František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč

Autor: Milan Vojáček
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-013-6
Počet stran: 228
Rok vydání: 2013
Dostupnost: není skladem
Cena:
-

Vyprodáno.

 

Monografie analyzuje ekonomické poměry rodiny předního českého politika 2. poloviny 19. století. Z této perspektivy se autor nejprve věnuje biografii Riegrovy rodiny, následuje detailní analýza fungování Riegrova velkostatku na Malči včetně problematického podnikatelského záměru s nově založeným cukrovarem. V další části je přiblížen význam malečského velkostatku pro Riegra a jeho rodinu s ohledem na jeho společenské postavení. Na závěr je na Riegrově příkladu sledován vztah politické a finančně-ekonomické sféry v době formování moderních elit v těchto oblastech.