Další akce
Dne 15. července 2024 si Národní archiv připomněl 100. výročí narození významného archiváře a historika PhDr. Karla Beránka (15. 7. 1924 Praha – 9. 12. 2015 Praha)
Konference a semináře
CALL FOR PAPERS. Mezinárodní konference „Historická identita středoevropské šlechty v 17. století“ pořádaná Historickým ústavem AV ČR a Národním archivem České republiky ve dnech 9. a 10. dubna 2025.
Badatelna
Knihovna
Badatelna a knihovna na Chodovci bude uzavřena od 12. do 23. srpna 2024. Badatelna a knihovna na tř. Milady Horákové bude uzavřena od 29. července do 9. srpna 2024.
Konference a semináře
Korupce – klientelismus – krize v Evropě 1789–1989, 19.-20. 9. 2024, kongresový sál, Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4
Výstavy a akce
Komise pro řešení otázek masových hrobů na Ďáblickém hřbitově má za sebou rok práce. Na činnosti komise se podílí také archivářka Národního archivu PhDr. Alena Šimánková z 3. oddělení archivních fondů z let 1918–1992.
Další akce
Významný český historik a vysokoškolský pedagog, emeritní vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK, dlouholetý místopředseda Mezinárodní komise pro diplomatiku, prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., se rozhodl uložit svůj cenný osobní archiv a svou neméně cennou soukromou knihovnu v Národním archivu.
Konference a semináře
Dne 26. 6. 2024 se konala na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Toskánském paláci pod záštitou ministra Jan Lipavského konference „Integrace volyňských Čechů do československé/ české společnosti v letech 1945–2022.“
Další akce
Mezinárodní den archivů je tu! Připomínáme si ho už tuto neděli 9. června. Zajímavé akce ale budou probíhat celý měsíc.
Konference a semináře
Pracovníci Národního archivu se aktivně zapojili do řady akcí, které v uplynulém týdnu hostil belgický Brusel.
Další akce
Dne 20. května 2024 vystoupil pracovník Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Miroslav Šepták v rámci kulatého stolu na téma Úloha prezidenta Beneše v našich dějinách, kterou pořádal místopředseda Senátu Tomáš Czernin.
Mezinárodní spolupráce
Národní archiv navštívili 23. května velvyslanec Severní Makedonie v ČR Emil Krsteski a ředitel Státního archivu Hrista Najdanov.
Další akce
Navštivte prostory archivního areálu na pražském Chodovci a také historickou budovu Národního archivu v Praze 6 v rámci jubilejního 10. ročníku Open House Praha, 18. 5. 2024 – 19. 5. 2024
Konference a semináře
Tomáš Czernin, místopředseda Senátu PČR si Vás srdečně dovoluje pozvat na kulatý stůl „ÚLOHA PREZIDENTA BENEŠE V NAŠICH DĚJINÁCH“, který se uskuteční 20. května 2024 od 13:00 hodin ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce sídle Senátu PČR.
Výstavy
Výstavu Od hadru k papíru. Haaseovi: podnikatelé, vizionáři, mecenáši uzavřela dne 25. 4. 2024 přednáška autorky výstavy Soni Hrdličkové Krásové.
Výstavy a akce
Národní archiv si vás dovoluje pozvat na konferenci Úřední písemnosti a jejich hranice.
Badatelna
Z důvodu digitalizace je pro badatelské účely až do odvolání uzavřena dílčí část archivního souboru KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 – kancelář prvního tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného – zahraniční. Z důvodu pořádacích prací je pro badatelské účely až do odvolání uzavřena dílčí část archivního souboru KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 – Rudolf Slánský.
Další akce
V pátek 12. dubna 1944 se v Kroměříži narodil zpěvák, básník a novinář Karel Kryl.
Další akce
Národní archiv a jeho Národní digitální archiv na setkání zástupců diplomatických archivů a národních archivů zemí Visegrádské 4, pořádaném Archivem Ministerstva zahraničí a Odborem archivní správy MV.
Konference a semináře
Pracovní vědecké setkání, které proběhlo v Národním archivu 15. března 2024 spoluorganizované nejen hostitelskou organizací, ale též Historickým ústavem AV ČR, Ústavem státu a práva AV ČR, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity, bylo věnováno tématu, o kterém se sice žurnalisticky mnoho diskutuje, na druhé straně historický výzkum v České republice se mu věnuje podstatně méně.
Další akce
Konference a semináře
Srdečně Vás zveme na přednášku Lenky Kločkové, archivářky Národního archivu, která se bude konat ve středu 20. března od 17:00 hodin ve výstavním sálu Vlastivědného muzea Jesenice.
Badatelna
Další akce
Svou návštěvou nás filmová režisérka a pedagožka Helena Třeštíková poctila 12. března 2024, aby podpisem Darovací smlouvy stvrdila své rozhodnutí darovat do péče Národního archivu podklady, které pořídila při přípravě svých časosběrných filmových dokumentů, a to i těch, které nakonec realizovány nebyly.
Další akce
Publikační činnost
Dne 6. března 2024 proběhla v přednáškovém sále Národního archivu prezentace monografie Tomáše Veličky: Archivnictví v meziválečném Československu (1918–1939). Středoevropské kontexty – politika – profesionalizace.
Další akce
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní archiv zvou na rekonstrukci politického procesu Glomb a spol. aneb ilegální skupina Blesk.
