Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Státní správa 1945 - 1992
úřady a orgány unitární a federální - 1. část


1. část  |  2. část  |  3. část

Státní správa 1945 - 1992
úřady a orgány unitární a federální

0411 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik Praha 1952-1976
přístupnost fondu: částečně přístupné

0843 Americká pomoc Československu 1945-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

1134 ARTIA - OZO 1960-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0662 Branné hospodářství (1943)1945-1951(1953)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1127 Centrotex - OZO 1973-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0747 Česká sociální pomoc 1939-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka

0777 Československá akademie zemědělská - F 1969-1986
přístupnost fondu: částečně přístupné

0757 Československá akademie zemědělských věd (1951)1953-1962(1963)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 111 bm - archivní pomůcka

1128 Československá námořní plavba - OZO 1951-1993
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0312 Československá tisková kancelář 1945-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 312 bm - archivní pomůcka

0970 Československé cirkusy, varieté a lunaparky 1951-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0978 Československé doly, n.p., generální ředitelství (1938)1945-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 49 bm - archivní pomůcka

0952 Československé energetické závody, n.p. 1946-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka

0987 Československé chemické závody, n.p., gen. řed. 1945-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 37,1 bm - archivní pomůcka

0774 Československé státní statky n.p. (1943)1949-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3 bm

0975 Československé textilní závody, n.p. (1927)1945-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 27,6 bm - archivní pomůcka

0977 Československé uhelné doly, n.p., generální ředitelství 1951-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10 bm - archivní pomůcka

1191 Československé ústředí knižní kultury při MŠK (1958)1963-1968
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - archivní pomůcka

0973 Československé závody automobilové a letecké, n.p. 1949-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12,6 bm - archivní pomůcka

0974 Československé závody dřevozpracující, n.p. (1942)1945-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 24,7 bm - archivní pomůcka

0947 Československé závody kovodělné a strojírenské, n.p. 1945-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17,6 bm - archivní pomůcka

0946 Československé závody kožedělné a gumárenské, n.p. 1945-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 18,3 bm - archivní pomůcka

0991 Československé závody pro papír a celuózu, n.p. 1945-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0948 Československé závody přesného strojírenství, n.p. 1949-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,15 bm - archivní pomůcka

0972 Československé závody sklářské 1945-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 38,6 bm - archivní pomůcka

0949 Československé závody těžkého strojírenství, g.ř. 1945-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23 bm - archivní pomůcka

0784 Československý plavební úřad (1872)1920-1950(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 24 bm - archivní pomůcka

0313 Československý úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu 1943-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 28,5 bm - archivní pomůcka

1001 Československý ústav práce 1947-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0355 Československý ústav zahraniční (1925)1945-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 21 bm - archivní pomůcka

1136 DAREX - OZO 1949-1954
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1144 Divadelní technika 1959-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1163 Dům zahraničních služeb MŠ ČSR (1968)1974-1989(1994)
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

1130 EXICO - OZO 1966-1994
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1032 Federální cenový úřad (1968)1970-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1032 Federální cenový úřad (1968)1970-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1256 Federální ministerstvo dopravy 1971-1988(1992)
přístupnost fondu: částečně přístupné

1218 Federální ministerstvo hutnictví a strojírenství 1971-1973
přístupnost fondu: částečně přístupné

1239 Federální ministerstvo paliv a energetiky (1968)1971-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné

1115 Federální ministerstvo spojů (1918)1971-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0851 Federální ministerstvo vnitra - sbírka pasů (1910)1968-1984
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1086 Federální ministerstvo zemědělství a výživy 1969-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné

0320 Federální úřad pro tisk a informace (1949)1975-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 13 bm - archivní pomůcka

1114 Federální výbor pro pošty a telekomunikace 1969-1971
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1240 Federální výbor pro průmysl 1969-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné

0866 Federální výbor pro tisk a informace 1969-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1248 Federální výbor pro životní prostředí 1990-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0939 Federální železniční policie (1989)1990-1993
přístupnost fondu: nepřístupné

0981 Fond národní obnovy 1945-1952(1960)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 450 bm - archivní pomůcka

0783 Generální ředitelství pro stavbu vodních cest 1903-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 90 bm - archivní pomůcka

0809 Generální ředitelství stavby dálnic (1900)1938-1948(1949)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 57 bm - archivní pomůcka

0672 Geofond Praha 1951-1958
přístupnost fondu: nepřístupné - zpracováno 29 bm - archivní pomůcka

1242 Hlavní správa veřejné bezpečnosti - protipožární oddělení 1946-1954
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 39 bm - archivní pomůcka

1243 Hlavní správy při Ministerstvu lehkého průmyslu a Ministerstvu spotřebního průmyslu 1951-1958
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0951 Hudební a artistická ústředna 1948-1957
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0412 Hydroprojekt n. p., Praha 1959-1982
přístupnost fondu: částečně přístupné

1252 Chemoprojekt 1950-1993
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1109 IMEX - OZO 1966-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1171 INORGA 1965-1977
přístupnost fondu: částečně přístupné

0725 Inspektor zemědělských a lesnických škol (1918)1920-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

1251 Institut zahraničního obchodu 1982-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1122 Investa - OZO 1975-1986
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1147 Komisa (1945)1948-1948(1957)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9 bm - archivní pomůcka

0616 Komise pro zhospodárnění veřejné správy 1933-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23 bm - archivní pomůcka

0942 Koordinační komise ministerstva dopravy 1945-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné

1137 KOVO - OZO 1949-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0767 Lesprojekt - ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse n/L (1889)1934-1973
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 20 bm - archivní pomůcka

1132 Merkuria - OZO 1949-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1135 Metalimex - OZO 1950-1987
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1231 Mezinárodní odúčtovna spojů 1970-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné

0728 Ministerská komise pro agrární operace Praha 1918-1949(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 14 bm - archivní pomůcka

1186 Ministerstvo automobilového průmyslu a zemědělských strojů 1955-1958
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 36 bm - archivní pomůcka

0862 Ministerstvo dopravy 1 (1919)1945-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 215 bm - archivní pomůcka

1035 Ministerstvo dopravy II (1919)1953-1960
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 145 bm - archivní pomůcka

1246 Ministerstvo dopravy III 1963-1969
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0961 Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství 1958-1960
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8,5 bm - archivní pomůcka

0956 Ministerstvo energetiky I 1953-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,6 bm - archivní pomůcka

0957 Ministerstvo energetiky II 1955-1958
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10,5 bm - archivní pomůcka

1027 Ministerstvo financí 1945-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0517 Ministerstvo financí 1 1918-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 344 bm - archivní pomůcka

0963 Ministerstvo hornictví (1959)1965-1968
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 56,2 bm - archivní pomůcka

1184 Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů 1951-1965
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 184,5 bm - archivní pomůcka

0967 Ministerstvo chemického průmyslu (1946)1951-1968(1969)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 112 bm - archivní pomůcka

0861 Ministerstvo informací 1945-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 79 bm - archivní pomůcka

0867 Ministerstvo kultury 1953-1956
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 53,5 bm - archivní pomůcka

1217 Ministerstvo lehkého průmyslu 1951-1956
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0776 Ministerstvo lesního a vodního hospodářství 1966-1988
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0761 Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu (1949)1951-1956(1960)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 53,5 bm - archivní pomůcka

0856 Ministerstvo místního hospodářství (1945)1953-1958
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 274,5 bm - archivní pomůcka

1180 Ministerstvo národní bezpečnosti (1939)1950-1953(1954)
přístupnost fondu: nepřístupné - zpracováno 35 bm - archivní pomůcka


1. část | 2. část | 3. část

seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.