Pozor vlak!

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! je závěrečná část tohoto magazínu s názvem „Úžasné návraty“ věnována komentovaným filmových záběrům historických výukových a instruktážních filmů z archivního fondu Ústřední dopravní institut.

Instruktážní film o přípravě vlakové cesty nás přenese na železnici 60. let 20. století. Ve filmu popisovaná technologie zabezpečení stanice se ovšem používá dodnes.

Reportáže Železničního zpravodaje z r. 1960 představí 1. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, výměnu mostní konstrukce za přímo pojížděnou železobetonovou desku a předání železničního vozu určeného pro školení.

Kralupy nad Vltavou jsou významným železničním uzlem. Film z roku 1989 je doplněn současnými záběry.

V první pol. 60. let 20. stol. Studio názorných učebních pomůcek ČSD, připravovali filmový zpravodaj. Reportáže z Prahy – první myčka osobních vozů na Smíchově, zásah drážních hasičů a stavba nákladní spojky nebo bourání Herzánova mostu v České Třebové.

V areálu nejvyššího purkrabství na Pražském hradě byl v říjnu 1963 otevřen Dům československých dětí. O rok později byl obohacen o velké modelové kolejiště, jehož vznik přibližuje film „Největší stavba v oboru dopravy“.

Železniční nehody často zaviní člověk. Jako v případě výpravčího ve filmu „Naše tvář“, který vedle řízení dopravy prodává i jízdenky.

K ukončení parního provozu v Československu došlo v roce 1980. O dva roky později se v Nymburce konaly oslavy s rozsáhlou výstavou a provozem parních lokomotiv. Tyto oslavy zachytil film Loučení s párou.

Prototyp nejmodernější dvousystémové elektrické lokomotivy Československých státních drah ES 499.0002 (dnes řada 350) představuje film z poloviny 70. let 20. století. Tehdy nejmodernější lokomotivy jsou v provozu dodnes.

Originální hraný dokument Ústředního dopravního institutu rekonstruuje jednu z největších železničních nehod v Československu, která si vyžádala 31 mrtvých. Stala se 11.12. 1970 u stanice Řikonín, západně od Tišnova.

Na konec parní trakce v Československu připravoval diváka film Ústředního dopravního institutu „Konec slavné epochy“ z roku 1975. Neopakovatelné záběry parních lokomotiv na trati Praha — Děčín jsou doplněny vzpomínkami strojvedoucích.

Jídelní vůz Československých státních drah zamířil v roce 1977 v propagačním filmu „Dobrou chuť!“ s rychlíkem Progress do Německé demokratické republiky. Film byl natočen filmovým studiem Ústředního dopravního institutu pro Federální ministerstvo dopravy.

„Prostředek pro spolupůsobení jízdy vlaku na zabezpečovací zařízení — kolejové obvody — v dalších „Úžasných návratech.“ Instruktážní film Československých státních drah z první pol. 60. let 20. stol. byl natočen na trati Žilina — Štrba a v Nymburce.“

Podíváme se, jak velký význam má správné telefonování — tedy na železnici a při zabezpečení jízd vlaků, kdy jde o životy. Přelom 70. a 80. let 20. stol. na trati Praha-Čakovice — Měšice u Prahy.

Třetí díl „Úžasných návratů“ se odehrává znovu na Slovensku. Ve filmu z roku 1958 se divák naučí změnit směr jízdy a odstavit elektrickou lokomotivu E 499.0 (dnes řada 140) v malebné krajině pod Vysokými Tatrami.

První díl „Úžasných návratů“ 
představuje stručně Národní archiv a dále se věnuje dopravě v Tatrách. Film „Horská doprava ČSD“ z přelomu 70.–80. let 20. století prezentuje především ozubnicovou železnici Štrba – Štrbské pleso, lanovky na Hrebienok a Lomnický štít a několik záběrů Tatranské elektrické železnice i hlavní trati Žilina – Košice.

První díl „Úžasných návratů“ představuje stručně Národní archiv a dále se věnuje dopravě v Tatrách.

Z archivních souborů Národního archivu

Ve spolupráci s redakcí železničního televizního magazínu Pozor vlak! připravujeme cyklus střihových pořadů s tématikou železniční dopravy.

V depozitářích Národního archivu je uloženo velké množství filmových archiválií. Většinou se jedná o dokumentární, či výukové záznamy z činnosti různých úřadů a institucí.

Jednou z nich je Ústřední dopravní institut (1967–1995) a jeho předchůdce Ústřední dům dopravní a spojové techniky, vzniklý v roce 1960. Filmové výstupy z jejich studia pomáhaly při výuce především železničářů a dnes jsou cenné svými dobovými záběry. V cyklu střihových pořadů nalezly své uplatnění.