badatelna_chodovec

NOTICE OF CLOSURE »

Od 1. března 2019 do odvolání bude Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci vždy v pátek pro badatele uzavřena. Provozní doba v ostatních dnech zůstává beze změny. Provozní doba badatelny na tř. Milady Horákové není tímto opatřením dotčena.

Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 18. 12. 2018
PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka Národního archivu

Více

pazderova_oceneni_icarus

V rámci slavnostního zasedání při příležitosti desátého výročí vzniku centra ICARUS dne 9. listopadu 2018 ve Vídni bylo Aleně Pazderové uděleno čestné členství Mezinárodního centra pro archivní výzkum za její mimořádný přínos na poli mezinárodní spolupráce mezi paměťovými institucemi.

Více

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU

Politické procesy 50. let

AKTUÁLNĚ: Dne 21. 11. 2018 byly přidány další zvukové záznamy a také filmy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech a zdigitalizované Národním archivem. Více zde.

„Zvláštní místo v politických procesech zaujímaly monstrprocesy. Jejich iniciátoři a výrobci je konstruovali tak, aby doma působily otřesně, aby šokovaly. Jejich politická působivost měla překročit hranice státu a měla mít mezinárodní ohlas. Tomu odpovídalo jak politické zaměření, výběr obětí, příprava i průběh přelíčení, tak vykonstruovaná míra zločinů a krutost trestů. K nejvýznamnějším československým monstrprocesům patřily soudy s církevními představiteli, s tzv. vedením záškodnického spiknutí (M. Horáková a spol.), proces s V. Žingorem a spol. a s tzv. vedením protistátního spikleneckého centra (R. Slánský a spol.). Soudní přelíčení, ať se odehrávala v soudních síních, ve velkých sálech nebo v závodních jídelnách, se změnila v divadlo. Probíhala podle předem vypracovaného scénáře a s vybraným obecenstvem.“ (Převzato z knihy K. Kaplana a P. Palečka Komunistický režim a politické procesy v Československu).

Více »

icarus_10_let

Dne 9. listopadu 2018 se ve Vídni uskutečnilo slavnostní zasedání …

… při příležitosti 10. výročí založení Mezinárodního centra pro archivní výzkum (International Centre for Archival Research, ICARUS). Během 10 let své existence vytvořil ICARUS mezinárodní síť paměťových institucí zpřístupňující prostřednictvím digitalizace mnoho archivních dokumentů v rámci mezinárodně uznávaných a badatelsky hojně využívaných projektů, např. MONASTERIUM, MATRICULA, nově TOPOTÉKA.

Více

Národní archiv ve spolupráci s …

… Moravským zemským archivem v Brně, Státním okresním archivem Jihlava, Ústavem chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a za organizačního zajištění České informační společnosti, z. s. — pobočného spolku při Národním archivu, připravuje XVII. seminář restaurátorů a historiků. Akce se uskuteční ve dnech 18. až 21. listopadu 2019 v Jihlavě.

Více informací zde »

Digitization:
Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ss_fischer

Fond “Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu” je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Pražské pobytové přihlášky (1850–1914)

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

obr3

Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850–1914.

První světová válka — negativy

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1323

Fond “První světová válka — negativy” je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723–1811

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

zid_soupisy

Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723–1811

Web exhibitions and publications:
Pracovali pro Říši

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

pro_risi

Výstava z roku 2010.

… A zůstali věrni Československé republice.

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

predpisy

Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933–1948

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

antifa_small

Výstava z roku 2007.

Osudové osmičky

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

osmicky_vystava_logo

Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008.

Publikace Národního archivu byla oceněna v rámci II. pilíře

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

nejedly

Pod názvem Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění vydalo v roce 2013 nakladatelství Paseka společně s Národním archivem biografii politika a historika Zdeňka Nejedlého, jejímž autorem je pracovník archivu Jiří Křesťan, který zde mohl prezentovat výsledky svého více než dvacetiletého výzkumu.

(more…)