Průběžné zprávy za rok 2021

Průběžná zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021:

Dne 1. 6. 2021 obdržel Národní archiv žádost O.R., v níž se žadatel táže v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů na Typ původce. Odpověď byla žadateli odeslána dne 3. 6. 2021. Žádost: NA 2358-1/05-2021 (PDF – 308 kB)  ⁄  Odpověď: NA 2358-2/05-2021 (PDF – 383 kB)


Dne 22. března 2021 obdržel Národní archiv žádost Hlídač státu, z. ., v níž žádá o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-921/12–2021  žádost (docx – 47 kB) | odpověď (PDF – 260 kB)


Dne 12. března 2021 obdržel Národní archiv žádost o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě.
Č. j.: NA-998/12–2021 žádost (doc – 44 kB) | odpověď (PDF – 2,5 MB)