nebo její části fakultativně využít v rámci svých činností v oblasti péče o svěřené sbírky.

Více   »

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Ilustrační foto Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008