Volná místa


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent — archivář v oddělení státní správy z let 1945–1992 (4. odd.), ID 17000532.

Ředitelka Národního archivu jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent — archivář (ID 17000532) v oboru státní služby 35. Archivnictví a spisová služba dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb. o oborech státní služby. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, poté na dobu neurčitou). Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 10. 2018, případně dle domluvy. Místem výkonu služby je Praha. Lhůta pro podání žádosti: 22. 8. 2018.

Oznámení o vyhášení výběrového řízení (PDF — 295 kB)

  1. Žádost o přijetí
    PDF (256 kB) | DOCX (42 kB)
  2. Souhlas se zpracováním osobních údajů
    PDF (125 kB) | DOCX (18 kB)