Digitální badatelna/archivní soubory on-line

VadeMeCum – aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.

Nápověda pro VadeMeCum zde…


Portál badatelna.eu umožňuje on line přístup k archivním souborům a pomůckám Národního archivu.


Virtuální archiv listin střední Evropy Monasterium: mezinárodní projekt

Národní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do projektu Monasterium. Cílem projektu je zdarma prostřednictvím webových stránek na adrese www.monasterium.net zpřístupnit široké badatelské veřejnosti co nejvíce listin i jiných typů dokumentů především ze středoevropských klášterů a biskupství.


Národní archiv v minulých letech zdigitalizoval nejstarší katastrální mapy obcí na území bývalé země České  poloviny 19. století, tzv. indikační skici stabilního katastru. Celkem bylo zpracováno 9138 map a vyhotoveno bylo 199 006 skenů. Originály map už nebudou badatelům zapůjčovány. Databáze zpřístupňující indikační skici je k dispozici na webové stránce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního http://archivnimapy.cuzk.cz, pod sekcí Stabilní katastr, Digitalizované skici. Pokud objevíte chyby v databázi, prosíme o zaslání upozornění na adresu: na1@nacr.cz.


Kompletní databáze digitalizovaných pobytových přihlášek (konskripcí) pražského policejního ředitelství z let 1850–1918. V databázi je uloženo více než 2 miliony záznamů o osobách, jejichž jména se na konskripcích vyskytla. Více zde…


Fond „Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu“ 

je zpřístupněn dálkově veřejnosti.


Knihy židovských familiantů

Matriky židovských náboženských obcí z let 1784–1949

Desky zemské