Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Využívání archiválií
Archivní fondy a sbírky
Pozor, tyto seznamy nejsou z technických důvodů aktualizovány!


     Vysvětlivky: přístupnost archivních fondů, příklad záznamu o fondu na našem webu
Přehled:      archivní fondy a sbírky, přehled archivních pomůcek SÚA.
Archivní fondy a sbírky v České republice - databáze na stránkách Ministerstva vnitra

Státní ústřední archiv spravuje kolem 1300 archivních fondů a sbírek, zahrnujících archiválie od středověku po současnost v celkovém rozsahu více než 108 000 běžných metrů.

Přehled archivních fondů a sbírek SÚA obsahuje všechny archivní fondy SÚA a je řazen tématicky, s ohledem na dějiny správy a společenskou funkci původců archivních fondů. Pokud archivní fond prochází více časovými obdobími, je informace o něm umístěna v každém odpovídajícím oddíle.

Aby mohly být archivní fondy a sbírky nebo jejich části využívány veřejností, musí být zpracovány a fyzický stav archiválií musí využívání umožňovat. Jinak jsou považovány za nepřístupné. Rovněž speciální právní normy omezují získávání informací z archiválií (ochrana osobnosti). Některé archivní fondy SÚA jsou připraveny k desinfekci a nepředkládají se dočasně ke studiu.

přístupnost archivního fondu (sbírky):

výklad:

přístupný bez omezení

zpracované celé archivní fondy (sbírky) starší 30ti let. Některé části mohou být nepřístupné z důvodu ochrany osobnosti (zákon č. 256/1992 Sb.). Celý fond může být nepřístupný pouze dočasně - např. z důvodů konzervace (fyzické ochrany).

částečně přístupný

Povolení ke studiu je v kompetenci ředitele (vedoucího oddělení) nebo je vázáno na souhlas původce.

nezpracované, nebo částečně zpracované fondy (sbírky), všechny archiválie nebo jejich část mladší 30ti let. Povolení může být vázáno na souhlas původce, pokud si to tento vyhradil.

nepřístupný

Bez možnosti udělení výjimky ke studiu.

Využívání je možné pouze původcem nebo státní správou při dodržení příslušných předpisů.

Informace o archivním fondu obsahuje (příklad):

 0059  Apelační soud  1548-1789(1809)
    přístupnost fondu: přístupné bez omezení - zpracováno 25 bm - archivní pomůcka
    Studovna v objektu na třídě M. Horákové


Archivní fondy a sbírky Státního ústředního archivu v Praze - přehled
Státní správa: úřady, orgány a instituce státu a jejich odborná zařízení (ústavy, instituce)


období do roku 1848 (středověký český stát, absolutistická monarchie rakouská)

politická správa s působností

finanční správa s působností

justiční správa a soudnictví s působností

celostátní

regionální

celostátní

regionální

celostátní

regionální

období 1848-1918 (konstituční monarchie rakouská a rakousko-uherská)

politická a finanční správa s působností

justiční správa a soudnictví s působností

celostátní

regionální

celostátní

regionální

archivní fondy k roku 1848

období 1918-1945
(předmnichovská - první a pomnichovská - druhá československá republika, období okupace)

politická a finanční správa s působností

justiční správa a soudnictví s působností

celostátní

regionální

celostátní

regionální

Československé státní orgány v zahraničí 1939-1945

Německé okupační úřady na území tzv. protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

období 1945-1992 (socialistické Československo, československá federace)

úřady a orgány státní správy

úřady a orgány justiční správy a soudnictví

unitární a federální
1. část | 2. část | 3. část

s republikovou a nižší působností

unitární a federální

s republikovou a nižší působností

období od r. 1993 (samostatná Česká republika)

státní správa

justiční správa a soudnictví


Samospráva zájmová veřejnoprávního charakteru


Komory - obchodní, živnostenské a profesní

Zemědělské rady

Veřejné a pojišťovací ústavy

Burzy

Ostatní veřejnoprávní korporace a instituce


Spolky, společenské organizace (včetně odborových), občanská sdružení,
profesní, zaměstnavatelské a zaměstnanecké svazy a komory


spolky a analogické organizace ve smyslu zákona č. 134/1867 ř.z. (zřízené v letech 1867 - 1951)
A - N | P - Ž

společenské organizace vzniklé na základě zákona č. 68/1951 Sb. (zřízené v letech 1951 - 1990)

občanská sdružení vzniklá na základě zákona č. 83/1990 Sb. (zřizovaná po roce 1990)

nadace, fondy a dobročinné ústavy


Archivní pomůcky Státního ústředního archivu v Praze
soupis ke stažení


Pomůcky k fondům, jejichž archiválie se předkládají ve studovně 1. oddělení SÚA v Praze-Dejvicích. RTF, zip, 12 kB

Pomůcky k fondům, jejichž archiválie se předkládají ve studovně Chodovec. RTF, zip, 45 kB

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.