Člověk se srdcem na dlani — Deník Josefa Holce z konce II. světové války a prvních poválečných měsíců

Autor: R. Štér
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-084-6
Počet stran: 184
Rok vydání: 2018
Dostupnost: není skladem
Cena:
-

Vyprodáno.

 

Edice deníku volyňského Čecha, aktivního účastníka druhého a třetího odboje Josefa Holce (1918–2018), nás seznamuje s autorovými životními osudy v závěrečném období druhé světové války a prvních poválečných měsících roku 1945. Specifikem Holcova deníku je, že se téměř vůbec nesoustředil na popis bojové činnosti své jednotky. Naopak se snažil zachytit běžné události všedního dne. Zaznamenával návštěvy přátel, informace o knihách, které přečetl, či popis míst, která za postupu viděl a navštívil. Rovněž velkou pozornost věnoval popisu setkání s krajany — volyňskými Čechy. Přínosem je také přesah deníku do poválečného období, protože zde autor zaznamenává složitou poválečnou situaci v Československu. Zejména sledoval chování našich obyvatel ve vztahu k příslušníkům poraženého německého národa. Holec se svému deníku svěřoval s obavami z možnosti návratu do SSSR a se strachem z komunismu. Na stránkách deníku nacházíme záznamy, kde se strachuje o osud rodičů, kteří v té době pobývali na Volyni a také z toho, že k reemigraci Čechů z Volyně do Československa vůbec nedojde.