Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Státní správa 1918 - 1945
politická a finanční správa s celostátní působností


Státní správa 1918 - 1945
politická a finanční správa s celostátní působností

0902 Cenzurní sbor kinematografický při ministerstvu vnitra 1919-1939(1940)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 32 bm - archivní pomůcka

0747 Česká sociální pomoc 1939-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka

0733 Československá delegace při mezinárodních rozhraničovacích komisích 1920-1937
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8 bm - archivní pomůcka

1081 Československá ústřední rada železniční 1921-1938
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3,5 bm - archivní pomůcka

0784 Československý plavební úřad (1872)1920-1950(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 24 bm - archivní pomůcka

0497 Exportní ústav 1934-1946(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 56 bm - archivní pomůcka

0783 Generální ředitelství pro stavbu vodních cest 1903-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 90 bm - archivní pomůcka

0809 Generální ředitelství stavby dálnic (1900)1938-1948(1949)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 57 bm - archivní pomůcka

1009 Generální velitel četnictva (1906)1918-1942(1945)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 25 bm - archivní pomůcka

0919 Generální velitel neuniformované protektorátní policie 1942-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,2 bm - archivní pomůcka

0912 Generální velitel uniformované protektorátní policie (1919)1942-1945(1949)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 15 bm - archivní pomůcka

0916 Inspektor uniformované protektorátní policie (1919)1942-1945(1946)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 24 bm - archivní pomůcka

0725 Inspektor zemědělských a lesnických škol (1918)1920-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0837 Komise pro plebiscit na Těšínsku, Oravě a Spiši 1919-1920
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7,1 bm - archivní pomůcka

0616 Komise pro zhospodárnění veřejné správy 1933-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23 bm - archivní pomůcka

0898 Likvidační komisař ministerstva zahraničních věcí Vídeň 1918-1923
přístupnost fondu: částečně přístupné

0897 Likvidační komisař ministerstva železnic Vídeň 1918-1923
přístupnost fondu: částečně přístupné

0888 Likvidační komisař pro pošty a telegraf Vídeň (1888)1918-1922
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,88 bm - archivní pomůcka

0728 Ministerská komise pro agrární operace Praha 1918-1949(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 14 bm - archivní pomůcka

0517 Ministerstvo financí 1 1918-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 344 bm - archivní pomůcka

0782 Ministerstvo hospodářství a práce (1892)1942-1945(1947)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 100 bm - archivní pomůcka

0810 Ministerstvo lidové osvěty (1936)1942-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 14,2 bm - archivní pomůcka

0429 Ministerstvo pošt a telegrafů 1918-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 407 bm - archivní pomůcka

0369 Ministerstvo pro zásobování lidu 1918-1933
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 82 bm - archivní pomůcka

0903 Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností (1902)1918-1942(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 445 bm - archivní pomůcka

0380 Ministerstvo sociální a zdravotní správy (1922)1938-1941(1945)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17 bm - archivní pomůcka

0367 Ministerstvo sociální péče 1 (1914)1918-1938(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 559 bm - archivní pomůcka

0371 Ministerstvo školství 1 (1911)1918-1949(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 605 bm - archivní pomůcka

0904 Ministerstvo unifikací (1917)1919-1938(1939)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 28 bm - archivní pomůcka

0622 Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (1913)1918-1938(1939)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 165 bm - archivní pomůcka

1004 Ministerstvo veřejných prací (1914)1918-1942(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 415,5 bm - archivní pomůcka

1075 Ministerstvo vnitra (1897)1918-1953(1958)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 2150 bm - archivní pomůcka

0908 Ministerstvo zahraničních věcí - Ruská pomocná akce 1920-1939
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 57 bm - archivní pomůcka

0751 Ministerstvo zemědělství v Praze (1910)1918-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1166,5 bm - archivní pomůcka

0813 Ministerstvo železnic (1847)1918-1945(1953)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 780 bm - archivní pomůcka

