Oznámení o postupném uvolňování omezení provozu badatelen Národního archivu

Od 25. května 2020 dochází k dalším úpravám provozu badatelen Národního archivu za níže uvedených podmínek:

 • studium bude umožněno v obvyklých dnech a hodinách, výhradně po předchozím objednání (e-mailem nebo telefonem),
 • počet badatelů bude omezen tak, aby bylo možné dodržet podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví,
 • zprovozněno nebude žádné obvyklé zázemí (bufet, šatny, kávové automaty apod.),
 • budou vyčleněny pouze jedny toalety pro veřejnost,
 • datum a čas bádání nebo jiného úředního jednání je nutné předem odsouhlasit ze strany archivu i badatele. K objednání do badatelny použijte formulář „Žádanka o předložení archiválií“,
 • v žádosti uveďte přesnou identifikaci archiválií (citaci), datum a čas plánované návštěvy a rychlý kontakt na Vás. Pracovník badatelny se s Vámi co nejdříve spojí a sdělí Vám, je-li studium ve Vámi žádaném termínu možné. Termín a čas je závislý na aktuální obsazenosti badatelny a možnosti připravit archiválie ke studiu,
 • apelujeme na badatele, aby přesně dodržovali předem domluvený čas studia,
 • kontaktovat nás můžete mailem: badatelna@nacr.cz nebo posta@nacr.cz, případně badatelnu 1. oddělení NA na1@nacr.cz,
 • výjimečně je možné kontaktovat obsluhu badatelny telefonicky 974 847 247 (254, 255, 256), 1. oddělení NA  tel. 233 326 755, 974 847 834.
 • badatelské objednávky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny,
 • od 25. 5. 2020 si objednaní badatelé i čtenáři mohou požádat o předložení publikací z Knihovny Národního archivu (badatelé i čtenáři musí mít registraci a sjednaný termín v badatelnách),
 • návštěvy, které nebudou předem domluveny, nemohou být do Archivu vpuštěny.

 

Bádání a jednání budou probíhat za zpřísněných hygienických opatření (tj. pokud bude zajištěn dostatek ochranných a dezinfekčních prostředků):

 • vstup do budovy a pobyt v badatelně je možný pouze se zakrytým nosem a ústy, podmínkou je použití neprodyšných/latexových rukavic,
 • u vstupu do objektu bude připraven dezinfekční prostředek pro povinnou dezinfekci rukou,
 • při vstupu do budovy dodržujte pokyny, které jsou zde umístěny, telefonicky ohlaste svůj příchod (847 247)
 • při vstupu do budovy je badatel povinen předat službě vyplněný epidemiologický dotazník – viz Příloha (docx – 20 kB), (PDF – 76 kB), k němuž je třeba předložit platný osobní doklad totožnosti,
 • obsluha badatelny předem objednaného návštěvníka vyzvedne u vchodu do budovy, převezme od něj vyplněné a podepsané prohlášení a po jeho kontrole a poučení odvede badatele do badatelny,
 • v badatelně si návštěvník odloží svrchní oděv a zavazadlo na vyhrazené provizorní místo,
 • obsluha badatelny mu určí místo pro studium,
 • bufet pro badatele není přístupný, je zakázáno v prostorách Archivu jíst,
 • badatelé se mohou pohybovat v budově pouze ve vyhrazeném prostoru a s doprovodem zaměstnance Archivu.