O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Přednáška TOWARDS THE DIGITAL ARCHIVES: SUMMING UP THE FIRST LESSONS.


Národní archiv Národní archív v Praze Vás srdečně zve na přednášku pana Priit Pirska, generálního ředitele Národního archívu Estonské republiky.

Přednáška v anglickém jazyce se koná 13. května 2014 ve 14,00 hodin v budově 1. oddělení Národního archívu, M. Horákové 133, Praha 6 v rámci projektu "ENArC".

Zájemce prosíme o nahlášení účasti na adresu uvedenou v pozvánce.

Více   »


Unikátní výstava v Národním archivu

 

V měsíci září 2014 Národní archiv zpřístupní v hlavní budově v Praze 4 - Chodovci pod názvem „Jiří z Poděbrad, husitský král – přítel míru“ vybraný soubor unikátních listin a dalších archiválií dokládajících Jiřího mírovou zahraniční politiku i jeho vládu v českých zemích. Návštěvníci mimo jiné uvidí přátelskou a spojeneckou smlouvu českého a francouzského krále z 18. 7. 1464, a také vzácný rukopis s vyobrazením krále Jiřího, pocházející z majetku jeho přímých potomků, minstrberských knížat.
DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

Vernisáž výstavy Florencie a Toskánsko v Praze

Národní archiv srdečně zve na slavnostní prezentaci knihy Evy Gregorovičové „Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků“. Publikace obsahuje celkem 31 původních odborných studií založených na dosud neznámých a nevyužitých pramenech. Při této příležitosti bude rovněž zahájena výstava „Florencie a Toskánsko v Praze. Obrazy a dokumenty z Rodinného archivu toskánských Habsburků“. Průřezová výstava dokumentů z rodinného archivu toskánských Habsburků zpřístupňuje nejvzácnější dokumenty z období od 2. poloviny 18. století do počátku 20. století.

Prezentace knihy a zahájení výstavy se uskuteční dne 24. dubna 2014 v Italském kulturním institutu v Praze.

 Více   »
Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví.

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze a Národní archiv ohlašují konferenci Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, která se bude konat ve dnech 22.–24. října 2014 při příležitosti 50. výročí ustavení samostatné katedry archivnictví na FF UK. Propozice pro přihlašování příspěvků.

Oznámení o uzavření badatelen a čítáren knihovny Národního archívu

Oznamujeme všem badatelům, že ve dnech 2. a 9. května 2014 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008