O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Nad krajinou slz a radiace – odtajněné letecké snímky z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy

Nad krajinou slz a radiace
Více   »

Oznámení o uzavření badatelen a čítáren knihovny Národního archivu

 


Oznamujeme badatelům, že v období od 3. do 21. (23.)srpna 2015 budou badatelny a čítárny knihovny Národního archivu v Praze na Chodovci a na třídě Milady Horákové uzavřeny.

Děkujeme za pochopení

PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivuDALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
Národní archiv zpřístupnil on-line mapy III. vojenského mapování ( 1888–1951) 1:25 000 a 1:75 000,

a to prostřednictvím jednoho z výstupů projektu – Virtuální mapové sbírky.Více   »
Cena Rudolfa Medka pro rok 2015

Paní Raisa Machatková, prom. hist., dlouholetá odborná archivářka Národního archivu, se stala nositelkou Ceny Rudolfa Medka pro rok 2015. Ocenění získala za svůj mimořádný příspěvek ke zpracování a zpřístupnění osobních fondů i fondů institucionální povahy vztahujících se k činnosti ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu a za svou bohatou publikační a ediční činnost související s touto problematikou.

Více   »
Nová metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě

Metodika je primárně určena k využití archivům, které plní povinnosti dle archivního zákona. Ostatní paměťové instituce mohou tuto metodiku nebo její části fakultativně využít v rámci svých činností v oblasti péče o svěřené sbírky.

Více   »

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Ilustrační foto Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008