Paginae historiae 29/2, 2021

Autor: Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: čeština, angličtina, němčina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 472
Rok vydání: 2021
Dostupnost: není skladem
Cena:
-

Vyprodáno.

Toto číslo obsahuje celkem 8 studií, 1 materiálový text, informace o archivních fondech, zprávy, recenze a anotace.

Studie jsou věnovány rukopisu Pulkavovy kroniky v Národním archivu (Martina Šumová – Pavel Brodský), struktuře kněžské větve maltézského řádu (Pavel Trnka), působení kongregace boromejek (Jana B. Slaběňáková), vytvoření Dollfussovy vlády v Rakousku (Miroslav Šepták), osobnostem oberlandrátů z řad sudetských Němců (Zdeňka Kokošková – Monika Sedláková), ženám v poštovní službě (Jan Kramář), procesu s rektorem Stříteským v Litomyšli v roce 1950 (Jiří Křesťan) a konfliktům a klientelismu v orgánech československé prokuratury (Jaroslav Pažout – Adam Zítek).

 


Obsah čísla 29/2

 

Studie

 • Na okraj rukopisu Pulkavovy kroniky v Národním archivu v Praze – Martina Šumová – Pavel Brodský
 • Struktura a identifikace kněžské větve českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů v letech 1732–1950 – Pavel Trnka
 • Působení Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského na území brněnského biskupství od jejího příchodu až do dnešní doby – Jana Barbora Slaběňáková
 • Vytvoření Dollfussovy vlády z pohledu křesťanských socialistů – Miroslav Šepták
 • Sudetští Němci jako oberlandráti v Protektorátu Čechy a Morava – Zdeňka Kokošková – Monika Sedláková
 • Ženy v poštovní službě českých zemí – Jan Kramář
 • O klubku zmijí a žábě na prameni. Proces s rektorem Stříteským, Litomyšl a Zdeněk Nejedlý. K poetice hrůzy – Jiří Křesťan
 • Ochránkyně a prosazovatelka socialistické zákonnosti? Konflikty a klientelismus v nejvyšších orgánech československé prokuratury – Jaroslav Pažout – Adam Zítek

Materiály

 • Instrukce úřednická sepsaná v den svatého Václava 28. 9. 1628. Edice – Jaroslava Veselá

Archivní fondy

 • Sudetoněmecká strana – dodatky II – Miroslav Šepták
 • Archivní fond KSČ – Ústřední výbor 1945–1989, Praha – Kancelář generálního (prvního) tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka – František Štverák

Zprávy

 • Národní archiv v roce 2020 – Eva Drašarová
 • Konfesní proměny v novověké společnosti jako nosné téma. Zpráva o konferenci „Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku“ – Lukáš M. Vytlačil

Literatura

 • Erby rytířů Podvazkového řádu – Ivan Hlaváček
 • Švédské obléhání Prahy v roce 1648 – Lukáš M. Vytlačil
 • Diplomatem v půlnoční zemi: zástupci Habsburků ve Švédském království mezi lety 1650 a 1730 – Alena Kernalová
 • Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem – Václav Bartůšek
 • Selektivní obraz násilných událostí podzimu 1938 – Jan Benda
 • Biografie zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata Aloise Čáslavky – Roman Štér
 • Vydaná korespondence mezi Hubertem Ripkou a Edvardem Benešem – Miroslav Šepták
 • Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi – Václav Bartůšek
 • Vzpomínky stavitele mostu k demokracii – Jiří Křesťan
 • O turbulentním vývoji rakousko-italských vztahů v meziválečném období – Miroslav Šepták
 • Kniha o zapomenutém rakouském spolkovém kancléři – Miroslav Šepták
 • O spletité historii rakouských Zelených – Miroslav Šepták

Paginae historiae 29/2, 2021 (PDF – 5,5 MB)