Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Státní správa do roku 1848
politická správa


Státní správa do roku 1848
politická správa s celostátní působností

0050 Archiv České koruny 1158-1935
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0017 Čechy, Morava, Slezsko (1344)1527-1845
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0174 Česká dvorská kancelář 1293-1791(1826)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 142,6 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0018 České vyslanectví v Řezně (1663)1708-1748(1781)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0180 Hraniční spisy (1300)1389-1910
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 49,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0179 Lužické spisy (1377)1527-1747
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 31,75 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0020 Morava (1482)1527-1626(1750)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9,75 bm
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0182 Registra (1301)1527-1669
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 14,8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0021 Salbuchy 1530-1832
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 22,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0175 Stará manipulace (14.století)1526-1838
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 331,8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0023 Staré militare 1527-1748
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 54,25 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0707 Úřad nejvyššího dvorského štolby Vídeň 1717-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 36 bm - archivní pomůcka

Státní správa do roku 1848
politická správa s regionální působností

0230 Administrace státních statků Praha (1685)1721-1833
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 39,62 bm

0203 České gubernium 1711-1855
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2611 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0169 České gubernium - Archivní registratura (1731)1753-1849
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0001 České gubernium - Duchovní komise 1782-1785
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 31 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0003 České gubernium - Exjesuitica 1773-1784
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 14,9 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0192 České gubernium - Fundační komise (1357)1725-1784
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 55,55 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0005 České gubernium - Generální zemské komisariáty 1790-1814
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0171 České gubernium - Guberniální listiny ( 993)1261-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0156 České gubernium - Gymnazijní a studijní komise 1774-1791
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,25 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0142 České gubernium - Gymnazijní studijní ředitelství 1802-1848
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 11,51 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0029 České gubernium - Knihy židovských familiantů 1811-1848
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0004 České gubernium - Komise pro likvidaci náboženských bratrstev (1341)1784-1800
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0145 České gubernium - Komise pro likvidaci výloh patrimoniálních úřadů 1848-1849
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,6 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0132 České gubernium - Komise pro normální školy 1775-1784
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7,75 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0002 České gubernium - Komise pro sestavení robotních seznamů (1771)1776-1786
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 35 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0014 České gubernium - Komise pro Tereziánský ústav šlechtičen 1753-1804
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0201 České gubernium - Komise pro úpravu berní a finalizaci urbariálních povinností 1789
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 36,6 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0010 České gubernium - Komise vojenských špitálů 1813-1814
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,2 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0205 České gubernium - Kontribučenské fondy 1781-1865
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 238,9 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0007 České gubernium - Lékařská policejní očkovací komise 1803-1827
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,7 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0136 České gubernium - Likvidační komise nadačních fondů 1796-1797
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0133 České gubernium - Likvidační komise školního fondu 1796-1802
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0138 České gubernium - Obchodní a tovární inspekce 1798-1826
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,9 bm
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0157 České gubernium - Provinční zdravotní komise pro potlačení cholery v Čechách 1831-1837
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7,6 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0013 České gubernium - Registratura nejvyššího purkrabího Chotka 1825-1842
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3,9 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0012 České gubernium - Robotní abolice (1726)1780-1785(1807)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0170 České gubernium - Ředitelství guberniální kanceláře 1783-1850
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,2 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0135 České gubernium - Školní fase 1772-1869
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 19 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0009 České gubernium - Univerzitní komise 1746-1784
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,7 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0011 České gubernium - Urbariální komise 1771-1775
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0141 České gubernium - Vrchní dozor nad školami 1806-1849(1852)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0140 České gubernium - Vrchní školní ředitelství 1784-1806
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 21,25 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0015 České gubernium - Zemská komise pro labskou plavbu 1819-1826
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,1 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0139 České gubernium - Zemská podpůrná komise 1843
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,52 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0006 České gubernium - Zemský protomedikát 1775-1863
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0504 Náboženská Matice (1652)1782-1945(1948)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 85 bm - archivní pomůcka

0052 Nejvyšší purkrabství 1497-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 83,8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0148 Normální škola 1775-1870(1883)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 16,75 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0176 Nová manipulace 1650-1706(1744)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 132,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0008 Osobní kancelář arcivévody Štěpána 1844-1848
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0874 Policejní ředitelství Praha (1769)1785-1951(1955)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3349,5 bm - archivní pomůcka

0202 Presidium českého gubernia 1770-1852
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 312,7 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0886 Ředitelství pošt a telegrafů Praha 1763-1945(1947)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 337,65 bm - archivní pomůcka

0181 Staré české místodržitelství 1563-1747(1751)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 42,5 bm
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0155 Studijní konses 1792-1802
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,25 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0134 Školní katalogy 1786-1853
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0189 Valdštejniana (1616)1622-1634(19.století)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 22,8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0880 Zemské stavební ředitelství Praha 1790-1863
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,8 bm - archivní pomůcka

0024 Zemský podkomořský úřad 1522-1849
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 38,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.