Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Výrobní a obchodní podniky, finanční ústavy N až Z

A - M   | N - Z

Výrobní a obchodní podniky, finanční ústavy

0522 Nakladatelství Lidové demokracie - Vyšehrad, Praha 1945-1993
přístupnost fondu: částečně přístupné

1272 Nakladatelství Svoboda, Praha 1952-1997
přístupnost fondu: částečně přístupné

0556 Německá osídlovací společnost Karlovy Vary (1927)1938-1945(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 217,25 bm - archivní pomůcka

0807 Orbis, Praha 1921-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné

0990 Orgaprojekt 1968-1980
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0401 Oseva - šlechtitelské a semenářské podniky - generální ředitelství, Praha 1957-1970
přístupnost fondu: částečně přístupné

0457 Peněžní a spořitelní spolek Praha 1865-1868(1908)
přístupnost fondu: částečně přístupné

0309 Peněžní ústředí zemědělských družstev pro Čechy, s. r. o., Praha 1944-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné

1111 Poldi a.s. (1919)1948-1951(1960)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 53,5 bm - archivní pomůcka

1133 Polytechna - OZO 1960-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1129 Pragoexport - OZO 1954-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1126 Pragoinvest - OZO 1957-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0943 Projektový ústav Českého svazu výrobních družstev, Praha 1955-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0542 Protektorátní zaměstnanci fy Siemens-Schuckert Werke Berlin 1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,5 bm - archivní pomůcka

1061 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha 1348-1918
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 263 bm - archivní pomůcka

1059 Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Vídeň 1753-1918
přístupnost fondu: částečně přístupné

0350 Ředitelství pro tratě bývalé společnosti Severní dráha císaře Ferdinanda Vídeň 1836-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 84,5 bm - archivní pomůcka

0351 Ředitelství pro tratě bývalé Společnosti Severozápadní dráhy Vídeň 1868-1918(1924)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 55 bm - archivní pomůcka

0346 Ředitelství pro tratě bývalé Společnosti státní dráhy Vídeň (1842)1858-1818(1919)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 62,75 bm - archivní pomůcka

1056 Ředitelství státních lesů a statků Praha (1910)1918-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 296 bm - archivní pomůcka

0703 Ředitelství státních lesů a statků Vídeň 1840-1918
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 15 bm - archivní pomůcka

0285 Saská selská osídlovací společnost, Drážďany 1939-1945(1947)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2,37 bm - archivní pomůcka

0814 Sbírka staničních kronik 1918-1952(1957)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 7 bm - archivní pomůcka

0560 Sdružení německých zemědělských družstevních svazů, Praha (1918)1920-1942(1943)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1,17 bm - archivní pomůcka

0410 Silva, družstvo pro zpeněžení produktů lesního hospodářství, s. r. o., Praha 1937-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 0,5 bm - archivní pomůcka

1131 Simex - OZO 1981-1988
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0571 Společnost cukrovarů pro Čechy a Moravu, Praha (1897)1919-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 6,37 bm - archivní pomůcka

0496 Společnost pro insertní nábor v zahraničí, Berlín, Klášterec n/O. (1927)1939-1945
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 26 bm - archivní pomůcka

0384 Společnost pro obchod mléčnými výrobky, tuky, drůbeží a vejci, s. r. o., Praha 1939-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

0405 Společnost pro obchod obilím, Praha 1942-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné

0398 Společnost pro zpeněžení lihu, s. r. o., Praha (1912)1918-1947
přístupnost fondu: částečně přístupné

0573 Společný výbor československých surováren a rafinerií cukru, Praha (1924)1927-1945(1946)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1,42 bm - archivní pomůcka

0691 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Vídeň, Ústí n/L., Praha 1857-1949(1955)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 571,75 bm - archivní pomůcka

0797 Správní rady akciových společností místních drah, Praha, Vídeň (1880)1894-1929(1950)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 46 bm - archivní pomůcka

0449 Stavební družstvo zaměstnanců státních lesů a statků, Praha 1925-1940
přístupnost fondu: částečně přístupné

0941 Stavební ústředna ČSD (1947)1949-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné

1125 Strojexport - OZO 1946-1972
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1120 Strojimport - OZO 1954-1975
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0854 Svaz českých a moravských výrobních družstev, Praha 1945-1989
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1123 Škodaexport - OZO 1966-1978
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1121 Technoexport - OZO 1951-1959
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1202 Tiskové podniky KSČ, Praha (1947)1968-1990(1993)
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1124 Transakta - OZO 1959-1980
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

1113 Tuzex - OZO 1958-1971
přístupnost fondu: nepřístupné - archivní pomůcka

1247 Uniprojekt (1958)1976-1991
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0756 Ústředí pro mechanizaci zemědělství n.p. (1946)1949-1951(1953)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 52 bm - archivní pomůcka

1036 Ústředna účtáren ČSD (1918)1950-1958
přístupnost fondu: částečně přístupné - archivní pomůcka

0636 Ústřední církevní nakladatelství, Praha 1970-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné

0389 Ústřední jednota hospodářských družstev, Praha 1917-1945
přístupnost fondu: částečně přístupné

0402 Ústřední rada družstev, Praha 1948-1951
přístupnost fondu: částečně přístupné

1232 Ústřední ředitelství ČSD 1988-1992
přístupnost fondu: nepřístupné

0120 Velkosatek Týn nad Vltavou 1637-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 107,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

1046 Velkostatek Blšany 1650-1894
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0128 Velkostatek Červená Řečice, Onšov, Nový Rychnov 1574-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 112,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0119 Velkostatek Rožmitál pod Třemšínem 1565-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 106 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0154 Velkostatek Žitenice 1472-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 21,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0390 Vydavatelské družstvo Brázda, s. r. o., Praha (1932)1936-1942
přístupnost fondu: částečně přístupné

0306 Výsadní dobytkářská společnost pro Čechy a Moravu, Praha 1939-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

0305 Výsadní obilní společnost, Praha 1932-1947
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 24,38 bm - archivní pomůcka

0911 Výstavnictví, Praha (1754)1947-1990
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1 bm

0385 Záložna ruských zemědělců Praha, s. r. o. 1928-1941
přístupnost fondu: částečně přístupné

1212 Zdravoprojekt, Praha 1953-1992
přístupnost fondu: částečně přístupné

0408 Zemědělské družstevní podniky, s. r. o., Praha 1927-1941
přístupnost fondu: částečně přístupné

0308 Zemědělské ústředí pro zpeněžování dobytka pro Čechy, s. r. o., Praha 1930-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné

0769 Zemědělský nákupní a zásobovací podnik Praha n.p. - oborové ředitelství 1967-1971
přístupnost fondu: částečně přístupné


A - M | N - Z
seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.