O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Archivy školám, archiváři učitelům


Konference u příležitosti 60. výročí vytvoření jednotné archivní sítě

 

Konference u příležitosti 60. výročí vytvoření jednotné archivní sítě

 

Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním archivem pořádají ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 konferenci u příležitosti 60. výročí vytvoření jednotné archivní sítě. Konference je určena pedagogům, studentům, odborné i laické veřejnosti. Na konferenci je třeba se přihlásit.

Program

Přihláška

Logo ke stažení

Ukončení projektu NDA

 

Ke dni 19. září 2014 došlo k ukončení financování projektu Národní digitální archiv z prostředků ESF Integrovaného operačního programu výzvy 10. Důvodem byly opakované časové průtahy při realizaci otevřeného výběrového řízení klíčové zakázky na dodávku technologií ICT, v jejichž důsledku nebylo možno dodržet časový a finanční harmonogram projektu.
Více   »DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

Dohoda o spolupráci na výzkumu zaměřeném na problematiku justice v novodobých dějinách,

Dne 3. 10. 2014 byla uzavřena rámcová dohoda o spolupráci na výzkumu zaměřeném na problematiku justice v novodobých dějinách, zejména v letech nacistické okupace a komunistického režimu a její roli při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu. Spolupráce bude realizována prostřednictvím pracovních seminářů, konzultací v rámci řešených projektů, pořádání konferencí, přednášek a seminářů a zapojení studentů do výzkumu. Dohoda byla podepsána mezi Národním archivem, Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, Archivem bezpečnostních složek a Ústavem pro studium totalitních režimů.

Přiložené foto   »
Národní archiv převzal k depozitnímu uložení fotoarchiv Alexandra Paula

Dne 15. října 2014 uložil Národní archiv do svých speciálně klimatizovaných depozitářů první část negativů, jejichž autorem je významný český fotograf Alexandr Paul.

Přiložená fotogalerie   »
Oznámení o uzavření badatelen Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze na Chodovci

Oznamujeme badatelům, že ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 budou badatelny Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze na Chodovci uzavřeny.

Badatelna Národního archivu na tř. Milady Horákové a čítárny knihovny Národního archivu budou v uvedených dnech v provozu bez omezení.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 13. 10. 2014

PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu 

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. ředitel Státního oblastního archivu v Praze

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008