O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Právě vyšel sborník Historická fotografie 2014


Právě vyšel sborník Historická fotografie 2014
Letošní sborník přináší čtenáři rozmanité pohledy na úlohu fotografie a její praktické využití. Na příkladech Archivu Národní galerie v Praze je představena fotografie jako pomůcka malířů 19. století, v jiné studii je pak sledován význam fotografie v souvislosti s orální historií a řada dalších. Stalo se již tradicí, že sborník představuje významné fotografické soubory uložené v paměťových institucích, ročník 2014 informuje o fotografiích dokumentujících stavební rozvoj Pelhřimova, historických fotografiích uložených v Archivu města Brna a také Ostravy – Mariánských Hor a Michálkovic na počátku 20. století. Poněkud netradiční pohled přináší článek o vývoji mužské intimity ve fotografii. Četné recenze seznámí čtenáře s uplynulým děním – fotografických výstavách a publikacích. V roce 2014 byl SHF zařazen na seznam recenzovaných periodik.

Sborník je možné zakoupit v badatelně Národního archivu nebo v Technickém muzeu v Brně. Cena 160,-Kč

Oznámení o uzavření badatelen čítáren knihovny Národního archivu

 

Oznamujeme všem badatelům, že v období od 19. prosince 2014 do 2. ledna 2015 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.


V Praze dne 18. 11. 2014

PhDr. Eva Drašarová, CSc.

ředitelka Národního archivu

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

Dohoda o spolupráci na výzkumu zaměřeném na problematiku justice v novodobých dějinách,

Dne 3. 10. 2014 byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci na výzkumu zaměřeném na problematiku justice v novodobých dějinách, zejména v letech nacistické okupace a komunistického režimu a její roli při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu. Spolupráce bude realizována prostřednictvím pracovních seminářů, konzultací v rámci řešených projektů, pořádání konferencí, přednášek a seminářů a zapojení studentů do výzkumu. Dohoda byla podepsána mezi Národním archivem, Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, Archivem bezpečnostních složek a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Přiložené foto   »
Jan, ŽUPANIČ – Michal, FIALA – Pavel, KOBLASA, Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra.

Erbovní listiny, Praha 2014, 1047 s.

Národní archiv ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Archivem hlavního města Prahy, Státním oblastním archivem v Praze a Rakouským státním archivem (Österreichisches Staatsarchiv) vydal v rámci projektu Grantové agentury České republiky rozsáhlou edici erbovních a nobilitačních listin doprovázenou bohatou obrazovou přílohou. Úvod se věnuje dějinám a rozboru tzv. šlechtického archivu c. k. ministerstva vnitra ve Vídni, který je uložen v Národním archivu a v Rakouském státním archivu, dále pak procesu udílení šlechtictví a povyšování obcí na města na území Rakousko-Uherska. Vlastní ediční část obsahuje přepisy erbovních listin Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy a Archivu Národního muzea. Ve stejné části se nacházejí rovněž texty konceptů k udílení či polepšení městských a církevních znaků v českých zemích.

Publikaci je možné zakoupit v knihkupectvích za 1.490,- Kč.
Ukončení projektu NDA

 

Ke dni 19. září 2014 došlo k ukončení financování projektu Národní digitální archiv z prostředků ESF Integrovaného operačního programu výzvy 10. Důvodem byly opakované časové průtahy při realizaci otevřeného výběrového řízení klíčové zakázky na dodávku technologií ICT, v jejichž důsledku nebylo možno dodržet časový a finanční harmonogram projektu.
Více   »


Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008