Seriózní historik a archivář v záři zeleného čtyřlístku. Pocta doc. PhDr. Václavu Černému

Autor: J. Juněcová, J. Šouša
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-058-7
Počet stran: 360
Rok vydání: 2017
Dostupnost: není skladem
Cena:
-

Vyprodáno.

 

Sborník zabývající se osobou Václava Černého (1894 – 1962), významného archiváře bývalého Ústředního zemědělsko-lesnického archivu v Praze a především znamenitého historika agrárních dějin obsahuje soubor jeho prací již zveřejněných, ale i nepublikovaných. Václav Černý nebyl pouze archivářem a historikem, ale také vynikajícím znalcem historické literatury a znalcem pramenů k agrárním dějinám v tehdejším Československu, jímž věnoval značnou pozornost ve své vědecké práci. Publikace je důležitým příspěvkem k agrárním dějinám u nás, zemědělskému archivnictví a zároveň může posloužit jako inspirace pro mladé generace historiků. Tematicky navazuje na volnou řadu dosud vydaných monografií zemědělských historiků a archivářů (Josef Tlapák, Emanuel Janoušek, Josef Křivka, Jana Pšeničková a Josef Šmerha).