Výstavy
V neděli 3. března tomu bude 30 let, co nečekaně zemřel legendární český zpěvák, básník a redaktor hudebních pořadů Rádia Svobodná Evropa Karel Kryl.
Konference a semináře
Pozvánka na workshop „Korupce – klientelismus – krize v Evropě 1789–1989“, který proběhne v prostorách Národního archivu v pátek 15. března od 9:00.
Publikační činnost
Národní archiv si vás dovoluje pozvat na prezentaci knihy Tomáše Veličky: Archivnictví v meziválečném Československu.
Výzkum
ve Vlastivědném muzeu Jesenice v rámci prezentace projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI III).
Konference a semináře
Národní archiv, Národní muzeum, Etnologický ústav AVČR a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Vás zvou na konferenci pořádanou v rámci projektu NAKI III Integrace volyňských Čechů do československé/české společnosti v letech 1945–2022.
Konference a semináře
Dne 24.1. 2024 uspořádal Národní archiv webinář pro DLM Forum o automatizaci archivace otevřených prostorových dat pod vedením Martina Rechtorika.
Badatelna
Další akce
Ministerstvo vnitra dne 4. ledna 2024 rozhodlo o prohlášení následujících archiválií uložených v Národním archivu za archivní kulturní památky:
Výstavy
Jako první ze série akcí k oslavám 70. výročí vzniku Národního archivu je představena od 15. ledna do 29. února 2024 ve vstupní hale v Praze 4 na Chodovci putovní výstava o protektorátních příslušnících nasazených na práci v Norsku Posláni na sever.
Knihovna
Vážení čtenáři, v souvislosti s organizační změnou v Národním archivu dochází i ke změnám ve výpůjčních službách knihovny v Dejvicích. Od 11. 1. 2024 se veškeré služby knihovny přesouvají do badatelny a otevírací doba knihovny je totožná s otevírací dobou badatelny.
Badatelna
Knihovna
Vážení badatelé, v souvislosti s organizační změnou v Národním archivu se mění některé e-mailové adresy na které jste byli doposud zvyklí adresovat své žádosti.
Předarchivní péče
Jelikož je občas zpochybňována kompetence vydávání Informačního listu Národním archivem, je zařazena rekapitulace důvodů, zákonných zmocnění k této činnosti a vztahu k metodikám Ministerstva vnitra.
Výstavy a akce
22. ročník Historické fotografie přináší v rámci recenzovaných studií rozverné vyprávění Yvonny Fričové, které  upoutá pozornost čtenářů dychtících po poznávání dalekých krajů a dávných kultur jejich obyvatel.
Publikační činnost
Atlas vláknin papíru je unikátním shrnutím mnohaletých zkušeností autorky, získaných v rámci průzkumu archiválií restaurovaných v Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu a dalších institucích.
Publikační činnost
Kolektivní monografie ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Národním archivem přináší 37 kapitol od českých, slovenských a ukrajinských autorů pojednávajících o politickém, správním a hospodářském vývoji Podkarpatské Rusi v letech 1919–1945.
Další akce
Mezinárodní spolupráce
Národní archiv jako koordinátor úspěšně dokončil nominační listinu programu UNESCO Paměť světa „Situační plány měst a obcí jako doklad proměn postavení Židů v přední evropské mocnosti 18. století – Habsburské monarchii,“ kde je prezentován soubor 177 translokačních plánů židovského obydlí.
Další akce
Publikační činnost
Slavnostní představení knihy vzpomínek prof. Ivana Hlaváčka Život mezi knihami a listinami se uskuteční dne 14. 12. 2023 od 16.00 v kinosále Národního archivu.
Mezinárodní spolupráce
Národní archiv podpořil svými archivními dokumenty internetový portál „Societies under German Occupation“ věnovaný německé okupaci v období 2. světové války, který vytvořil pracovní tým Univerzity ve Wuppertalu pod vedením prof. Dr. Tatjany Tönsmeyerové.
Další akce
Oslavte s námi a dalšími paměťovými institucemi po světě Světový den digitální archivace.
Další akce
Ve dnech 23. 10. – 3. 11. proběhla v Národním archivu pracovní návštěva ukrajinských konzervátorek a restaurátorek z Ústředního státního archivu veřejných organizací Ukrajiny v Kyjevě. Cílem návštěvy byla vzájemná výměna zkušeností, která proběhla formou série workshopů, tedy praktických cvičení, zaměřených na různé konzervační a restaurátorské techniky.
Další akce
V letošním roce si připomínáme 105. výroční vzniku samostatného československého státu a zároveň 150. výročí narození a 90. výročí úmrtí významného československého politika, předsedy tří československých vlád, předsedy agrární strany a hostivařského statkáře Antonína Švehly
Konference a semináře
Národní archiv, Národní muzeum, Etnologický ústav AVČR a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Vás zvou na konferenci pořádanou v rámci projektu NAKI III
Konference a semináře
V úterý 3. října 2023 se konal v Národním archivu 17. ročník Konference CNZ 2023 „Není už těch změn nějak moc?“
Konference a semináře
Konference, která se konala v Jednacím sále Senátu ve dnech 21.–22. září 2023, nesla název Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích II.
Konference a semináře
Mezinárodní spolupráce
Ve dnech 14. a 15. září 2023 proběhla v prostorách Národního archivu konference „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“.
Mezinárodní spolupráce
V roce 2023 se Národní archiv stal partnerskou institucí českého národního uzlu Evropské infrastruktury pro výzkum holocaustu (EHRI).
