Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992)

Autor: F. Štverák
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-060-0
Počet stran: 700
Rok vydání: 2018
Dostupnost: skladem
Cena:
370,- Kč

Publikace obsahuje základní údaje o složení ústředních orgánů strany (ústřední výbor, předsednictvo, sekretariát, ústřední kontrolní a revizní komise), přehledy o složení komisí strany, seznamy poslanců a ministrů za komunistickou stranu, systemizaci aparátu ústředního výboru, seznamy vedoucích představitelů organizací spjatých s činností KSČ. Součástí je i abecední seznam členů ÚV a ÚKK se základními biografickými údaji. Významnou částí je i bohatá fotografická příloha mapující dějiny dělnického a komunistického hnutí v Československu.