Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Státní správa 1848 až 1918

Státní správa 1848 - 1918
politická a finanční správa s celostátní působností

0344 Generální inspekce rakouských drah Vídeň 1885-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 172,63 bm - archivní pomůcka

0783 Generální ředitelství pro stavbu vodních cest 1903-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 90 bm - archivní pomůcka

0349 Generální ředitelství státních drah Vídeň 1888-1919
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,12 bm - archivní pomůcka

0340 Generální stavební ředitelství Vídeň 1850-1852
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,88 bm - archivní pomůcka

0901 Komise pro podporu správní reformy Vídeň 1911-1914
přístupnost fondu: částečně přístupné

0327 Ministerstvo financí, Vídeň 1888-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 186,25 bm - archivní pomůcka

0871 Ministerstvo kultu a vyučování, Vídeň 1882-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 172,5 bm - archivní pomůcka

0328 Ministerstvo obchodu, Vídeň 1888-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 193,38 bm - archivní pomůcka

0331 Ministerstvo pro zdraví lidu, Vídeň 1912-1919
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

0330 Ministerstvo veřejných prací, Vídeň (1906)1908-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 154,12 bm - archivní pomůcka

0323 Ministerstvo vnitra, Vídeň (1831)1848-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 348,51 bm - archivní pomůcka

0891 Ministerstvo zahraničních věcí, Vídeň (1537)1848-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8,63 bm - archivní pomůcka

0701 Ministerstvo zemědělství, Vídeň (1861)1868-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 256 bm - archivní pomůcka

0342 Ministerstvo železnic, Vídeň 1896-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 156,25 bm - archivní pomůcka

0872 Ministr krajan, Vídeň 1900-1914(1918)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9 bm - archivní pomůcka

0339 Nejvyšší účetní dvůr Vídeň 1888-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7,13 bm - archivní pomůcka

0335 Normální cejchovní komise Vídeň 1872-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3,25 bm - archivní pomůcka

0236 Památkový úřad Vídeň 1854-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 15,2 bm - archivní pomůcka

0870 Prezídium ministerské rady Vídeň 1852-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12 bm - archivní pomůcka

0329 Ředitelství pro stavbu vodních cest Vídeň 1901-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9,25 bm - archivní pomůcka

0703 Ředitelství státních lesů a statků Vídeň 1840-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 15 bm - archivní pomůcka

0341 Ředitelství ústavu pro ženský domácký průmysl Vídeň (1905)1908-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,88 bm - archivní pomůcka

0343 Ředitelství ústředí krajkářských kursů Vídeň 1905-1908
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,25 bm - archivní pomůcka

0334 Služebna pro živnostenský úvěr Vídeň 1909-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9,88 bm - archivní pomůcka

0345 Tarifní a zúčtovací úřad Vídeň 1908-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,38 bm - archivní pomůcka

0337 Technický pokusný úřad Vídeň 1910-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,25 bm - archivní pomůcka

1060 Úřad nejvyššího dvorského hofmistra císaře Ferdinanda I. Praha 1848-1875(1884)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0707 Úřad nejvyššího dvorského štolby Vídeň 1717-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 36 bm - archivní pomůcka

0336 Úřad pro zvelebování živností Vídeň 1908-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,63 bm - archivní pomůcka

0333 Ústřední hydrografický úřad Vídeň 1894-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4 bm - archivní pomůcka

Státní správa 1848 - 1918
politická a finanční správa s regionální působností

0109 Archiv map katastrálních (1748)1840-1950(1955)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 22 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0885 Báňské hejtmanství Praha (1800)1858-1954(1958)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 194,15 bm - archivní pomůcka

0214 Česká státní účtárna Praha 1688-1921
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 218 bm - archivní pomůcka

0526 Česká zemská kancelář pro revizi okresního a obecního hospodářství 1913-1941
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka

0527 Česká zemská společenstevní kancelář 1908-1940
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 20,5 bm - archivní pomůcka

0873 České místodržitelství Praha 1850-1918(1937)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2186,2 bm - archivní pomůcka

0895 Evidence obyvatelstva Praha 1914-1953(1956)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 848 bm - archivní pomůcka

0219 Horní úřad a horní jednatelství Jílové 1705-1878
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12,7 bm - archivní pomůcka

0221 Horní úřad Mladá Vožice - Tábor (1809)1827-1854
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8,8 bm

0222 Horní úřad Příbram 1816-1904
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,3 bm - archivní pomůcka

0223 Horní úřad Rudolfov 1555-1854
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 19 bm - archivní pomůcka

0224 Horní úřad Stříbro 1719-1864
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 31,7 bm - archivní pomůcka

0656 Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe 1896-1937(1938)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 30 bm - archivní pomůcka

