První světová válka — negativy

Deskové negativy formátů 13×18 a 9×12 pořídil MUDr. Jan Munzar v letech 1892–1939. MUDr. Jan Munzar z Nechanic, kde měli jeho rodiče pekárnu, zubař u 5. Korpskommanda, voják z povolání. To jsou zatím veškerá osobní data, která se nám podařilo zjistit. Dále bude nutné pátrat především v archivních souborech Vojenského historického archivu, v materiálech příslušných regionálních archivů a neméně významná může být pomoc veřejnosti.

Deskové negativy zakoupil Národní archiv od soukromé osoby. Šlo o dědictví po tetě prodávajícího, která byla dcerou MUDr. J. Munzara. Negativy byly uloženy v různých krabicích a dřevěných bednách na půdě její vily v Mukařově, a to až do její smrti (2005), poté byly převezeny a uloženy ve sklepě panelového domu v Praze. V roce 2007 nabídl prodávající negativy Národnímu archivu, nákup byl schválen nákupní komisí a dne 5. února 2007 byla s kupujícím uzavřena smlouva o koupi archiválií.

Fotografické obrazy byly rozděleny do tří tématických celků, z nichž první čítá 783 deskových negativů z období let 1892–1917. Jde především o fotografie rodinné, ale zachycují i běžný život v armádě, např. manévry v roce 1899 v Písku nebo 1904 (Rabí). Část druhá na — celkem 839 skleněných deskách — dokumentuje 1. světovou válku, především období let 1915–1918. Velmi kvalitně dokumentuje život pluku, který prošel od Karpat ke Zborovu a nakonec se přesunul do Boky Kotorské. Poslední, nejmenší část obsahuje cca 300 deskových negativů z let 1919–1939 s obrázky poklidného rodinného života vojenského důstojníka na penzi.

Spolu s deskovými negativy a několika kolorovanými diapozitivy byl součástí souboru také jakýsi „evidenční sešit“. Kromě velmi stručných popisů fotografických obrazů obsahuje podrobné údaje o expozici některých snímků, použitém fotografickém přístroji a o dalších fotografických materiálech. Záznamy vznikaly postupně a jsou dokladem toho, zájem původce o fotografii byl mnohem hlubší, než pouze amatérský.

Oproti zápisům v uvedeném sešitě, se některé deskové negativy nedochovaly, pro úplnost jsou však v databázi zaznamenány i popisy těchto, zřejmě navždy ztracených, fotografických obrazů. Z toho důvodu obsahuje databáze 2033 záznamů, ale dochovalo se pouze 1932 kusů deskových negativů (z toho 17 kusů kolorovaných diapozitivů).

Soubor byl rozdělen do 4 základních částí:

  1. Rodinné fotografie (záznamy 1–803)
  2. První světová válka (záznamy 804–1672)
  3. Fotografie po roce 1919 (záznamy 1673–2032)
  4. Neurčené fotografie (záznamy 2033–2126)

 
Evidence fondů a sbírek

Název: První světová válka – negativy
Původce fondu (sbírky): Munzar J., MUDr., Nechanice
Časový rozsah: (1892)1915-1918(1939)
Metráž: 2,00 bm
Přístupnost fondu: Od 1. 10. 2009 dálkové zpřístupnění. Originální fotografické obrazy nejsou
badatelům předkládány!
Archivní pomůcky: nejsou

Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF (652 kB)