První oznámení o konání XVII. semináře restaurátorů a historiků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků, připravovaný spoluprací Moravského zemského archivu v Brně, hostitelského Státního okresního archivu Jihlava, Národního archivu, Ústavu chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a za oraganizačního zajištění České informační společnosti, z. s. — pobočného spolku při Národním archivu, který se uskuteční ve dnech 18. až 21. listopadu 2019 v prostorách hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Odborná jednání XVII. semináře restaurátorů a historiků budou tradičně zaměřena na:

 • praktické restaurování a konzervování;
 • výzkum v oblasti restaurování a ochrany písemných památek;
 • restaurátorské a konzervátorské materiály a prostředky;
 • etické problémy restaurování a konzervování;
 • problematika vystavování, zpřístupňování a využívání písemných památek;
 • živelné pohromy — preventivní opatření a náprava škod;
 • zkušenosti ze zahraničních stáží, studijních pobytů a cest;
 • vzdělávání restaurátorů.

Budete-li se chtít semináře zúčastnit a máte-li zájem o následné zaslání podrobnějších informací a programu semináře a závazné přihlášky, vyplňte, prosím, přiloženou předběžnou přihlášku. Budeme potěšeni, když se podělíte s ostatními účastníky o výsledky své práce a nabyté zkušenosti. Pokud se tak rozhodnete, rádi bychom Vás požádali o sdělení tématu a stručného obsahu Vámi nabízené přednášky, informace či posterové prezentace. Zvláště oceníme vystoupení praktických restaurátorů.

K přihlášení, prosím, využijte on-line přihlášku. Můžete samozřejmě vyplnit také textovou verzi přihlášky v těchto formátech:

 • DOCX (DOCX — 17 kB)
 • PDF (PDF — 137 kB)

a tu zaslat poštou na adresu: Roman Straka, Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 — Chodovec nebo na e-mailovou adresu: roman.straka@nacr.cz
Prosím, učiňte tak nejpozději do pátku 1. března 2019.
Případné dotazy Vám rádi zodpovědí zástupci přípravného výboru semináře:

 • Roman Straka — organizační garant
  Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00, Praha 4, tel.: 974 847 468, e-mail: roman.straka@nacr.cz
 • doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič — odborný garant
  Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6 — Dejvice, tel.: 220 444 140, e-mail: michal.durovic@vscht.cz
 • Mgr. Blanka Hnulíková
  Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00, Praha 4, tel.: 974 847 433, e-mail: blanka.hnulikova@nacr.cz

Za přípravný výbor: doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič, v. r.


PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA

na XVII. seminář restaurátorů a historiků, Jihlava, 18.–21. listopadu 2019referát (30 min)informaci (10 min)poster (v rámci posterové prezentace)
Děkujeme, že se chcete podělit s ostatními účastníky semináře o výsledky své práce a nabyté zkušenosti.


* V souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů, které budou použity pouze pro účely organizace XVII. semináře restaurátorů a historiků.

* takto označené položky jsou povinné