Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Státní správa 1945 - 1992
úřady a orgány unitární a federální - 2. část


1. část  |  2. část  |  3. část

Státní správa 1945 - 1992
úřady a orgány unitární a federální

0953 Ministerstvo paliv a energetiky I 1951-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 29 bm - archivní pomůcka

0954 Ministerstvo paliv a energetiky II 1953-1955
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 112 bm

0955 Ministerstvo paliv a energetiky III (1959)1960-1963
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 116,7 bm - archivní pomůcka

0958 Ministerstvo paliv I 1953-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10,4 bm - archivní pomůcka

0959 Ministerstvo paliv II 1955-1960
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 258,6 bm - archivní pomůcka

0960 Ministerstvo paliv III 1963-1965
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 109 bm - archivní pomůcka

1089 Ministerstvo pošt 1945-1952
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1245 Ministerstvo pošt a telekomunikací 1969-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné

0754 Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků 1951-1967(1968)
přístupnost fondu: částečně přístupné

1028 Ministerstvo práce a sociální péče 1945-1951(1953)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 152 bm - archivní pomůcka

1146 Ministerstvo práce a sociální péče - repatriace 1938-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 356 bm - archivní pomůcka

0992 Ministerstvo pracovních sil (1946)1951-1957(1958)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 94 bm - archivní pomůcka

0988 Ministerstvo průmyslu 1945-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 331 bm - archivní pomůcka

0935 Ministerstvo přesného strojírenství 1955-1958
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 21,7 bm - archivní pomůcka

1090 Ministerstvo spojů (1949)1952-1960
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1174 Ministerstvo spotřebního průmyslu (1945)1956-1968(1974)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0759 Ministerstvo státních statků (1945)1953-1956(1958)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 111 bm - archivní pomůcka

1148 Ministerstvo stavebnictví (1946)1950-1969
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1149 Ministerstvo stavebnictví - hlavní správy (1945)1951-1958
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 57,6 bm - archivní pomůcka

1150 Ministerstvo stavebnictví - ústřední likvidační správa (1945)1951-1966
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0938 Ministerstvo strojírenství 1953-1955
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 41,6 bm - archivní pomůcka

0371 Ministerstvo školství 1 (1911)1918-1949(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 605 bm - archivní pomůcka

0994 Ministerstvo školství a kultury 1945-1967
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0996 Ministerstvo techniky (1920)1946-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 91 bm - archivní pomůcka

0936 Ministerstvo těžkého průmyslu 1950-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10,4 bm - archivní pomůcka

1229 Ministerstvo těžkého průmyslu II 1965-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné

1189 Ministerstvo těžkého strojírenství I 1951-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 16,5 bm - archivní pomůcka

1190 Ministerstvo těžkého strojírenství II (1945)1955-1965
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 93,5 bm - archivní pomůcka

0850 Ministerstvo vnitra (1936)1945-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 712,5 bm - archivní pomůcka

0982 Ministerstvo vnitřního obchodu 1945-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0937 Ministerstvo všeobecného strojírenství 1951-1965
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 58,3 bm - archivní pomůcka

0766 Ministerstvo výkupu (1951)1952-1956(1958)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 112 bm - archivní pomůcka

1262 Ministerstvo výstavby a techniky ČSR 1959-1970(1979)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0773 Ministerstvo výživy 1945-1950(1956)
přístupnost fondu: částečně přístupné

1117 Ministerstvo zahraničního obchodu (1920)1945-1990
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

0506 Ministerstvo zahraničních věcí - výstřižkový archiv, Praha (1916)1918-1987
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1352 bm - archivní pomůcka

0314 Ministerstvo zdravotnictví (1920)1945-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1085 Ministerstvo zemědělství II (1936)1945-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 315,5 bm - archivní pomůcka

0751 Ministerstvo zemědělství v Praze (1910)1918-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1166,5 bm - archivní pomůcka

