Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Státní správa 1945 - 1992
mimo úřady a orgány unitární a federální


Státní správa 1945 - 1992
úřady a orgány s republikovou a nižší působností

1259 Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj 1983-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné

0853 Česká obchodní inspekce 1969-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1178 Česká plánovací komise (1968)1971-1982
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1031 Český cenový úřad 1969-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné

0993 Český geologický úřad (1958)1969-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0318 Český úřad pro tisk a informace (1963)1969-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 17 bm - archivní pomůcka

0895 Evidence obyvatelstva Praha 1914-1953(1956)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 848 bm - archivní pomůcka

1175 Institut kontroly (1964)1967-1978
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0933 Institut ministerstva kultury 1978-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0780 Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství 1977-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné

1029 Kancelář generálního komisaře EXPO 67 Montreal 1965-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1030 Kancelář generálního komisaře EXPO 70 Osaka 1968-1977
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0995 Ministerstvo kultury ČSR/ČR (1967)1969-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0997 Ministerstvo práce a sociálních věcí 1968-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0966 Ministerstvo zdravotnictví ČSR (1960)1969-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0617 Místní velitelství protiletecké obrany v Praze (1935)1939-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 39 bm - archivní pomůcka

0504 Náboženská Matice (1652)1782-1945(1948)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 85 bm - archivní pomůcka

1143 Park Centrum (1966)1968-1984
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0874 Policejní ředitelství Praha (1769)1785-1951(1955)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3349,5 bm - archivní pomůcka

1220 Projektová a inženýrská organizace kultury 1979-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1181 Rekonstrukce památek (1986)1989-1990(1991)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0868 Státní restaurátorské ateliéry (1971)1980-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0930 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody 1958-1987
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1,2 bm - archivní pomůcka

0775 Státní veterinární správa 1968-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné

1244 Tiskový, ediční a propagační služba místního hospodářství 1956-1993
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1247 Uniprojekt (1958)1976-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0855 Úřad vlády ČSR/ČR 1969-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0932 Ústav pro informační systémy v kultuře 1976-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0931 Ústav pro kulturně výchovnou činnost (1905)1972-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0934 Ústav pro výzkum kultury 1970-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1235 Ústav sociálního lékařství a organizace zdravotnictví 1974-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1164 Ústav stavebních informací 1963-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0778 Ústředí vědeckých a technických informací pro zemědělství - Zemědělské muzeum 1980-1987
přístupnost fondu: částečně přístupné

1204 Výbor lidové kontroly ČSR 1967-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0989 Výzkumný ústav odborného školství (1951)1963-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1166 Výzkumný ústav pozemních staveb (1927)1950-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1012 Zemská donucovací pracovna v Ruzyni 1930-1949(1953)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0918 Zemská rada osvětová (1943)1945-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

0914 Zemská rada živnostenská pro Čechy 1938-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,3 bm - archivní pomůcka

0539 Zemská školní rada Praha 1869-1948(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 458,8 bm - archivní pomůcka

0332 Zemské finanční ředitelství Praha (1833)1850-1952(1954)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 437 bm - archivní pomůcka

1139 Zemský ústav pro plánování v Praze 1948-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné

Státní správa 1945 - 1992, justiční správa a soudnictví
úřady a orgány unitární a federální

1145 Československá vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců (1939)1959-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1039 Generální prokuratura ČSSR (1969)1970-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1037 Generální prokuratura II. 1945-1969
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 112 bm - archivní pomůcka

0832 Ministerstvo spravedlnosti 1 1918-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 300 bm - archivní pomůcka

0980 Ministerstvo spravedlnosti ČSR 1945-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné

0979 Národní prokurátor 1945-1947
přístupnost fondu: nepřístupné - zpracováno 7 bm - archivní pomůcka

0925 Národní soud (1890)1945-1947(1976)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 24 bm - archivní pomůcka

0971 Nejvyšší soud (1923)1945-1988
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

0470 Nejvyšší správní soud (1788)1918-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 139 bm - archivní pomůcka

1041 Správa sboru nápravné výchovy (1920)1945-1989
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

0968 Státní arbitráž ČSSR 1953-1970
přístupnost fondu: nepřístupné

0969 Státní arbitráž ČSSR-F 1971-1991
přístupnost fondu: nepřístupné

1038 Státní prokuratura 1948-1952
přístupnost fondu: nepřístupné

Státní správa 1945 - 1992, justiční správa a soudnictví
úřady a orgány s republikovou a nižší působností

0877 Česká finanční prokuratura Praha (1250)1437-1952(1965)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1328,9 bm - archivní pomůcka

1040 Generální prokuratura ČSR 1970-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1042 Nejvyšší soud ČSR 1970-1985
přístupnost fondu: částečně přístupné

1094 Sbírka soudních spisů příslušníků německé okupační správy, konfidentů a zrádců, Praha (1925)1945-1947(1964)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1 bm - archivní pomůcka

0929 Vrchní hornický soud rozhodčí 1925-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné

0841 Vrchní pojišťovací soud v Praze 1929-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

0825 Vrchní soud důchodkový 1925-1947
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,5 bm - archivní pomůcka


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.