Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Politické strany a organizace

Politické strany a organizace

1083 Československá sociálně demokratická strana dělnická, Praha 1878-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 16 bm - archivní pomůcka

1062 Československá strana národně socialistická - ústřední sekretariát, Praha 1945-1947
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0641 Český klub, Praha 1863-1917
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5 bm - archivní pomůcka

0915 Hitlerjugend - ústředí Praha (1936)1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23 bm - archivní pomůcka

1071 Klub poslanců KSČ, Praha 1945-1954(1959)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4 bm - archivní pomůcka

1067 Klub poslanců sociální demokracie, Praha 1945-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,5 bm - archivní pomůcka

0697 Kluby českých poslanců sněmovny říšské rady, Vídeň 1898-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,63 bm - archivní pomůcka

1261 KSČ - ústřední orgány 1921-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1526 bm

0660 Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu - místní skupina Praha (1925)1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 34 bm - archivní pomůcka

0453 Národní souručenství, Praha 1939-1946
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 30,5 bm - archivní pomůcka

0744 Německá nacionálně socialistická dělnická strana, Ústí n/Labem (1917)1919-1933(1945)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,8 bm - archivní pomůcka

0620 Německá pracovní fronta, Karlovy Vary, Hradec Králové 1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

1018 Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československu - krajské organizace Podmokly, Teplice - Žatec 1900-1935
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1 bm - archivní pomůcka

0924 NSDAP - spojovací ústředna při úřadu říšského protektora, Praha 1939-1945
přístupnost fondu: částečně přístupné

0659 NSDAP - župní vedení studenstva, Praha 1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,1 bm - archivní pomůcka

0272 Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, Praha 1918-1946
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,6 bm - archivní pomůcka

0273 Říšská jednota republikánského dorostu československého venkova, Praha (1919)1921-1924
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,25 bm - archivní pomůcka

1079 Sbírka - Letáky KSČ 1921-1938
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,2 bm - archivní pomůcka

0503 SdP - ústředna Cheb, úřadovny Aš, Praha (1900)1933-1938(1944)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17 bm - archivní pomůcka

0509 Strana národní jednoty, Praha (1936)1938-1939(1940)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka

0395 Svaz německých zemědělců, Česká Lípa, Praha (1919)1920-1938
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 2,8 bm - archivní pomůcka

1202 Tiskové podniky KSČ, Praha (1947)1968-1990(1993)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1065 Ústav dějin KSČ, Praha (1946)1950-1970(1987)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 21 bm - archivní pomůcka

1064 Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, Praha 1970-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1 bm

1025 Ústav pro politické vědy při ÚV KSČ, Praha (1964)1967-1969
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 6 bm - archivní pomůcka

0271 Ústřední domovina domkářů a malorolníků, Praha 1919-1942(1944)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5 bm - archivní pomůcka

1228 Ústřední politická škola KSČ - Slapy 1950-1960
přístupnost fondu: částečně přístupné

0396 Ústřední sdružení úředníků, učitelů a zřízenců republikánské strany, Praha 1929-1945
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3,62 bm - archivní pomůcka


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.