Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Samospráva - 2. část

1. část  |  2. část

Samospráva zájmová: ostatní veřejnoprávní korporace a instituce

0818 Amt für Beamte, Praha 1940-1945)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,25 bm - archivní pomůcka

0808 České zemské ústředí obcí, měst a okresů 1933-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 34,5 bm - archivní pomůcka

0472 Českomoravská úřadovna pro dovoz a vývoz Praha (1923)1940-1945(1946)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8,5 bm - archivní pomůcka

0721 Českomoravský svaz ovocnicko-zelinářský 1941-1947
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0719 Českomoravský svaz pro drůbež, vejce a med 1946-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0720 Českomoravský svaz zahradnicko-vinařský 1942-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0945 Český svaz spotřebních družstev, Praha 1951-1986
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno bm - archivní pomůcka

0798 Hlavní grémium lékárníků, Praha 1855-1952
přístupnost fondu: částečně přístupné

0492 Hospodářská skupina báňského průmyslu 1940-1949(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 37,5 bm - archivní pomůcka

0373 Hospodářská skupina dřevařského průmyslu (1928)1939-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 22 bm - archivní pomůcka

0631 Hospodářská skupina hostinských živností (1933)1939-1948(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,7 bm - archivní pomůcka

0521 Hospodářská skupina chemického průmyslu (1919)1939-1950(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 26,5 bm - archivní pomůcka

0965 Hospodářská skupina papíru a celuózy (1938)1939-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka

0724 Hospodářská skupina průmyslu cukrovarnického 1940-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0629 Hospodářská skupina průmyslu železa a kovů 1939-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 32,5 bm - archivní pomůcka

0734 Hospodářská skupina sklářského průmyslu 1940-1950(1952)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0565 Hospodářský svaz německých osídlenců v Čechách a na Moravě, Praha (1942)1944-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,75 bm - archivní pomůcka

0287 Jednota nabyvatelů půdy bývalých zaměstnanců, Praha 1928-1949(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,3 bm - archivní pomůcka

0628 Jednota společenstev výrobců cementového zboží, Praha (1924)1944-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

0302 Ochranný svaz hospodářských lihovarů soukromých, Praha (1920)1924-1941
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,9 bm - archivní pomůcka

0268 Svaz československých velkostatkářů, Praha 1919-1943
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 31,3 bm - archivní pomůcka

0269 Svaz českých statkářů a nájemců, Praha 1919-1943
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 24,5 bm - archivní pomůcka

0304 Svaz družstevního průmyslu bramborářského Republiky československé, Praha 1920-1942
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,28 bm - archivní pomůcka

0407 Svaz hospodářských družstev, Praha 1938-1942(1948)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0718 Svaz chovatelů hospodářského zvířectva pro Čechy (1939)1942-1948(1953)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,5 bm - archivní pomůcka

0468 Svaz majitelů dolů (1905)1918-1940
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 15 bm - archivní pomůcka

0414 Svaz obchodních mlýnů v Čechách, Praha 1915-1943
přístupnost fondu: částečně přístupné

0715 Svaz pro brambory a škrob 1941-1947
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0716 Svaz pro dobytek, maso a ryby 1940-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0714 Svaz pro hospodaření obilím 1941-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0722 Svaz pro chmel, slad a pivo 1940-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0717 Svaz pro mléko, tuky a vejce 1939-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0723 Svaz pro řepu a cukr 1939-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0824 Svaz řemesel zdravotnických a technických, Praha 1948-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,3 bm - archivní pomůcka

0291 Svaz výzkumných ústavů zemědělských v ČSR, Praha (1919)1925-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,25 bm - archivní pomůcka

0508 Svaz závodní protiletecké obrany 1940-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,5 bm - archivní pomůcka

0387 Svaz zemědělských družstev v Čechách, Praha 1940-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0303 Svaz zemědělských průmyslníků a velkostatkářů, Praha (1923)1924-1931
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,6 bm - archivní pomůcka

0708 Svaz zemědělství a lesnictví 1942-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 21,5 bm - archivní pomůcka

0347 Ústav technického dozoru Praha 1883-1960(1971)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 146,5 bm - archivní pomůcka

0553 Ústřední jednota řepařů československých Praha (větev česká i německá) 1899-1943
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 54,25 bm - archivní pomůcka

0278 Ústřední lnářský svaz, Praha 1936-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné

0823 Ústřední svaz československé dopravy (1923)1939-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6 bm - archivní pomůcka

0372 Ústřední svaz československého průmyslu 1918-1950(1952)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 52 bm - archivní pomůcka

0630 Ústřední svaz československého řemesla (1924)1940-1948(1949)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9,5 bm - archivní pomůcka

0548 Ústřední svaz nemocenských pojišťoven (1926)1939-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,8 bm - archivní pomůcka

0619 Ústřední svaz obchodu (1937)1939-1948(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12 bm - archivní pomůcka

0270 Ústřední svaz pěstitelů zemáků, Praha 1922-1943
přístupnost fondu: částečně přístupné

0546 Ústřední svaz pro cizinecký ruch 1941-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,2 bm - archivní pomůcka

0388 Ústřední svaz zemědělských družstev pro Čechy a Moravu, Praha 1942-1944
přístupnost fondu: částečně přístupné

0403 Ústřední výbor volných sdružení lesních správ, Praha 1923-1944
přístupnost fondu: částečně přístupné

0397 Zemský malorolnický fond, Praha 1909-1942
přístupnost fondu: částečně přístupné

0444 Zemský svaz družstev a spolků pro chov těžkých koní teplokrevných Praha 1915-1928
přístupnost fondu: částečně přístupné

0267 Zemský vodohospodářský svaz, Praha (1887)1906-1952
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1,12 bm - archivní pomůcka


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.