Průběžné zprávy za rok 2020

Půběžná zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 

  • Dne 22. 9. 2020 obdržel Národní archiv žádost Z. H., v níž žadatel požaduje dokumenty v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti jednalo o žádost v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.
  • Dne 24. 8. 2020 obdržel Národní archiv žádost L. P., v níž žadatel požaduje dokumenty v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti jednalo o žádost v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.
  • Dne 23. 7. 2020 obdržel Národní archiv žádost K. N., v níž žadatel požaduje dokumenty v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti jednalo o žádost v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.
  • Dne 6. 5. 2020 obdržel Národní archiv žádost V.P., v níž se žadatel táže v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na autenticitu dokumentu. Odpověď byla žadateli odeslána téhož dne. Žádost: NA 1732-1/05-2020  (PDF – 48kB)   ⁄   Odpověď: NA 1732-2/05-2020 (PDF – 1,18 MB).
  • Dne 21. 2. 2020 obdržel Národní archiv žádost J. Š., v níž žadatel požaduje dokument v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že se ve skutečnosti jednalo o žádost v režimu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým byla žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.