Obchodování v srdci Evropy, o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918–1992)

Autor: Pavel Dufek (ed.)
Jazyk: čeština, němčina, slovenština
ISBN: 978-80-7469-087-7
Počet stran: 183
Rok vydání: 2019
Dostupnost: není skladem
Cena:
-

Vyprodáno.

 

Kolektivní monografie Obchodování v srdci Evropy, o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918–1992), Pavel Dufek (ed.) pojednává o různých aspektech československo-německých hospodářských vztahů a o pramenech, které jsou použitelné pro jejich zkoumání. Vznikla na základě odborného semináře, který se konal 25. a 26. října 2017 v Ná­rodním archivu při příležitosti zahájení výstavy Obchodování v srdci Evropy: Československo-německé hospodářské vzta­hy 1918–1992. Jednotlivé tematické kapitoly monografie jsou zpracovány buď v češtině, nebo v němčině, nebo slovenštině. Kolektivní monografie je vydávána jako jeden z vý­sledků vzájemné spolupráce Národního archivu a Spolkového archivu (Bundesarchiv) při vytváření putovní výstavy Obcho­dování v srdci Evropy: Československo-německé hospodář­ské vztahy 1918–1992 / Handel im Herzen Europas: Deutsch­-tschechoslowakische Wirtschaftsbeziehungen 1918–1992 a jejich stejnojmenných doprovodných publikací, na jejichž vzniku se podílely mnohé další české, slovenské a německé ar­chivy a jejichž vydání finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti.