Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Společenské organizace zřízené po roce 1951
občanská sdružení, nadace, fondy, ...


Společenské organizace vzniklé na základě zákona č. 68/1951 Sb.
(zřízené v letech 1951 - 1990)

1196 Česká mírová rada 1969-1987
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1169 Československý červený kříž, Praha (1919)1945-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1197 Československý mírový výbor, Praha 1949-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné

1026 Československý svaz mládeže - ústřední výbor, Praha 1945-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné

0365 Československý svaz tělesné výchovy - ústřední výbor, Praha 1954-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0360 Československý svaz žen - ústřední výbor, Praha (1932)1951-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0524 Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha (1952)1954-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0364 Český svaz žen - ústřední výbor, Praha 1969-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1157 ČSVTS, Praha (1952)1954-1968(1970)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 62,8 bm - archivní pomůcka

0276 Jednotný svaz českých zemědělců, Praha (1890)1947-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 182,33 bm - archivní pomůcka

0358 Sdružení katolických duchovních Pacem in terris, Praha 1971-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné

0356 Socialistický svaz mládeže - ústřední výbor, Praha 1969-1980
přístupnost fondu: částečně přístupné

1152 Sokol, dobrovolná sportovní organizace - ústřední výbor, Praha (1945)1953-1956
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17 bm - archivní pomůcka

1159 Svaz Čechů z Volyně, Žatec (1907)1945-1958
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 18 bm - archivní pomůcka

0362 Svaz československých dramatických umělců, Praha 1970-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0361 Svaz československých skladatelů, Praha 1949-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0363 Svaz československých výtvarných umělců - ústřední výbor, Praha (1922)1948-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné

1160 Svaz českých lékařů, Praha 1968-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné

0523 Svaz českých spisovatelů, Praha 1974-1987
přístupnost fondu: částečně přístupné

1063 Svaz protifašistických bojovníků - ústřední výbor, Praha 1945-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 9,5 bm - archivní pomůcka

1162 Svazarm - český ústřední výbor, Praha 1968-1987
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1161 Svazarm, Praha 1952-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0354 Ústřední akční výbor Národní fronty 1948-1955
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 22,5 bm - archivní pomůcka

0357 Ústřední výbor Národní fronty 1945-1968
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 91,5 bm - archivní pomůcka

1269 Ústřední výbor Národní fronty ČSR 1969-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1268 Ústřední výbor Národní fronty ČSSR (1965)1969-1989(1990)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka


Občanská sdružení vzniklá na základě zákona č. 83/1990 Sb.
(zřizovaná po roce 1990)


0359 Svaz rozhlasových tvůrců, Praha 1990-1994
přístupnost fondu: částečně přístupné


Nadace, fondy a dobročinné ústavy


0687 Akademie hraběte Straky Praha 1890-1938
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,88 bm - archivní pomůcka

0805 Český literární fond, Praha 1954-1993
přístupnost fondu: částečně přístupné

0381 Fond vzájemné hospodářské pomoci 1942-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,2 bm - archivní pomůcka

0376 Jubilejní fond republiky, Praha 1928-1931
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4 bm - archivní pomůcka

0019 Lužický seminář 1689-1922
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

1249 Mládež pro porozumění, Praha 1991-1997
přístupnost fondu: částečně přístupné

0300 Nadace Antonína Švehly, Praha 1936-1946
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,12 bm - archivní pomůcka

0700 Studentské nadace, Praha 1700-1909
přístupnost fondu: částečně přístupné

0146 Tereziánský ústav šlechtičen 1755-1930
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 19,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.