Další akce
Medaili Za zásluhy o české archivnictví předal nominovaným archivářům ministr vnitra Vít Rakušan 21. září 2023.
Publikační činnost
Národní archiv vydal další svazek časopisu Paginae historiae. Jedná se o číslo připravené k poctě významného životního jubilea dlouholeté pracovnice Národního archivu Aleny Pazderové.
Mezinárodní spolupráce
Generální ředitel Rakouského státního archivu ve Vídni Helmut Wohnout předal při slavnostní ceremonii dne 31. srpna 2023 za přítomnosti státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Josefa Postráneckého a ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR Daniela Doležala do rukou ředitele Národního archivu Milana Vojáčka cenné archivní dokumenty.
Předarchivní péče
V Informačním listu zejména shrnujeme (s odkazy na příslušná místa v internetu) problematiku novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., nového národního standardu pro elektronické systémy spisové služby a atestací elektronických systémů spisové služby.
Konference a semináře
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, která proběhne ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. září 2023 v prostorách Národního archivu.
Výstavy
Ve spolupráci Národního archivu Federací židovských obcí v České republice se prezentuje v synagoze v Polné putovní výstava Národního archivu „Translokační plány židovského obyvatelstva v 18. století.“
Další akce
V letošním roce si připomínáme 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini-⁠Aichela (1677–1723), českého architekta italského původu působícího v Čechách a na Moravě.
Publikační činnost
Publikace se snaží ve zkratce přiblížit čtenáři mnohdy nepřehledné dění roku 1989 a zároveň vyprávět osobní příběh Václava Havla i příběh samotného roku 1989. Většina dokumentů použitých v publikaci pochází z archivních fondů a sbírek Národního archivu.
Další akce
Slavnostního poděkování bývalé ředitelce Národního archivu Evě Drašarové proběhlo za účasti státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Josefa Postráneckého, vrchního ředitele sekce Petra Vokáče, ředitele OASSS Dana Doležala, ředitelky ABS Světlany Ptáčníkové, ředitelů oblastních archivů a bývalých kolegů z Národního archivu.
Další akce
Při příležitosti 250. výročí narození politika a diplomata Klementa Metternicha, rakouského státního kancléře v letech 1821–1848, uspořádaly dne 17. června 2023 Národní památkový ústav, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR a Národní archiv za podpory Konrad Adenauer Stiftung na zámku Kynžvart konferenci „Klemens Metternich a mocenská rovnováha v Evropě“.
Badatelna
Další akce
Knihovna
Výstavy
Alois Rašín – 100 let od atentátu na ministra financí. Výstava byla prodloužena do 14. června 2023 a rozšířena o další ukázku ze Sbírky novin k průběhu soudního procesu s atentátníkem.
Badatelna
Další akce
Mezinárodní spolupráce
Předarchivní péče
Národní archiv převzal do své správy kompletní soubor dokumentů významné krajanské organizace Českého a slovenského sdružení v Kanadě.
Publikační činnost
Edice pamětí katolického kněze Ondřeje Franty (1869–1939) na období I. světové války, které strá­vil jako vrchní polní kurát na ruské frontě, později v ruském zajetí.
Výstavy
Výstavu, která byla zahájena 19. dubna 2023 a potrvá do 31. května 2023 doprovází celá řada dalších akcí, jejichž cílem je prohloubit znalosti z oblasti historie fotografie.
Další akce
Publikační činnost
Národní archiv a Český historický ústav v Římě si Vás dovolují pozvat na prezentaci dalších dílů edice Alena Pazderová - Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628.
Konference a semináře
Národní archiv si vás dovoluje pozvat na sympozium, které se uskuteční dne 17. června 2023 na zámku Kynžvart při příležitosti 250. výročí narození rakouského státního kancléře Klementa Metternicha.
Konference a semináře
Seminář CNZ se koná v kinosálu Národního archivu v Praze 15. června 2023, 14:00 – 16:00 hod.
Badatelna
Další akce
Dne 25. dubna 2023 předal v Senátu Parlamentu ČR předseda spolku Beseda Slovan Ženeva Jaroslav Havelka řediteli Národního archivu Milanu Vojáčkovi k trvalému uložení Manifest Čechů švýcarských, vydaný v lednu 1915.
Konference a semináře
Mezinárodní spolupráce
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci „Češi, Slováci a Ukrajinci v historických a kulturních zlomech k 30. výročí vyhlášení samostatnosti České a Slovenské republiky“, kterou spolupořádá Národní archiv a jejíž pražská část se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2023.
Publikační činnost
Krize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období. Jedná se o monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2021.
Mezinárodní spolupráce
Ve dnech 25. a 26. dubna 2023 se ve Veřejné knihovně Jána Bocatia v Košicích na Slovensku konala mezinárodní vědecká konference „Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy. 1900-1950“, kterou pořádal Společenskovědný ústav CSPV SAV.
Výstavy
V prostorech poutního kostela Zvěstování Panny Marie Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici proběhla dne 25. dubna 2023 vernisáž putovní výstavy Národního archivu České země uprostřed Evropy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy. 
Knihovna
Výstavy
Od 2. května do 28. června 2023 si můžete v Knihovně Národního archivu prohlédnout panelovou výstavu „Krása šlechtických exlibris a supralibros“.
Konference a semináře
Ve dnech 25.–27. dubna proběhl v areálu kláštera v Broumově XVIII. seminář restaurátorů a historiků.
