Poslední slova T. G. Masaryka!

Co skrývá zapečetěná obálka?

Dne 24. dubna 1996 získal Státní ústřední (dnes Národní) archiv vzácný přírůstek — osobní archiv Jana Masaryka, někdejšího ministra zahraničních věcí. Řediteli archivní správy Ministerstva vnitra PhDr. Oldřichu Sládkovi, CSc. jej předali JUDr. Antonín Sum, CSc. a Catriona Soukupová, vdova po prof. Dr. Lumíru Soukupovi. Soukup a Sum byli osobními tajemníky Jana Masaryka a stáli mu po boku až do jeho tragického skonu 10. března 1948. Sumovi se podařilo poslat archiv Jana Masaryka do Skotska, kam Soukup emigroval. Ten postupně obohatil soubor o dokumenty prezidentovy dcery Olgy Revilliodové a o další masarykovské archiválie. Antonín Sum byl v roce 1949 zatčen a z vězení vyšel až v roce 1962. Byl v kontaktu s vnučkami TGM — PhDr. Annou a Herbertou Masarykovými. A právě s nimi se dohodl, že našemu archivu svěří posléze i malou zalepenou obálku. Je označena datem, kdy mi obálku předal (19. září 2005) a slovy: „pečeť do r. 2025“.

Jaké tajemství skrývá bílá obálka? Antonín Sum autorovi těchto řádků sdělil, že uvnitř jsou slova T. G. Masaryka, jež si Jan zapsal u otcova smrtelného lože. Přečteme si prezidentovo poselství občanům dnes již neexistujícího státu nebo se TGM zamyslel nad úspěchy a nezdary budování Československa? Či nám snad bude odhaleno nějaké rodinné tajemství? Budeme si muset počkat. Dne 22. února 2017 na setkání přátel Národního archivu bylo zahájeno odpočítávání, kolik času ještě zbývá do otevření záhadné obálky.

Jiří Křesťan