Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Spolky a analogické organizace
zřízené v letech 1867 - 1951, A - N


A - N  |  P - Ž

Spolky a analogické organizace ve smyslu zákona č. 134/1867 ř.z.
(zřízené v letech 1867 - 1951)

0694 Akční výbor národních jednot a matic, Praha (1928)1948-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 16,28 bm - archivní pomůcka

0830 Americký ústav Praha 1931-1941
přístupnost fondu: částečně přístupné

1076 Bytová péče zaměstnanců ministerstva vnitra, Praha 1928-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1 bm - archivní pomůcka

0525 Česká lawn-tennisová asociace, Praha 1906-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,5 bm - archivní pomůcka

0552 Česká lesnická jednota, Praha 1849-1926(1929)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,65 bm - archivní pomůcka

0739 Česká liga proti bolševismu, Praha (1928)1944-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

0551 Česká společnost pro zvelebování zahradnictví Praha 1843-1928
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,5 bm - archivní pomůcka

0165 Československá archivní společnost, Praha 1923-1952
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 0,25 bm - archivní pomůcka

0561 Československá jednota ovocnická, Praha 1928-1948(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,05 bm - archivní pomůcka

0541 Československá obec sokolská, Praha (1862)1889-1952(1955)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 154 bm - archivní pomůcka

0791 Československá obec turistická, Praha 1928-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka

0404 Československá společnost přátel starožitností, Praha 1922-1944
přístupnost fondu: částečně přístupné

0800 Československá společnost zlatého kříže, Praha (1909)1919-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

0493 Československá sportovní obec, Praha 1918-1928
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1 bm - archivní pomůcka

0822 Československá ústřední jednota velocipedistů, Praha 1844-1948(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 9 bm - archivní pomůcka

0917 Československý abstinentní svaz, Praha 1921-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,7 bm - archivní pomůcka

0516 Československý amatérský plavecký svaz, Praha 1918-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7,5 bm - archivní pomůcka

0634 Československý červený kříž, Londýn (1939)1940-1945(1948)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 32 bm - archivní pomůcka

0528 Československý golfový svaz, Praha 1928-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,8 bm - archivní pomůcka

0826 Československý jezdecký svaz, Praha 1933-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,6 bm - archivní pomůcka

0625 Československý olympijský výbor, Praha 1900-1966
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12 bm - archivní pomůcka

0676 Československý Orel, Praha 1930-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3 bm - archivní pomůcka

0795 Československý svaz házené, Praha (1910)1920-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,5 bm - archivní pomůcka

0518 Československý šermířský svaz, Praha 1913-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 13 bm - archivní pomůcka

0812 Československý tělovýchovný svaz, Praha (1945)1946-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,1 bm - archivní pomůcka

0462 Československý ústav zahraniční, Praha (1920)1928-1941
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10 bm - archivní pomůcka

0821 Československý veslařský svaz, Praha 1914-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,6 bm - archivní pomůcka

0745 Československý všesportovní výbor, Praha 1929-1942
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,1 bm - archivní pomůcka

0796 Český svaz fotbalový, Praha 1926-1948(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka

0840 Český svaz ledního hokeje, Praha (1937)1948-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,6 bm - archivní pomůcka

0738 Český svaz pro spolupráci s Němci, Praha 1940-1942(1943)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

0735 Český svaz válečníků, Praha 1939-1946
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,1 bm - archivní pomůcka

0152 Jednota katolických tovaryšů 1855-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,9 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0696 Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, Praha (1829)1833-1950(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17,13 bm - archivní pomůcka

0564 Jednota společenstev zahradníků pro zemi Českou a Moravskoslezskou, Praha (1850)1926-1948(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,02 bm - archivní pomůcka

0499 Junák, Praha 1931-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 5,5 bm - archivní pomůcka

0742 Klub československých turistů, Praha 1888-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 45 bm - archivní pomůcka

0297 Klub československých zemědělských ekonomistů, Praha 1936-1942
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,12 bm - archivní pomůcka

0301 Kolo slovanských akademiků studujících zemědělské inženýrství, Praha 1947-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,28 bm - archivní pomůcka

0746 Komitét pro umožnění studia ruským a ukrajinským studentům v ČSR, Praha 1921-1935
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 27,5 bm - archivní pomůcka

0295 Kulturní rada zemědělská, Praha 1934-1943
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,29 bm - archivní pomůcka

0748 Masarykova liga proti tuberkulóze, Praha 1920-1951(1959)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

0650 Menšinové muzeum, Praha 1909-1920
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,5 bm - archivní pomůcka

1099 Mezinárodní všeodborový svaz 1922-1930
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,5 bm - archivní pomůcka

0677 Národní arijská kulturní jednota, Praha (1935)1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,25 bm - archivní pomůcka

0699 Národní jednota severočeská, Praha 1885-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 18,1 bm - archivní pomůcka

0640 Národní jednota, Praha (1890)1904-1914
přístupnost fondu: částečně přístupné

0693 Národní matice při Národní radě české, Praha 1939-1943
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,25 bm - archivní pomůcka

0639 Národní rada česká, Praha (1875)1900-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 110 bm - archivní pomůcka

0440 Národní svaz novinářů Praha - Novinářská pomoc 1940-1942
přístupnost fondu: částečně přístupné

0849 Národní ústředí sociální a zdravotní péče, Praha (1938)1939-1944
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,3 bm - archivní pomůcka

1140 Německá zemská komise pro ochranu dětí a péči o mládež v Čechách, Vídeň, Praha (1869)1908-1938
přístupnost fondu: částečně přístupné

0519 Německý červený kříž, Praha 1939-1945(1947)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3,5 bm - archivní pomůcka


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.