Konference a semináře
Dne 20. dubna 2023 se v sále Národního technického muzea v Praze konal pod záštitou Mgr. Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Mgr. Martina Baxy, ministra kultury a prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., dr. h. c., předsedkyně Akademie věd ČR seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu.
Konference a semináře
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci „Politika – zájmy – energetika. Energetické krize, bezpečnost a společnost ve střední Evropě 20. století“, která proběhne v prostorách Národního archivu ve čtvrtek a v pátek 14. a 15. září 2023.
Další akce
V pondělí 3. dubna 2023 byl do funkce ředitele Národního archivu jmenován PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
Knihovna
Z provozních důvodů se upravuje od března 2023 otevírací doba pro veřejnost v Knihovně Dejvice. Otevřeno bude vždy ve čtvrtek 9:00—12:00
Konference a semináře
Mezinárodní spolupráce
Národní archiv ve spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešově a Užhorodskou národní univerzitou připravil na dny 11.–13. května 2023 mezinárodní konferenci k připomenutí společných momentů z dějin Čechů, Slováků a Ukrajinců.
Další akce
Národní archiv a Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. Vás srdečně zvou na prezentaci a křest knihy Jiřího Škabrady, Nástin vývoje vesnických půdorysů a plužin v Čechách: K výpovědní schopnosti map Stabilního katastru.
Konference a semináře
Výzkum
Seminář Historická kartografie v základním a aplikovaném výzkumu pořádaný Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Národním archivem a Národním technickým muzeem, který se bude konat 20. dubna 2023 v Národním technickém muzeu.
Výzkum
Ministerstvo kultury ČR podpořilo ve veřejné soutěži v Programu NAKI III výzkumný projekt Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek Národního archivu. Tým Lenky Kločkové se bude podílet v letech 2023–2027 na projektu „Národní a kulturní identita českých komunit na Ukrajině v 19. – 21. století v movitém kulturním dědictví České republiky.“
Publikační činnost
Historická fotografie 2022 přináší v recenzované části dějiny fotografické sbírky obrazárny Moravského zemského muzea, ...
Badatelna
Knihovna
Od 1. listopadu 2022 se mění úřední doba badatelen Národního archivu takto: Po, St - 9:00–17:30, Út, Čt - 9:00-16:00, Pá - zavřeno
Další akce
Ve vstupní hale Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích proběhla dne 13. prosince 2022 vernisáž putovní výstavy Národního archivu České země uprostřed Evropy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU.
Publikační činnost
Cílem publikace je zmapovat svobodnické osídlení v Čechách v letech 1541–1654 s důrazem na uvedení konkrétních držitelů jednotlivých svobodnických dvorů.
Publikační činnost
Druhé číslo letošního ročníku časopisu Paginae historiae obsahuje celkem 4 studie, 1 materiálový text, zprávy, recenze a anotace.
Konference a semináře
Webový projekt „Politické procesy“ byl spuštěn 3. prosince 2022 ve 3:06, tedy přesně v čase, kdy byly zahájeny popravy 11 odsouzených v procesu s Rudolfem Slánským.
Další akce
Archivář Národního archivu Patrik Daníček pronesl dne 23. listopadu 2022 v Centru libeňské historie a kultury Libeňský svět přednášku věnovanou osobnosti Ctibora Nováka (1902–1955).
Další akce
Dne 26. listopadu 2022 oslavila významné životní jubileum emeritní archivářka Národního archivu Raisa Machatková, prom. hist.
Konference a semináře
Ve dnech 24. – 25. listopadu 2022 proběhla v Národním archivu konference s názvem Archivy, moc, politika organizovaná společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem.
Konference a semináře
Dne 6. 12. 2022 vystoupí archivářka Národního archivu PhDr. Alena Pazderová v cyklu Býti archivářem. Přednáška se koná od 15 hodin ve Státním okresním archivu České Budějovice.
Další akce
Národní archiv se podílel prostřednictvím PhDr. Davida Hubeného, Ph.D. spolu s dalšími českými institucemi a užhorodskými odborníky na projektu zaštítěném Českým centrem Kyjev na přípravě podkladů pro průvodce po architektonických památkách, které vznikly během československé správy Podkarpatské Rusi, nynější Zakarpatské oblasti.
Konference a semináře
Konference AKM 2022 je připravena. Zahájena bude 30. listopadu od 9:00 v sále Národního archivu.
Výstavy
Národní archiv představuje od 7. listopadu do 16. prosince 2022 ve vstupní hale Ústřední knihovny univerzity v Pasově německou verzi putovní výstavy Obchodování v srdci Evropy/Handel im Herzen Europas – československo-německé hospodářské vztahy 1918–1992.
Konference a semináře
Národní archiv pořádá společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Filozofickou fakultou UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 24.–25. 11. 2022 konferenci Archivy, moc, politika. Dovolujeme si vás na tuto konferenci pozvat.
Výstavy
V Černínském paláci proběhla dne 26. října 2022 vernisáž putovní výstavy České země uprostřed Evropy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU.
Konference a semináře
Historický ústav Akademie věd ČR spolu s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Národním archivem a Institut für Osteuropäische Geschichte Universität Wien, pořádá ve dnech 3.–4. listopadu 2022 mezinárodní konferenci.
Další akce
Publikační činnost
V sobotu 22. října 2022 se konala v prostorách zámku Maleč, jenž byl ve druhé polovině 19. století letním sídlem významného českého politika Františka Ladislava Riegera, prezentace knihy Marie Červinková-Riegerová, Zápisky III (1887–1889).
