Povýšení JUDr. Františka Ladislava Riegera

do stavu svobodných pánů (1897)

 

Erb předního českého politika — JUDr. Františka Ladislava Riegera (1818–1903), který byl na základě císařského rozhodnutí povýšen dne 12. května 1897 do stavu svobodných pánů. František Ladislav Rieger byl v té době rovněž členem panské sněmovny říšské rady ve Vídni, majitel několika rakouských, ruských, srbských a černohorských vyznamenání, čestným občanem města Prahy a od roku 1862 vlastníkem statku Maleč (u Chotěboře). Spis je dnes uložen ve fondu Ministerstvo vnitra — Šlechtický archiv, Vídeň (karton 40).

 

Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF (513 kB).