Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Pocta všem, kteří vzdorovali
Výstava u příležitosti 50. výročí popravy Dr. Milady Horákové

|úvodní stránka výstavy| - |obsah katalogu výstavy|

ThDr. Josef BERAN

* 29. 12. 1888 Plzeň
+ 17. 5. 1969 Řím (Itálie)

Římskokatolický teolog, duchovní a arcibiskup pražský.
1907-1911 studoval na papežské universitě v Římě (1911 vysvěcen na kněze, 1912 doktorát teologie). 1912-1917 působil jako kaplan v Chyších, Proseku a v Praze. 1917-28 profesor a později ředitel ženského učitelského ústavu sv. Anny. 1928-1939 docent a později profesor teologické fakulty UK v Praze. 1942-1945 vězněn v koncentračních táborech Terezín a Dachau. 1946 arcibiskup pražský a primas český. Po únoru 1948 odmítl podřídit církev komunistickému režimu. 1949-1963 internován na různých místech v Čechách. V říjnu 1963 byl propuštěn z internace. V únoru 1965 odjel v souvislosti se jmenováním kardinálem do Vatikánu, kde žil bez možnosti návratu do vlasti až do své smrti. Na 2. vatikánském koncilu pronesl projev o svobodě svědomí, v němž se vyslovil pro rehabilitaci M. J. Husa. V 90. letech zahájen proces jeho blahořečení.

1949, 22. června, Praha
Protestní dopis arcibiskupa Berana adresovaný vládě, ve kterém upozorňuje na porušování ústavy.
SÚA Praha, fond ÚV KSČ

1949, červenec, Slovensko
Memorandum slovenských biskupů, ve kterém se ohrazují proti omezování osobní svobody arcibiskupa J. Berana a proti omezování výkonu církevních úřadů.
SÚA Praha, fond ÚV KSČ

Copyright © Ministerstvo vnitra České republiky - Státní ústřední archiv v Praze
2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.