Další akce
Při slavnostním ceremoniálu dne 19. října 2022 převzalo z rukou státního tajemníka v ministerstvu vnitra RNDr. Josefa Postráneckého a ředitele Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR PhDr. Daniela Doležala, Ph.D., medaili Za zásluhy o české archivnictví i pět pracovníků Národního archivu.
Další akce
Slavnostní položení základního kamene Archivního areálu na Chodovci 20. 10. 1992.
Konference a semináře
Ve dnech 11. – 12. října 2022 proběhla v prostorách Domácího, dvorního a státního archivu ve Vídni konference pod názvem „Archiv: verhandelt. Der Schicksal des archivalischen Erbes nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie“.
Další akce
Publikační činnost
Od roku 2002 udělují Sdružení historiků ČR a Pekařova společnost Českého ráje Cenu Josefa Pekaře pro mladé historiky do 35 let, kteří mohou přihlásit své práce z oboru českých dějin od raného středověku až do současnosti.
Mezinárodní spolupráce
Ve dnech 5. a 6. října 2022 se v prostorách Národního archivu uskutečnilo hybridní setkání vedoucích restaurátorských oddělení archivů evropských zemí (EHC meeting 2022).
Mezinárodní spolupráce
V rámci akcí souvisejících s českým předsednictvím EU proběhlo v Praze setkání Evropské asociace diplomatických archivů (EUDiA). Dne 5. 10. 2022 navštívili jeho účastníci Národní archiv.
Konference a semináře
Mezinárodní spolupráce
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vídeňské univerzity připravil mezinárodní konferenci o Společnosti národů, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 ve Vile Lanna.
Výstavy
V Národním archivu proběhla dne 13. září vernisáž výstavy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU.
Konference a semináře
Ve dnech 6. – 9. 9. 2022 měl Národní archiv, za významného přispění Archivní správy MV, čest uspořádat v Praze DLM Forum, celoevropské setkání odborníků v oblasti správy dat a digitální archivace.
Výstavy
Národní archiv zahajuje výstavu zaměřenou na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU, která se koná ve výstavním sále v archivním areálu v Praze na Chodovci.
Publikační činnost
Publikace z volné řady věnované významným osobnostem zemědělského archivnictví a agrární historiografie.
Konference a semináře
Národní archiv je spolupořadatelem konference k problematice archivní rozluky ve Vídni. 
Výstavy
Ve spolupráci Národního archivu se správou státního zámku Březnice a Federací židovských obcí v České republice se prezentuje v synagoze v Březnici putovní výstava Národního archivu „Translokační plány židovského obyvatelstva v 18. století.“
Předarchivní péče
Fond zahrnuje část osobních i rodinných dokumentů, korespondence, vlastních textů a tiskovin v originálních vyhotoveních a kopiích.
Další akce
Publikační činnost
Monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2020. Celkem 35 studií domácích i zahraničních autorů je věnováno problematice poválečné krize v Evropě, vztahům mezi Československem a sousedními státy, radikální levice, novým formám komunikace a problematice národnostních menšin.
Další akce
V letošním roce si připomínáme nejen 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, ale i tragický osud vyhlazených obcí Lidice a Ležáky. Odvaha i oběť členů zahraničního a domácího odboje, včetně dalších zúčastněných osob a jejich rodinných příslušníků je hodna trvalého obdivu a úcty.
Další akce
Publikační činnost
Třetí část edice Zápisků Marie Červinkové-Riegrové, dcery vůdce českého národa Františka Ladislava Riegra, přináší plastický obraz české společnosti a politiky v letech 1887–1889.
Předarchivní péče
V průběhu let 2022-2023 bude Národní archiv postupně přebírat do své správy archivní soubory i knihovnu bývalého Všeodborového archivu Českomoravské konfederace odborových svazů, jehož akreditace v roce 2021 zanikla. Současně se stěhováním probíhají základní evidenční práce.
Konference a semináře
Zástupci Národního archivu se tradičně účastnili ISSS 2022 v Hradci Králové, kdy Jiří Bernas podal zprávu o stavu Národního digitálního archivu, Zbyšek Stodůlka otevřel velmi aktuální téma Resilience správy dokumentů ve světle proměny bezpečnostních hrozeb a Martin Rechtorik shrnul vývoj v oblasti archivace databází a možnosti prezentace takto archivovaných dat.
Konference a semináře
Národní archiv se zúčastnil ve dnech 3. a 4. května členského setkání skupiny DLM Forum v norském Oslo. Hlavním tématem setkání byly „Příležitosti pro archivy v digitální éře“, kterými jsou automatizace procesů, využití technologie blockchain.
Konference a semináře
Za účasti 400 přímých posluchačů uspořádal Národní archiv 3. května on-line webinář pro uživatele Národního archivního portálu k elektronickým skartačním řízením.
Další akce
Konference a semináře
Workshop věnovaný fotografickým negativům pořádá dne 23. května 2022 Muzeum východních Čech v Hradci Králové pro pracovníky institucí pečujících o fotografická média a pro kurátory sbírek.
Výstavy
Židovská obec v Teplicích slavnostně otevřela putovní výstavu Národního archivu „Translokační plány židovského obyvatelstva v 18. století“za přítomnosti představitelů městské a krajské samosprávy.
