Paginae Historiae 18, 2010

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN:
Počet stran:
Rok vydání: 2010
Dostupnost: skladem
Cena:
363,- Kč

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. Nyní přinášíme číslo z roku 2010.

 

Obsah čísla 18 z roku 2010

 

Studie

PŘÍSEDÍCÍ ZEMSKÉHO SOUDU ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ (1542–1620) NA HABSBURSKÝCH DVORECH A NA DVOŘE FRIDRICHA FALCKÉHO (PDF – 144 kB) — Petr Mareš

ZEMSKÝ ÚSTAV PRO CHOROMYSLNÉ V  RAZE V LETECH 1791–1886 (PDF – 110 kB) — Petra Chaloupková

DVĚ STUDIE K POČÁTKŮM ČESKÉHO NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO TISKU (PDF – 123 kB) — Jan Kramář

VYŠETŘOVÁNÍ ČLENŮ NÁRODNÍ OBCE FAŠISTICKÉ V ÚNORU 1933 (PDF –104 kB) — Pavel Baloun

 

Materiály

SEZNAM CTIHODNÝCH PIARISTŮ Z ROKU 1710 (PDF – 99 kB) — Václav Bartůšek

TOSKÁNSKÝ ZÁSLUŽNÝ ŘÁD SV. JOSEFA (PDF – 105 kB) — Eva Gregorovičová

KAPUCÍNŠTÍ LITERÁTI PROVINCIE ČESKO-RAKOUSKÉ A ČESKOMORAVSKÉ — Pacifik M. Matějka

POHŘEBNÍ ŠTÍTY Z KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU — Helena Sedláčková

 

Zprávy k číslu 18  (PDF – 1 MB)

Obsah celého čísla  (PDF – 6 MB)