Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Seznam fondů s sbírek SÚA
Církevní instituce

Světské katolické církevní instituce

0112 Archiv kolegiátní kapituly Všech svatých 1418-1948
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 8,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0153 Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské 1088-1943
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 56,45 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0110 Archiv pražského arcibiskupství 1221-1949
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 1492,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0124 Archiv pražského arcibiskupství - apoštolský vizitátor 1791-1864
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0121 Archiv pražského arcibiskupství - biskupské konference 1785-1916
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0206 Archiv pražského arcibiskupství - duplikáty matrik (1784)1799-1900
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 486 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0111 Archiv pražského arcibiskupství - správa statků 1769-1950
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 248,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0123 Archiv prežského arcibiskupství - ordinariát 1536-1939
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 31,8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

Řádové katolické církevní instituce

0198 Archiv českého velkopřevorství maltského řádu 1128-1946
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 172 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0044 Archiv domu salesiánů v Praze 1933-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3,14 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0045 Archiv generalátu a domu těšitelů v Praze 1922-1949(1950)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 0,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0195 Archiv generalátu a konventu křížovníků s červenou hvězdou v Praze 1233-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 368,6 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0035 Archiv kláštera benediktínů v Břevnově ( 993)1174-1952
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 134,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0036 Archiv kláštera benediktinů v Emauzích 1400-1948
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 15,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0196 Archiv kláštera premonstrátů na Strahově 1192-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 521,2 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0032 Archiv konventu alžbětinek v Praze 1719-1948(1949)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 6,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0039 Archiv konventu karmelitek v Praze 1614-1923
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 0,3 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0046 Archiv konventů voršilek v Praze 1604-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 11,1 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0040 Archiv provincialátu a kolejí piaristů 1597-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 31,2 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0043 Archiv provincialátu a kolejí redemptoristů (1348)1578-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 18,8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0037 Archiv provincialátu a konventů dominikánů 1255-1949(1950)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 36,9 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0038 Archiv provincialátu a konventu františkánů v Praze 1283-1949(1950)
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 44,1 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0041 Archiv provincialátu a konventu milosrdných bratří v Praze 1616-1953
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 45,8 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0042 Archiv provincialátu a konventu minoritů v Praze 1537-1936
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 3,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0034 Archiv provincialátu a konventu obutých augustiniánů 1285-1949
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 53,6 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0031 Archiv provincialtu a konventu kapucínů 1208-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 70 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0033 Archivy českých zrušených klášterů za Josefa II. 1115-1784(1812)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 34,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0194 Jesuitica 1555-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 30 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0197 Provincialát školských bratří Praha 1890-1950
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 1 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

Ostatní křesťanské (nekatolické) církevní instituce

0106 Akta Jednoty bratrské (Acta unitatis fratrum) 1437-1589
přístupnost fondu: částečně přístupné - zpracováno 0,9 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0159 Baptisté (1908)1920-1950(1951)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 12,1 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0149 Církev adventistů sedmého dne v Československé republice (1919)1922-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,1 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0692 Evangelická vrchní církevní rada, Vídeň (1807)1861-1918(1919)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 23,5 bm - archivní pomůcka

0166 Jednota českobratrská 1880-1952
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 2 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0158 Metodisté 1924-1951
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,1 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0122 Starokatolické biskupství a fara Varnsdorf 1871-1946
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,25 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

Židovské církevní instituce

0161 Rada židovských náboženských obcí v Čechách 1750-1942
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 6,5 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0164 Registratura zemského židovstva 1693-1890
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 10 bm - archivní pomůcka

0143 Ředitelství židovských berní v Čechách 1845-1858
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 20,53 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0191 Soupisy židů 1724-1811
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 4,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0190 Židovská komise 1714-1783
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 11 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0144 Židovské kontrolní matriky 1780-1899
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 17,4 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové

0167 Židovské matriky 1735-1949(1960)
přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 82 bm - archivní pomůcka
Studovna v objektu na třídě M.Horákové


seznam fondů a sbírek SÚA

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.