Z fondů a sbírek NA

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem „Úžasné návraty“ věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

představovaly jeden z nejběžnějších nástrojů masové komunikace…

Deskové negativy formátů 13×18 a 9×12 pořídil MUDr. Jan Munzar v letech 1892–1939. MUDr. Jan Munzar z Nechanic, kde…

Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců…

V rozsáhlém fondu Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha je možné najít…

První dráha Rakouska-Uherska, kde se předpokládal pouze elektrický provoz. Provoz zahájen slavnostně 21. 6. 1903…

Císařovna Marie Terezie provolala svým poddaným, aby zakládali průmyslové podniky a vedli zemi k hospodářsky jisté budoucnosti…

o udělení privilegia na výrobu ohýbaného nábytku vlastní metodou v zemích habsburské monarchie (1841)…

Erb předního českého politika — JUDr. Františka Ladislava Riegera…

dne 26. 1. 1972 u České Kamenice. Výbuch trhaviny v zavazadle umístěném v předním zavazadlovém prostoru způsobil pád letadla DC-9-30 letu Jugoslávských aerolinií JU 367 Stockholm—Kodaň—Záhřeb—Bělehrad…

zpěvaček Emy Destinnové a Melanie Kurtové z roku 1916…

Jaké tajemství skrývá bílá zapečetěná obálka? Antonín Sum autorovi těchto řádků sdělil, že uvnitř jsou slova T. G. Masaryka, jež si Jan zapsal u otcova smrtelného lože.