Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Státní správa 1945 - 1992
úřady a orgány unitární a federální - 3. část


1. část  |  2. část  |  3. část

Státní správa 1945 - 1992
úřady a orgány unitární a federální

1125 Strojexport - OZO 1946-1972
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1120 Strojimport - OZO 1954-1975
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1123 Škodaexport - OZO 1966-1978
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1121 Technoexport - OZO 1951-1959
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1124 Transakta - OZO 1959-1980
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1113 Tuzex - OZO 1958-1971
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

1119 Účelové sdružení organizací pro zahraniční zastoupení 1972-1977
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1002 Umělecký soubor ministerstva vnitra 1952-1966
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3 bm - archivní pomůcka

0615 Úřad československého delegáta v Komisi pro stíhání válečných zločinců 1942-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 90 bm - archivní pomůcka

0859 Úřad pro normalizaci a měření (1949)1959-1990(1992)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0998 Úřad pro vynálezy a objevy 1950-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0315 Úřad předsednictva vlády (1917)1945-1968(1969)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1484,5 bm - archivní pomůcka

0865 Úřad předsednictva vlády ČSSR/ČSFR (1949)1969-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1241 Ústav bytové a oděvní kultury 1949-1972
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0544 Ústav lidské práce (1929)1939-1947
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4 bm - archivní pomůcka

0779 Ústav pro mezinárodní spolupráci v zemědělství a lesnictví při Ministerstvu zemědělství 1947-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné

0860 Ústav silniční a městské dopravy (1976)1984-1990(1992)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0347 Ústav technického dozoru Praha 1883-1960(1971)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 146,5 bm - archivní pomůcka

0755 Ústředí pro hospodaření zemědělskými výrobky (1896)1949-1951(1954)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 35 bm - archivní pomůcka

0756 Ústředí pro mechanizaci zemědělství n.p. (1946)1949-1951(1953)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 52 bm - archivní pomůcka

1230 Ústředí výpočetní techniky dopravy 1986-1993
přístupnost fondu: částečně přístupné

1255 Ústředí výzkumu a technického rozvoje (1948)1950-1952
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1036 Ústředna účtáren ČSD (1918)1950-1958
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1237 Ústředna ústavů pro zvelebování živností 1945-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3 bm - archivní pomůcka

0317 Ústřední báňský úřad (1946)1954-1969
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 30,5 bm - archivní pomůcka

1110 Ústřední celní správa 1954-1966
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

0316 Ústřední geologický úřad (1953)1958-1969
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 110,5 bm - archivní pomůcka

1193 Ústřední komise lidové kontroly 1967-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné

1172 Ústřední komise lidové kontroly a statistiky (1954)1961-1967
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 71 bm - archivní pomůcka

1216 Ústřední likvidační správa při ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů (1921)1955-1965
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 135 bm - archivní pomůcka

0940 Ústřední likvidátor ministerstva dopravy 1959-1969(1973)
přístupnost fondu: částečně přístupné

1232 Ústřední ředitelství ČSD 1988-1992
přístupnost fondu: nepřístupné

0704 Ústřední ředitelství státních lesů a statků v Praze (1881)1918-1951(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 258 bm - archivní pomůcka

1185 Ústřední správa bytové a občanské výstavby (1952)1956-1958
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 72 bm - archivní pomůcka

0765 Ústřední správa družstevních lesů (1946)1953-1959
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 10 bm - archivní pomůcka

0962 Ústřední správa energetiky 1963-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 8,2 bm - archivní pomůcka

1173 Ústřední správa geodézie a kartografie (1943)1953-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné

0758 Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků (1953)1962-1967
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 24 bm - archivní pomůcka

0857 Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství (1955)1958-1964
přístupnost fondu: částečně přístupné

1116 Ústřední správa spojů (1960)1963-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0763 Ústřední správa vodního hospodářství (1876)1953-1958(1961)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 67 bm - archivní pomůcka

1233 Ústřední strojně-početní stanice MD 1951-1962(T)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0771 Vládní výbor pro zvelebování zemědělského, lesního a vodního hospodářství 1951-1962
přístupnost fondu: částečně přístupné bm

1203 Výbor lidové kontroly ČSSR (1967)1971-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0869 Výbor pro kulturní styky se zahraničím 1953-
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 4 bm - archivní pomůcka

0762 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi-Strnadech (1918)1959-1982
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 11 bm - archivní pomůcka

1267 Výzkumný ústav Ministerstva výkupu, Praha 1953-1956
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0858 Výzkumný ústav místního hospodářství (1945)1954-1958
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 16 bm - archivní pomůcka

0863 Výzkumný ústav obchodu 1950-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0768 Výzkumný ústav potravinářského průmyslu v Praze 1954-1983
přístupnost fondu: částečně přístupné

1167 Výzkumný ústav sociálního zabezpečení (1957)1961-1973(1991)
přístupnost fondu: částečně přístupné

1168 Výzkumný ústav spojů (1922)1952-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1266 Výzkumný ústav technicko-ekonomický chemického průmyslu (1948)1956-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné

1253 Výzkumný ústav vnějších ekonomických vztahů 1984-1993
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

0770 Výzkumný ústav vodohospodářský v Praze (1948)1953-1965
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

1254 Výzkumný ústav zahraničního obchodu 1975-1983
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

1088 Výzkumný ústav závlahového hospodářství Bratislava - výzkumná stanice Praha 1980-1990
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0760 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (1914)1951-1980
přístupnost fondu: částečně přístupné

0781 Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha 1960-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné

1091 Výzkumný ústav železniční 1972-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0769 Zemědělský nákupní a zásobovací podnik Praha n.p. - oborové ředitelství 1967-1971
přístupnost fondu: částečně přístupné

0711 Zemědělský ústav účetnicko-spravovědný (1913)1919-1951(1958)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 126,5 bm - archivní pomůcka

0726 Zemský pomologický ústav v Tróji 1873-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

1034 Zemský úřad ochrany práce 1945-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 11,5 bm - archivní pomůcka

1023 Zvláštní dopisovatel ČTK v Norimberku 1945-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,2 bm - archivní pomůcka


1. část | 2. část | 3. část
seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.