Konference a semináře
Ukládání veřejných dat ze sociálních sítí je výzvou digitálního archivnictví. Národní archiv začal sklízet twitterové účty a svou zkušenost sdílí i celoevropsky. Martin Rechtorik vedl 20. dubna 2022 webinář platformy DLM „Harvesting data from Twitter“, kde představil námi vyvíjené a používané metody a nástroje.
Výzkum
Národní archiv předal v roce 2022 celkem 27 výsledků, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných aktivit VaVaI (výzkum, vývoj a inovace) s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb.
Knihovna
Expozice o maltézském řádu situovaná v prostorách původní johanitské komendy na strakonickém hradě je svým obsahem u nás ojedinělá. Právě do ní přispěla Knihovna Národního archivu, která spravuje jako depozitum fond Maltézská knihovna.
Knihovna
100. výroční zásadního administrativního rozšíření Prahy je jedním z mnoha stých výročí bezprostředně souvisejících se vznikem Československé republiky v roce 1918.
Badatelna
Další akce
Předarchivní péče
Národní archiv vytvořil pro širokou veřejnost jednotný portál poprvé zpřístupňující některé informace o archivním dědictví v České republice. Projekt nazvaný Archiválie na dosah více přibližuje badatelům, ale i běžným zájemcům z řad veřejnosti širokou paletu informací o bohatství archivů v České republice.
Další akce
Mezinárodní spolupráce
Britský národní archiv opravil na podnět pražského Národního archivu světový referenční registr datových formátů PRONOM (https://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/).
Badatelna
Další akce
V Labyrintu tentokrát naleznete archiválie vypovídající o leteckém neštěstí z 26. ledna 1972, seznámit se můžete s návrhy památníku na oslavu husitského vítězství na Baldovském návrší (1929). Víte co byly „cechy“? Přiblížíme vám jeden z nich, a to cech domažlických punčochářů (1726). Prohlédnout si můžete pečetidlo města Poběžovice (1601). V drobném příspěvku vám představíme „malíře Chodska“ Jaroslava Špillara (1869–1917).
Další akce
Dne 12. února 2022 uplyne 80 let od úmrtí PhDr. Bedřicha Jenšovského, významného českého zemského archiváře a v letech 1934–1941  ředitele Archivu země České. Tomuto archivu zasvětil Bedřich Jenšovský celý svůj profesní život.
Další akce
Tématem publikace je Tereziánský ústav šlechtičen v Praze, který sloužil od svého založení Marií Terezií  jako zaopatřovací institut pro neprovdané ženy ze starobylých šlechtických rodů. Práce mapuje vývoj institutu od jeho vzniku roku 1755 až do úplného zrušení počátkem 50. let 20. století.
Konference a semináře
Mezinárodní spolupráce
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci o Společnosti národů, jejímž je Národní archiv spolupořadatelem a která proběhne ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 v rámci evropského předsednictví v prostorách Ministerstva zahraničních věcí.
Další akce
Dne 22. ledna 2022 byla odvysílána reportáž o restaurování pohřebních stuh předsedy vlády Antonína Švehly. Soubor stuh je nedílnou součástí archivního fondu Antonín Švehla, který dále obsahuje korespondenci, fotodokumentaci a další atypické archiválie.
Badatelna
Další akce
Labyrint dějin českých zemí seznamuje zábavnou formou poučenou veřejnost se zlomovými, zajímavými  i poněkud zábavnými historickými událostmi. Tentokrát se díky kolegům ze Státního okresního archivu v Domažlicích podíváme na Žižkův list Domažlickým z roku 1421, připomeneme si návštěvu TGM v Domažlicích a podíváme se také do historie zcela nedávné.
Badatelna
VadeMeCum - aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.
Další akce
Publikační činnost
Historická fotografie 2021 nabízí čtyři studie. První nám přibližuje Klemense Metternicha jako podporovatele prvních fotografů a jeho kynžvartskou sbírku daguerrotypií. Následující příspěvek nás seznamuje s fotografy zapojenými do fotodokumentace památek a tzv. Zaměřovací akce, která měla podchytit lidové stavitelství na území okupované republiky.
Konference a semináře
Záznam z konference „Osobní údaje v archivech: soukromí a otevřenost v informačním věku“, kterou uspořádal Státní oblastní archiv v Praze a Národní archiv dne 9. listopadu 2021.
Konference a semináře
RADIKÁLNÍ LEVICE ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933
Další akce
V srpnu tohoto roku byla veřejnost informována o tom, že Národní archiv získal z Německa nesmírně cennou pozůstalost po slavném českém zpěvákovi a redaktorovi Rádia Svobodná Evropa Karlu Krylovi.
Knihovna
Rodopisná společnost československá v Praze byla založena 13. března 1929. Jejím cílem bylo sdružovat odborné i laické badatele v oblasti genealogie a podporovat rozvoj vědeckého rodopisu. Předsedou byl zvolen senátor Emanuel Hrubý, jednatelem společnosti archivář PhDr. Antonín Markus.
Další akce
Cenu Miroslava Ivanova v kategorii světových dějin získali Emil Voráček, Bohuslav Litera a David Hubený za monografii V zájmu Velmoci – Československo a Sovětský svaz 1918–1948
Mezinárodní spolupráce
spolu s významnou delegací archivářů vedenou Kristinou Ramoniené, hlavní archivářkou Litvy. Litevské archivnictví dále reprezentovali ředitelka Litevského státního moderního archivu Danuté Kontrimavičiené, ředitel Litevského ústředního státního archivu Dalius Žižys a ředitel Litevského speciálního archivu Ovidijus Léveris.
