Právě vyšlo

Publikace objednávejte přes objednávkový formulář, případně pište na adresu:
Národní archiv — podatelna, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 — Chodovec
nebo e-mail na@nacr.cz. K zásilce bude připočteno poštovné a balné. Publikace, které Národní archiv poskytuje zdarma, lze vyzvednout v badatelnách. Nelze je zasílat poštou!

Národní archiv postupně zveřejňuje některé publikace v elektronické podobě. K dispozici jsou zdarma ZDE.

Novinky

Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992)

Publikace obsahuje základní údaje o složení ústředních orgánů strany (ústřední výbor, předsednictvo, sekretariát, ústřední kontrolní a revizní komise), přehledy o složení komisí strany, seznamy poslanců a ministrů za komunistickou stranu, systemizaci aparátu ústředního výboru, seznamy vedoucích představitelů organizací spjatých s činností KSČ. Součástí je i abecední seznam členů ÚV a ÚKK se základními biografickými údaji. Významnou částí je i bohatá fotografická příloha mapující dějiny dělnického a komunistického hnutí v Československu.

Cena: 370,- Detail Objednat

Loketsko — Soupis poddaných podle víry z roku 1651

E-kniha ke stažení zde (PDF — 4 MB)

Cena: zdarma Detail Objednat

Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945

Jedná se o mezioborovou monografii přinášející zcela nový pohled na podoby univerzitních botanických zahrad v Praze a jejich vliv na studium botaniky na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Publikace významně zasahuje do oborů architektury, stavitelství, historie a přírodních věd.

Cena: 408,- Kč Detail Objednat

Historická fotografie 2017

Sborník Historická fotografie vám tedy i letos přináší pestrou paletu informací, které byly zachyceny fotografickým obrazem. Snad každý z  tenářů nalezne to, co ho zajímá nebo pobaví.

Sborník Historická fotografie přináší zajímavé informace ze světa historické fotografie. Poměrně obsáhlá studie je věnována cestovatelské pozůstalosti Josefa Ladislava Erbena. Další příspěvek je věnován pozůstalosti zajímavé, snad i rozporuplné a poněkud tajemné postavy prvorepublikového období — Josefa Pluhaře, rytíře Suverénního řádu maltézských rytířů, který působil ve službách agrární strany. O podobách a proměnách portrétní fotografie, především šlechtické, podává autorka obsáhlou informaci v jednom z dalších příspěvků. Časopisy, které prezentovaly zejména amatérskou fotografii, nebyly dosud zcela „objeveny“, takže týdeník Letem světem je malým příspěvkem k tématu časopisů akcentujících fotografii, v tomto případě především fotografii turistickou. Rubrika „Představujeme“ přináší informace o fotografiích uložených ve Státním oblastním archivu v Praze, tentokrát jde o monotématický příběh z období „Velké války“, fotografie jsou součástí archivních souborů velkostatků a rodinných archivů. Návštěva prezidenta republiky byla vždy významnou událostí, na níž se zaměřily objektivy místních fotografů. Tak tomu bylo i v případě návštěvy Edvarda Beneše v Pelhřimově v roce 1947. Fotografie dokumentující tuto událost spravuje Muzeum Vysočiny Pelhřimov. V neposlední řadě vstupuje ve známost, že fotografie jsou uloženy také v Archivu České národní banky. Že jde o sbírku zajímavou, nás jistě přesvědčí autorka příspěvku. Fotografické publikace a výstavy jsou tématem poslední rubriky SHF.

Jako každý rok i letos platí, že podněty a připomínky čtenářů i autorů jsou vítané a žádoucí. Přivítáme zajímavé příspěvky — odborné studie, rady a poznatky, které jste načerpali z práce s historickou fotografií, a které umožní blíže nahlédnout do naší minulosti, ale také drobné informace či recenze mapující fotografické dění ve vašem okolí. Vaše příspěvky, připravené po formální stránce podle Pokynů pro autory, budeme očekávat do 15. dubna 2018, jejich anotace na přiloženém formuláři co nejdříve. Sborník Historická fotografie můžete objednat na adresách vydavatelů nebo zakoupit osobně v jejich sídlech. Veškeré kontakty naleznete v tiráži. Uzávěrka příštího čísla je 15. dubna 2018.

Cena: 270,- Kč Detail Objednat

Seriózní historik a archivář v záři zeleného čtyřlístku. Pocta doc. PhDr. Václavu Černému

Sborník zabývající se osobou Václava Černého (1894 – 1962), významného archiváře bývalého Ústředního zemědělsko-lesnického archivu v Praze a především znamenitého historika agrárních dějin obsahuje soubor jeho prací již zveřejněných, ale i nepublikovaných. Václav Černý nebyl pouze archivářem a historikem, ale také vynikajícím znalcem historické literatury a znalcem pramenů k agrárním dějinám v tehdejším Československu, jímž věnoval značnou pozornost ve své vědecké práci. Publikace je důležitým příspěvkem k agrárním dějinám u nás, zemědělskému archivnictví a zároveň může posloužit jako inspirace pro mladé generace historiků. Tematicky navazuje na volnou řadu dosud vydaných monografií zemědělských historiků a archivářů (Josef Tlapák, Emanuel Janoušek, Josef Křivka, Jana Pšeničková a Josef Šmerha).

Cena: 270,- Kč Detail Objednat