0319 Ministerstvo železnic 2 1952-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23 bm - archivní pomůcka

1138 Motokov - OZO (1936)1950-1972
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1234 Nakladatelství dopravy a spojů (1953)1959-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0772 Národní pozemkový fond 1945-1950(1956)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 6 bm - archivní pomůcka

0984 Národní sčítání lidu 1950 1950-1950
přístupnost fondu: nepřístupné - zpracováno 1976 bm - archivní pomůcka

0375 Národní správa majetkových podstat 1938-1944(1949)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 101 bm - archivní pomůcka

0451 Nejvyšší účetní kontrolní úřad 1919-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 360 bm - archivní pomůcka

0452 Nejvyšší úřad cenový 1939-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 109 bm - archivní pomůcka

0964 Německé vyslanectví v Praze 1919-1939
přístupnost fondu: částečně přístupné

1238 Odbytové sdružení paliv 1958-1963
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,75 bm - archivní pomůcka

1183 Oděvní služba 1950-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0990 Orgaprojekt 1968-1980
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0673 Patentní úřad 1919-1947
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7 bm - archivní pomůcka

1133 Polytechna - OZO 1960-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0678 Poštovní technický zkušební ústav 1921-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné

1129 Pragoexport - OZO 1954-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1126 Pragoinvest - OZO 1957-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1003 Pražská estráda 1958-1959
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1263 Reemigrační kancelář rakouských Čechů a Slováků 1945-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10 bm - archivní pomůcka

1236 Reparační inventurní soupisy 1946-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 19 bm - archivní pomůcka

1033 SANOPS 1949-1987
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

0311 Sbírka MONITOR 1945-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 251 bm - archivní pomůcka

1000 Scénografický ústav (1956)1963-1974
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 77 bm - archivní pomůcka

0985 Sčítání lidu, domů a bytů 1970 1970-1970
přístupnost fondu: nepřístupné - zpracováno 1192 bm - archivní pomůcka

0986 Sčítání obyvatel 1991 1991-1991
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

0983 Sčítání obyvatelstva 1961 1961-1961
přístupnost fondu: nepřístupné - zpracováno 81 bm - archivní pomůcka

0764 Sdružení výkupních podniků (1952)1958-1960(1962)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 15 bm - archivní pomůcka

1131 Simex - OZO 1981-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0535 Spisové komise 1938-1948(1949)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23,5 bm - archivní pomůcka

0950 Správa kulturních zařízení (1957)1962-1991(1992)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0831 Správa zůstatkové podstaty (1791)1949-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17 bm - archivní pomůcka

1087 Státní jakostní inspekce 1953-1955
přístupnost fondu: částečně přístupné

0864 Státní památková správa (1919)1953-1958(1964)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 131,6 bm - archivní pomůcka

1176 Státní plánovací komise (1945)1959-1979
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0705 Státní pozemkový úřad (1872)1919-1949(1952)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 962 bm - archivní pomůcka

1142 Státní úřad plánovací I 1945- 194
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 31,5 bm - archivní pomůcka

1177 Státní úřad plánovací II 1949-1959
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 485 bm - archivní pomůcka

0815 Státní úřad pro válečné poškozence v Praze (1919)1946-1952(1953)
přístupnost fondu: nepřístupné - zpracováno 55 bm - archivní pomůcka

0852 Státní úřad pro věci církevní 1949-1956(1957)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 30 bm - archivní pomůcka

0999 Státní úřad sociálního zabezpečení (1952)1957-1968(1978)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1194 Státní úřad statistický II 1945-1961(1968)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0383 Státní ústav fotoměřičský v Praze 1919-1953(1955)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka

1265 Státní výbor pro rozvoj techniky 1959-1963
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1151 Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (1937)1949-1956
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 19,5 bm - archivní pomůcka

0976 Státní výbor pro výstavbu (1952)1956-1960
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 110 bm - archivní pomůcka

0545 Státní zdravotní ústav (1918)1925-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3 bm - archivní pomůcka

0941 Stavební ústředna ČSD (1947)1949-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné


1. část | 2. část | 3. část
seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.