XVIII. Seminář restaurátorů a historiků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po čtyřech neklidných, událostmi naplněných letech připravujeme tradiční setkání všech, kdo mají blízko k papíru, knihám, restaurování a historii, tedy XVIII. Seminář restaurátorů a historiků.

Setkání je naplánováno na tři dny počínaje úterkem 25. dubna a konče čtvrtkem 27. dubna 2023 a proběhne v areálu kláštera v Broumově.

Na přípravě semináře spolupracují Národní archiv, Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky. Organizačního zajištění se ujala Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu.

Předběžná přihláška

  • Název příspěvkuStručný obsah příspěvku 
    Přidat řádek
  • Děkujeme, že se chcete podělit s ostatními účastníky semináře o výsledky své práce a nabyté zkušenosti.
  • Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto údaje budou použity výhradně pro účely organizace XVIII. semináře restaurátorů a historiků ve smyslu nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob.
  • * takto označené položky je třeba vyplnit
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Uzávěrka předběžných přihlášek je stanovena na 31. 8. 2022.

Současně bychom Vás rádi povzbudili ke sdílení výsledků Vaší práce a zkušeností s ostatními účastníky semináře, ať už formou přednášky, krátké informace nebo posteru. Návrhy příspěvků můžete přihlásit prostřednictvím formuláře předběžné přihlášky. Zvláště oceníme vystoupení praktických restaurátorů.

Těšíme se na setkání a vzájemnou výměnu zkušeností

Ing. Benjamin Bartl, Ph.D.

Ing. Štěpán Urbánek

Mgr. Blanka Hnulíková

(organizační výbor XVIII. semináře restaurátorů a historiků)

doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (odborný garant XVIII. semináře restaurátorů a historiků)