Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Výrobní a obchodní podniky, finanční ústavy A až M

A - M | N - Z

Výrobní a obchodní podniky, finanční ústavy

0411 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik Praha 1952-1976
přístupnost fondu: částečně přístupné

0569 Akciová společnost pro obchod s cukrem, Praha (1912)1921-1949(1950)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 28,58 bm - archivní pomůcka

1134 ARTIA - OZO 1960-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0567 Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického, Praha 1886-1950(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 33,63 bm - archivní pomůcka

0310 Bahlsen Arnošt, velkoobchod se semeny, komanditní společnost, Praha 1878-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

1127 Centrotex - OZO 1973-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0568 Česká společnost pro průmysl cukerní, Praha (1860)1883-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 15,7 bm - archivní pomůcka

0348 České obchodní dráhy Vídeň 1881-1910
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 0,88 bm - archivní pomůcka

0555 Českomoravská zemědělská společnost, Praha (1920)1942-1945(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 75,56 bm - archivní pomůcka

1128 Československá námořní plavba - OZO 1951-1993
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0572 Československé cukrovary a čokoládovny Praha (1911)1946-1950(1951)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 12,65 bm - archivní pomůcka

0978 Československé doly, n.p., generální ředitelství (1938)1945-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 49 bm - archivní pomůcka

0952 Československé energetické závody, n.p. 1946-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,5 bm - archivní pomůcka

0987 Československé chemické závody, n.p., gen. řed. 1945-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 37,1 bm - archivní pomůcka

0774 Československé státní statky n.p. (1943)1949-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3 bm

1182 Československé stavební závody n. p. Stavoprojekt, Praha (1948)1949-1953(1954)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0975 Československé textilní závody, n.p. (1927)1945-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 27,6 bm - archivní pomůcka

0977 Československé uhelné doly, n.p., generální ředitelství 1951-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10 bm - archivní pomůcka

0973 Československé závody automobilové a letecké, n.p. 1949-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12,6 bm - archivní pomůcka

0974 Československé závody dřevozpracující, n.p. (1942)1945-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 24,7 bm - archivní pomůcka

0947 Československé závody kovodělné a strojírenské, n.p. 1945-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17,6 bm - archivní pomůcka

0946 Československé závody kožedělné a gumárenské, n.p. 1945-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 18,3 bm - archivní pomůcka

0991 Československé závody pro papír a celuózu, n.p. 1945-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0948 Československé závody přesného strojírenství, n.p. 1949-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,15 bm - archivní pomůcka

0972 Československé závody sklářské 1945-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 38,6 bm - archivní pomůcka

0949 Československé závody těžkého strojírenství, g.ř. 1945-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23 bm - archivní pomůcka

1043 Český svaz drobného socialistického podnikání 1968-1971
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0945 Český svaz spotřebních družstev, Praha 1951-1986
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1092 ČSKD - INTRANS 1971-1992(1993)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1136 DAREX - OZO 1949-1954
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0944 Družstevní podnik výpočetní techniky, Praha 1977-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0386 Družstvo hospodářských lihovarů Praha, s. r. o. 1925-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

1260 Eupex 1946-1951(1952)
přístupnost fondu: částečně přístupné

1130 EXICO - OZO 1966-1994
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1055 Generální ředitelství císařských soukromých a rodinných fondů Vídeň 1847-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení

0349 Generální ředitelství státních drah Vídeň 1888-1919
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,12 bm - archivní pomůcka

1243 Hlavní správy při Ministerstvu lehkého průmyslu a Ministerstvu spotřebního průmyslu 1951-1958
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0279 Horská pastevní družstva, Praha 1946-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

0391 Hospodářské družstvo statkářů a nájemců Praha 1921-1945
přístupnost fondu: částečně přístupné

0412 Hydroprojekt n. p., Praha 1959-1982
přístupnost fondu: částečně přístupné

0671 Chemické závody s. r. o. Drážďany - pobočky Ústí n/L., Sokolov (1926)1938-1946(1948)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,25 bm - archivní pomůcka

1252 Chemoprojekt 1950-1993
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0698 Chemostav, obecně prospěšná a.s. stavební a bytová Praha 1941-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,75 bm - archivní pomůcka

1112 ICA - Kybernetická agentura a.s. 1969-1977
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1109 IMEX - OZO 1966-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1058 Inspekce císařských soukromých a rodinných statků Hodonín (1894)1896-1912
přístupnost fondu: částečně přístupné

1057 Inspekce císařských soukromých a rodinných statků Smiřice (1881)1902-1912
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 19 bm - archivní pomůcka

1122 Investa - OZO 1975-1986
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0400 Jednota československých rafinerií lihu, Praha (1912)1922-1938
přístupnost fondu: částečně přístupné

0558 Kancelář právních zástupců českých velkostatkářů, Praha 1850-1933
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 106 bm - archivní pomůcka

1179 Komenium n. p., Praha (1949)1963-1993(1994)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0393 Kooperativa, nákupní jednota hospodářských družstev, s. r. o., Praha 1905-1953
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 32,53 bm - archivní pomůcka

1137 KOVO - OZO 1949-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0450 Les, družstvo lesního hospodářství Praha 1947-1949(1954)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 0,3 bm - archivní pomůcka

1072 Melantrich, Praha 1898-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 6 bm

1132 Merkuria - OZO 1949-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1135 Metalimex - OZO 1950-1987
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0664 Mezinárodní informační kancelář Wijs Muller & Co., Praha 1933-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné

1138 Motokov - OZO (1936)1950-1972
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0307 Mykona, družstvo pro zpeněžení lesních plodin, s. r. o., Praha 1937-1943
přístupnost fondu: částečně přístupné


A - M | N - Z
seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.