0712 Mlynářské ústředí (1813)1939-1945(1953)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 84 bm - archivní pomůcka

0469 Národní výbor 1918 1918-1919
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

0451 Nejvyšší účetní kontrolní úřad 1919-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 360 bm - archivní pomůcka

0452 Nejvyšší úřad cenový 1939-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 109 bm - archivní pomůcka

0633 Německo-československá zvláštní komise 1939-1940
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5 bm - archivní pomůcka

0465 Nouzová technická pomoc (Technische Hothilfe) 1943-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka

0673 Patentní úřad 1919-1947
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7 bm - archivní pomůcka

0906 Poradní sbor pro otázky hospodářské 1919-1938
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 0,3 bm - archivní pomůcka

0921 Poradní sbor pro tělesnou výchovu 1920-1942
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,8 bm - archivní pomůcka

0678 Poštovní technický zkušební ústav 1921-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné

0706 Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu (1870)1942-1945(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 279 bm - archivní pomůcka

0729 Pracovní souručenství průmyslu strojených hnojiv při Ministerstvu zemědělství 1940-1943
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

1082 Předsednictvo ministerské rady 1918-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 625 bm - archivní pomůcka

0790 Rodopisný úřad 1939-1944
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,5 bm - archivní pomůcka

0713 Ředitelství státních lesů a statků - Brandýs nad Labem (1919)1921-1934
přístupnost fondu: částečně přístupné

1056 Ředitelství státních lesů a statků Praha (1910)1918-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 296 bm - archivní pomůcka

0833 Sčítání obyvatelstva v r. 1939 1939-1939
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 298 bm - archivní pomůcka

0368 Sociální ústav Republiky československé 1920-1941
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3 bm - archivní pomůcka

0535 Spisové komise 1938-1948(1949)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23,5 bm - archivní pomůcka

0835 Státní akce stěhovací 1938-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 18,5 bm - archivní pomůcka

0370 Státní obilní ústav (1916)1918-1924
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 22 bm - archivní pomůcka

0705 Státní pozemkový úřad (1872)1919-1949(1952)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 962 bm - archivní pomůcka

0471 Státní prodejna báňských a hutních výrobků 1918-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6 bm - archivní pomůcka

0752 Státní úřad statistický (1916)1919-1946(1950)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1250 bm - archivní pomůcka

0383 Státní ústav fotoměřičský v Praze 1919-1953(1955)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka

0379 Státní ústav pro tuky, oleje a mléko (1917)1919-1920(1925)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8 bm - archivní pomůcka

0498 Státní ústav školský pro domácí průmysl 1919-1930
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0730 Státní výzkumný ústav pro plemenářskou biologii při Ministerstvu zemědělství 1924-1929
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0545 Státní zdravotní ústav (1918)1925-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3 bm - archivní pomůcka

0743 Stavební ředitelství dálnic Praha - Brno 1939-1940
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka

0501 Světová výstava v New Yorku (1937)1938-1940(1941)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,5 bm - archivní pomůcka

0811 Úřad pro zahraniční obchod 1920-1922
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9,5 bm - archivní pomůcka

0544 Ústav lidské práce (1929)1939-1947
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4 bm - archivní pomůcka

0704 Ústřední ředitelství státních lesů a statků v Praze (1881)1918-1951(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 258 bm - archivní pomůcka

1022 Ústřední správa báňských a hutních závodů (1918)1919-1948(1949)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 170 bm - archivní pomůcka

0889 Vojenská komise zmocněnce československého státu Vídeň 1918-1919
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,12 bm - archivní pomůcka

0727 Výzkumný ústav rybářský a hydrologický Praha 1940-1940
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0709 Výzkumný ústav včelařský - Židlochovice 1927-1936
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0711 Zemědělský ústav účetnicko-spravovědný (1913)1919-1951(1958)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 126,5 bm - archivní pomůcka

0726 Zemský pomologický ústav v Tróji 1873-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.