Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Pocta všem, kteří vzdorovali
Výstava u příležitosti 50. výročí popravy Dr. Milady Horákové

|úvodní stránka výstavy| - |obsah katalogu výstavy|

Veleslav WAHL

* 15. 5. 1922 Praha
+ 16. 6. 1950 Praha

Zoolog a ornitolog.
Po maturitě zaměstnán v letech 1941-45 v Zoologické zahradě v Praze. Za 2. světové války činný v protinacistickém odboji, v květnu 1945 člen České národní rady. Po roce 1945 studoval na Přírodovědecké a Právnické fakultě University Karlovy v Praze. 12. 9. 1949 byl jako člen protikomunistické odbojové skupiny J. Nechanského zatčen a 22. 4. 1950 odsouzen Státním soudem v Praze v monstrprocesu k trestu smrti a popraven.

1950, 16. června, Praha
Dopis na rozloučenou.
Zapůjčeno Konfederací politických vězňů

1950, 3. listopadu, Praha
Stížnost matky na nevydání osobních věcí jejího syna včetně dopisu na rozloučenou. Státní prokurátor navrhl, aby stížnost byla ponechána bez odpovědi.
SÚA Praha, fond Státní prokuratura

2000, Praha
Čestná medaile TGM, udělená in memoriam. Udělilo ji Masarykovo demokratické hnutí.
Zapůjčeno Konfederací politických vězňů

Copyright © Ministerstvo vnitra České republiky - Státní ústřední archiv v Praze
2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.