0231 Kutací ředitelství Příbram 1842-1857
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8 bm - archivní pomůcka

0028 Modré aršky - Výtahy z katastrálního vyměření Čech 1879-1882(1883)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 130,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M. Horákové

0504 Náboženská Matice (1652)1782-1945(1948)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 85 bm - archivní pomůcka

0874 Policejní ředitelství Praha (1769)1785-1951(1955)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3349,5 bm - archivní pomůcka

0893 Politická organizační komise Praha 1849-1850(1858)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,35 bm - archivní pomůcka

0892 Pomocná zemská komise Praha (1860)1872-1875
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,35 bm - archivní pomůcka

0881 Poštovní úřady Praha 1839-1939
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,48 bm - archivní pomůcka

0237 Pražská mincovna 1538-1878
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 70 bm - archivní pomůcka

0663 Prezídium zemské komise pro úpravu řek v Čechách 1903-1931
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 45 bm - archivní pomůcka

0886 Ředitelství pošt a telegrafů Praha 1763-1945(1947)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 337,65 bm - archivní pomůcka

0882 Teoretická zkušební komise státních zkoušek Praha 1850-1858
přístupnost fondu: nepřístupné - zpracováno 0,25 bm

0887 Ústřední přípřežní komise Praha 1866-
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,12 bm - archivní pomůcka

0879 Válečná odškodňovací komise Praha 1866-1880
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 14 bm - archivní pomůcka

0217 Vrchní horní úřad Jáchymov 1516-1890
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 424 bm - archivní pomůcka

0218 Vrchní horní úřad Příbram 1527-1907
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 203 bm - archivní pomůcka

0263 Vrchní horní úřad Příbram - oddělení Zbiroh 1853-1911
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0878 Zemská komise pro vykupování a pořádání břemen na pozemnostech Čechy 1853-1910
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 54,35 bm - archivní pomůcka

0894 Zemská organizační komise Praha 1853-1855
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9,03 bm - archivní pomůcka

0883 Zemská personální komise pro okresní úřady Praha (1849)1855-1868
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 24,3 bm - archivní pomůcka

0539 Zemská školní rada Praha 1869-1948(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 458,8 bm - archivní pomůcka

0215 Zemská vyvazovací komise Praha 1849-1910
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 346,1 bm - archivní pomůcka

1084 Zemské četnické velitelství Praha (1836)1850-1945(1948)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 258 bm - archivní pomůcka

0332 Zemské finanční ředitelství Praha (1833)1850-1952(1954)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 437 bm - archivní pomůcka

0880 Zemské stavební ředitelství Praha 1790-1863
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,8 bm - archivní pomůcka

0239 Zemský památkový úřad Praha 1912-1926
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 11 bm - archivní pomůcka

0726 Zemský pomologický ústav v Tróji 1873-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0899 Zemský školní úřad Praha 1850-1851
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1,05 bm

0788 Zemský ústřední úřad práce Praha (1904)1915-1939(1941)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,9 bm - archivní pomůcka

0884 Zemský vyvazovací fond Praha (1849)1850-1905
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 31,1 bm - archivní pomůcka

Státní správa 1848 - 1918
justiční správa a soudnictví s celostátní působností

0325 Ministerstvo spravedlnosti, Vídeň 1849-1919
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 106,9 bm - archivní pomůcka

0177 Nejvyšší soudní a kasační dvůr Vídeň 1888-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 149 bm - archivní pomůcka

0326 Správní soudní dvůr Vídeň 1898-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 32,38 bm - archivní pomůcka

Státní správa 1848 - 1918
justiční správa a soudnictví s regionální působností

0877 Česká finanční prokuratura Praha (1250)1437-1952(1965)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1328,9 bm - archivní pomůcka

0896 Depozitní úřad Praha 18.století-20.století
přístupnost fondu: částečně přístupné

0212 Fideikomisní spisy Praha 1564-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 178,2 bm - archivní pomůcka

1095 Sbírka - Soudní spisy, Praha 1879-1921
přístupnost fondu: částečně přístupné

0257 Soudní uvozovací komise Praha 1849-1850
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5 bm - archivní pomůcka

0876 Vrchní státní zastupitelství Praha (1821)1849-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 172,3 bm - archivní pomůcka

0211 Vrchní zemský soud Praha (1587)1848-1949(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 331 bm - archivní pomůcka

Archivní fondy k roku 1848

0210 Národní gardy 1848-1851
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6 bm - archivní pomůcka

0208 Národní výbor roku 1848 1848-
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,9 bm - archivní pomůcka

0233 Sbírka tisků roku 1848, Praha 1848-1851
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,5 bm - archivní pomůcka

0207 Svatováclavský výbor roku 1848 Praha 1848-1848
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,12 bm - archivní pomůcka

0209 Vyšetřovací komise roku 1848 Praha 1848-1849
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,37 bm - archivní pomůcka


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.