Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Státní správa 1918 - 1945
mimo politické a finanční správy s celostátní působností


Státní správa 1918 - 1945
politická a finanční správa s regionální působností

0885 Báňské hejtmanství Praha (1800)1858-1954(1958)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 194,15 bm - archivní pomůcka

0214 Česká státní účtárna Praha 1688-1921
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 218 bm - archivní pomůcka

0526 Česká zemská kancelář pro revizi okresního a obecního hospodářství 1913-1941
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka

0527 Česká zemská společenstevní kancelář 1908-1940
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 20,5 bm - archivní pomůcka

0895 Evidence obyvatelstva Praha 1914-1953(1956)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 848 bm - archivní pomůcka

0656 Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe 1896-1937(1938)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 30 bm - archivní pomůcka

0617 Místní velitelství protiletecké obrany v Praze (1935)1939-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 39 bm - archivní pomůcka

0504 Náboženská Matice (1652)1782-1945(1948)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 85 bm - archivní pomůcka

1015 Odbočka zpravodajské ústředny Liberec 1936-1940
přístupnost fondu: částečně přístupné

1014 Odbočka zpravodajské ústředny Praha 1920-1939
přístupnost fondu: částečně přístupné

0874 Policejní ředitelství Praha (1769)1785-1951(1955)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3349,5 bm - archivní pomůcka

0663 Prezídium zemské komise pro úpravu řek v Čechách 1903-1931
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 45 bm - archivní pomůcka

0886 Ředitelství pošt a telegrafů Praha 1763-1945(1947)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 337,65 bm - archivní pomůcka

1078 Sbírka - Národní výbory 1918-1920
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,15 bm - archivní pomůcka

0377 Sbírka blahopřání k výročí republiky, Praha 1936-1937
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,5 bm - archivní pomůcka

1010 Úřadovna karpatoruských ministrů v Praze 1938-1939
přístupnost fondu: částečně přístupné

1012 Zemská donucovací pracovna v Ruzyni 1930-1949(1953)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0914 Zemská rada živnostenská pro Čechy 1938-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,3 bm - archivní pomůcka

0539 Zemská školní rada Praha 1869-1948(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 458,8 bm - archivní pomůcka

1013 Zemská zpravodajská ústředna Praha 1920-1941
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

1084 Zemské četnické velitelství Praha (1836)1850-1945(1948)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 258 bm - archivní pomůcka

0332 Zemské finanční ředitelství Praha (1833)1850-1952(1954)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 437 bm - archivní pomůcka

0239 Zemský památkový úřad Praha 1912-1926
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 11 bm - archivní pomůcka

0753 Zemský úřad Praha (1830)1918-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 2881,5 bm - archivní pomůcka

0753 Zemský úřad Praha (1830)1918-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 2881,5 bm - archivní pomůcka

0788 Zemský ústřední úřad práce Praha (1904)1915-1939(1941)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,9 bm - archivní pomůcka

Státní správa 1918 - 1945
justiční správa a soudnictví s celostátní působností

0456 Generální prokuratura 1918-1944
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 34 bm - archivní pomůcka

0832 Ministerstvo spravedlnosti 1 1918-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 300 bm - archivní pomůcka

0455 Nejvyšší soud 1918-1945
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 170 bm - archivní pomůcka

0470 Nejvyšší správní soud (1788)1918-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 139 bm - archivní pomůcka

0928 Ústavní soud 1920-1941
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka

0489 Volební soud - Praha 1920-1939
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,5 bm - archivní pomůcka

Státní správa 1918 - 1945
justiční správa a soudnictví s regionální působností

0877 Česká finanční prokuratura Praha (1250)1437-1952(1965)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1328,9 bm - archivní pomůcka

0212 Fideikomisní spisy Praha 1564-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 178,2 bm - archivní pomůcka

1095 Sbírka - Soudní spisy, Praha 1879-1921
přístupnost fondu: částečně přístupné

0929 Vrchní hornický soud rozhodčí 1925-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné

0841 Vrchní pojišťovací soud v Praze 91929-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

0825 Vrchní soud důchodkový 1925-1947
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,5 bm - archivní pomůcka

0876 Vrchní státní zastupitelství Praha (1821)1849-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 172,3 bm - archivní pomůcka

0211 Vrchní zemský soud Praha (1587)1848-1949(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 331 bm - archivní pomůcka

Státní správa 1918 - 1945
československé státní orgány v zahraničí 1939 - 1945

0461 Československá státní střední škola ve Velké Británii 1940-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3,5 bm - archivní pomůcka

0819 Ministerstvo financí Londýn (1939)1940-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 27 bm - archivní pomůcka

0786 Ministerstvo hospodářské obnovy Londýn (1940)1941-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9,5 bm - archivní pomůcka

0910 Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností Londýn 1941-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12 bm - archivní pomůcka

1007 Ministerstvo sociální péče Londýn (1918)1940-1945(1946)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 16,5 bm - archivní pomůcka

0816 Ministerstvo spravedlnosti Londýn 1941-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,2 bm - archivní pomůcka

0828 Ministerstvo vnitra Londýn (1938)1940-1945
přístupnost fondu: částečně přístupné

0702 Ministerstvo zemědělství - Londýn (1919)1942-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7 bm - archivní pomůcka

0375 Národní správa majetkových podstat 1938-1944(1949)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 101 bm - archivní pomůcka

0907 Národní výbor československý ve Francii 1939-1940
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,7 bm - archivní pomůcka

0494 Nejvyšší kontrolní úřad Londýn (1939)1941-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 11,5 bm - archivní pomůcka

1006 Předsednictvo ministerské rady Londýn 1938-1945
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 14,5 bm - archivní pomůcka

0836 Státní rada Londýn 1940-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 19 bm - archivní pomůcka

0615 Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 90 bm - archivní pomůcka

Státní správa 1918 - 1945
německé okupační úřady v protektorátu

1008 Gestapo - řídící úřadovna Praha 1938-1944
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1,2 bm - archivní pomůcka

0513 Německé soudy (1926)1939-1945
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 75,5 bm - archivní pomůcka

0490 Německé státní občanství 1939-1948 přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 301 bm - archivní pomůcka

0789 Německý matriční úřad v Praze 1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12 bm - archivní pomůcka

1077 Okupační vězeňské spisy (1938)1939-1945(1948)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 141 bm - archivní pomůcka

0817 Správní akademie Praha (Verwaltungs-Akademie Prag) 1940-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,6 bm - archivní pomůcka

1005 Úřad říšského protektora (1892)1939-1945(1950)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 220,6 bm - archivní pomůcka

0909 Zástupce zahraničního úřadu u říšského protektora (1919)1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3,5 bm - archivní pomůcka


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.