Z fondů a sbírek NA

ÚŽASNÉ NÁVRATY
Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem „Úžasné návraty“ věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Plakáty v době občanské války
ve Španělsku

představovaly jeden
z nejběžnějších nástrojů masové komunikace…

První světová válka — negativy
Fotografické obrazy z období 1. světové války získal Národní archiv v roce 2007 a v průběhu října 2009 byl veřejnosti umožněn…

Svědectví vězně z „ďáblovy dílny“
Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců…

Ponaučení o kanónech, moždířích, kulích a granátech ze 17. století
V rozsáhlém fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha je možné najít…

Místní dráha Tábor—Bechyně.
První dráha Rakouska-Uherska, kde se předpokládal pouze elektrický provoz. Provoz zahájen slavnostně 21. 6. 1903…

Továrna na výrobu běloby olovnaté
Císařovna Marie Terezie provolala svým poddaným, aby zakládali průmyslové podniky a vedli zemi k hospodářsky jisté budoucnosti…

Žádost truhlářského mistra Michaela Thoneta
o udělení privilegia na výrobu ohýbaného nábytku vlastní metodou v zemích habsburské monarchie (1841)…

Povýšení JUDr. Františka Ladislava Riegera do stavu svobodných pánů (1897)
Erb předního českého politika — JUDr. Františka Ladislava Riegera…

Letecká nehoda letadla YU-AHT
dne 26. 1. 1972 u České Kamenice. Výbuch trhaviny v zavazadle umístěném v předním zavazadlovém prostoru způsobil pád letadla DC-9-30 letu Jugoslávských aerolinií JU 367 Stockholm—Kodaň—Záhřeb—Bělehrad…

Prošetřování protirakouské agitace
zpěvaček Emy Destinnové a Melanie Kurtové z roku 1916…