Konference a semináře
Národní archiv spolu s Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity a Historickým ústavem AV ČR si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci  RADIKÁLNÍ LEVICE ve střední Evropě a její vývoj od konce první světové války do roku 1933.
Konference a semináře
Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, kterou pořádá Národní archiv, Historický ústav AV ČR a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity s podporou Strategie AV21 AV ČR, výzkumný program „Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace“.
Další akce
Edice dokumentů zachycujících snahy o vyjednání podmínek vyrovnání mezi českou a německou stranou v Čechách navazuje na předešlou dvousvazkovou publikaci Promarněná šance, která zahrnovala roky 1911–1912.
Další akce
Publikační činnost
Německá verze knihy Pavla Koblasy pojednává především o majetkových poměrech rakouského císaře Františka Josefa I. v rámci celé habsburské říše, tj. v českých, rakouských a uherských zemích.
Další akce
Národní archiv získal 9. září 2021 hlavní ocenění v soutěži Mapa roku 2020 v kategorii Atlasy, soubory a edice map za monografii Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století: Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727–1728.
Další akce
Soubor pohřebních stuh obsahuje 90 kusů. Donační nápisy prozrazují přítomnost rodinných příslušníků, prezidenta, předsedy vlády, jednotlivých členů vlády, významných politických činitelů, zástupců mnoha spolků z celé republiky i ze zahraničí.
Další akce
Národní archiv s politováním oznamuje, že dne 24. srpna 2021 zemřela jeho emeritní pracovnice Mgr. Marie Stupková (*4. 9. 1930 Praha), odborná archivářka Ústředního archivu Ministerstva vnitra/Státního ústředního archivu v Praze...
Další akce
Výstavy
Součástí bohatého programu Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov bylo slavnostní otevření putovní výstavy Národního archivu „Translokační plány židovského obyvatelstva v 18. století.“ Výstavu budou moci návštěvníci Holešova shlédnout v zámeckém areálu do konce měsíce září tohoto roku.
Badatelna
Další akce
Zejména poučené veřejností, žákům a studentům všech typů škol i těm, kteří se „jen tak“ zajímají o historii českých zemí, je určen webový projekt „Labyrintem dějin českých zemí“. Nově přinášíme dosud nepublikované autentické zvukové záznamy dokumentující pokusy o změny uvnitř KSČ v roce 1967. Vstupte…
Badatelna
Další akce
Předarchivní péče
Knihovna
Knihy Valdštejnské knihovny sice pochází ze zámku v Doksech, který patřil v letech 1680 až 1945 rodu Valdštejnů, ale jedná se o sbírku vytvořenou až po konfiskaci majetku výběrem svazků z několika knihoven.
Knihovna
V Knihovně Národního archivu byla v roce 1996 jako sbírkový fond ustanovena Sbírka novin Národního archivu.
Badatelna
Další akce
Zejména poučené veřejnosti, žákům a studentům všech typů škol i těm, kteří se „jen tak“ zajímají o historii českých zemí, je určen webový projekt „Labyrintem dějin českých zemí“. Prostřednictvím archiválií známých i dosud neznámých či neobjevených budeme postupně představovat drobné příběhy, které se v různých dobách odehrály na území českých zemí. Vstupte…
Další akce
Publikační činnost
Publikace Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století: Translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1927–1728 byla nominována na ocenění Mapa roku 2020 v kategorii Atlasy, soubory a edice map.
Konference a semináře
Mezinárodní spolupráce
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity si Vás dovolují vyzvat k účasti na konferenci „KRIZE A STÁT. Na příkladu Československa v meziválečném období”.
Konference a semináře
Konferenci pořádá Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity ve dnech 14. a 15. října 2021 v Národním archivu.
Konference a semináře
V jeho rámci vystoupila Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková s příspěvkem „Průzkum využívání archiválií s osobními údaji ve veřejných archivech: východiska a první výstupy“ (spolu s M. Čtvrtníkem ze Státního oblastního archivu v Praze) a dále Mgr. Zbyšek Stodůlka s příspěvkem „Výběr archiválií u (elektronické) zdravotnické dokumentace: efektivita, společenská akceptace a hodnota biomedicínských informací v domácí i mezinárodní perspektivě“
Další akce
Publikační činnost
Při příležitosti významného životního jubilea vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK doc. PhDr. Ivany Ebelové vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Národním archivem a Filozofickou fakultou UK v Praze publikaci přinášející celkem 33 studií k tématům, kterými se jubilantka dlouhodobě zabývá.
Další akce
Publikační činnost
Národní archiv ohlašuje vydání dalšího svazku svého časopisu Paginae historiae. Jedná se o monotematické číslo ke 100. výročí Státní archivní školy, jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2019.
Publikační činnost
Kniha Martina Kučery obsahuje autentické svědectví o píseckém mládí Františka Bláhy, o letech první světové války, gymnaziálních i univerzitních studiích, o době meziválečné a vlastní lékařské praxi.
Další akce
Osobní archiv evangelického kazatele a příslušníka československého zahraničního protinacistického odboje Jana Jelínka převzalo 6. oddělení Národního archivu v roce 2010. 
Další akce
Publikační činnost
Kniha se zabývá krajskými hejtmany z hlediska personálního obsazení. Zahrnuje období od roku (1623) 1641 do roku 1849. Její důležitou součást tvoří mimo jiné přílohy č. 1–3, které podávají chronologický přehled krajských hejtmanů jednotlivých krajů ve sledovaném časovém úseku.
Knihovna
Knihovna Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře byla založena v roce 1866 a sloužila studentům a zaměstnancům školy. Na počátku obsahovala 644 knih. Její správou byli pověřeni vyučující profesoři – Julius Beránek, Antonín Červený, Petr Gajdík, Bedřich Formánek a další.
Konference a semináře
Předarchivní péče
Ve dnech 22. a 23. března proběhl virtuálně 24. ročník konference „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“, který tentokrát hostil LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum v Kolíně nad Rýnem.
Badatelna
David Hubený z Národního archivu a Luboš Kokeš z Ústavu pro studium totalitních režimů společně připravili novou verzi Výběrové bibliografie dějin bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918–1991.
Předarchivní péče
Národní archivní portál přechází v části výběru a ukládání archiválií na novou aplikaci, která je nyní dostupná v testovací instanci.
Výstavy
Zveřejnili jsme další translokační plány židovských obydlí z let 1727–1728 z lokalit: Batelov, Černovice, Deštná, Dobruška, Hojovice, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Kojetín, Mladá Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice, Oldřichov, Roudnice nad Labem.
Další akce
Katalog k výstavě Národního archivu k výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře.
Další akce
Publikační činnost
Jedná se o monotematické číslo obsahující příspěvky, které zazněly na mezinárodní konferenci Kominterna a střední Evropa.
Publikace
Národní archiv ohlašuje vydání prvního čísla letošního ročníku časopisu Paginae historiae. Toto číslo obsahuje celkem 8 studií, 6 materiálových textů, zprávy, recenze a anotace.
Výstavy
Národní archiv srdečně zve na prohlídku výstavy, kterou připravil ve spolupráci s Opatstvím Venio k 400 výročí bitvy na Bílé hoře. Panelová výstava je během října a listopadu 2020 volně přístupná ve venkovních ambitech poutního areálu P. Marie Vítězné na Bílé Hoře.
Další akce
Publikační činnost
Letošní Historická fotografie přináší čtyři studie. První se zabývá fotografickou pozůstalostí historiků umění Václava a Dobroslavy Menclových, uloženou v Archivu Národního muzea. ...
Konference a semináře
Ve čtvrtek a v pátek 24. a 25. září 2020 proběhla v Kinosále Národního archivu dle přísných hygienických pravidel stanovených Odborem zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra mezinárodní konference připravená ve spolupráci Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. a Národního archivu za finanční podpory Strategie AV 21.
Další akce
Kniha se věnuje německé okupační správě Protektorátu Čechy a Morava na úrovni úřadů oberlandrátů a přináší tematickou edici dokumentů a biogramy všech 53 úředníků stojících v čele těchto úřadů v letech 1939 až 1945.
Konference a semináře
22. září 2020 od 12:30 hod. on-line přenos workshopu „Právní aspekty ochrany osobních údajů v kontextu jejich uchovávání a zpřístupňování“, který Národní archiv spolupořádá s Právnickou fakultou UK a Státním oblastním archivem v Praze.
Další akce
Publikační činnost
Slovník obsahuje více než tisícovku biografických hesel vedoucích státních činitelů v Čechách působících v tzv. politických úřadech.
Výstavy
Výstava je na základě protiepidemiologických opatření od 12. 10. 2020 nepřístupná.
Další akce
Takzvaný „Litoměřický graduál“, rozměrný iluminovaný rukopis vytvořený před rokem 1517, byl v uplynulých letech v Národním archivu podroben náročnému technologickému průzkumu, restaurování a kompletní digitalizaci.
Publikační činnost
Paměti českého archiváře Karla Kazbundy (1888–1982) jsou podrobnou kronikou jeho činnosti ve funkci československého delegáta pro provádění archivní a spisové rozluky ve Vídni v letech 1919–1923.
Konference a semináře
Národní archiv a Historický ústav AV ČR (v.v.i.) si vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci „Od krize ke krizi. Československo a Evropa 1918–1922”
Další akce
Publikační činnost
Biografie habsburského arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského (1847–1915) je první česky psanou biografií tohoto významného vědce a cestovatele.
Další akce
Národní archiv s politováním oznamuje, že dne 31. srpna 2020 zemřel jeho emeritní pracovník PhDr. Josef Žabka (*30. 3. 1939 Pastviny), odborný archivář Státního ústředního / Národního archivu, v letech 1997–2001 vedoucí oddělení předarchivní péče, laureát medaile Za zásluhy o české archivnictví, významný odborník na problematiku spisové služby, předarchivní péče, výběru archiválií a dějin ústřední správy v letech 1945–1990. Čest jeho památce!
Badatelna
Z důvodu digitalizace je pro badatelské účely až do odvolání uzavřena dílčí část archivního souboru KSČ – Ústřední výbor 1945–1989 – politický sekretariát (fond 02/5). Ze stejného důvodu je uzavřen archivní fond Prezidium ministerstva vnitra (fond 225),  první manipulační období (1919 až 1924), kartony 1 až 299.
Publikační činnost
Torzo pamětí novináře 1925–1945. Paměti zachycují především období 30. let 20. století, kdy František Bauer působil jako zpravodaj v Berlíně. Z „první ruky“ tak podchycuje nástup německého fašismu a podává autentická svědectví o německé meziválečné politice.
Knihovna
Knihovna Národního archivu zveřejnila Výroční zprávy (ministerstva) dopravy z let 1954–1989. Kromě statistických údajů všech druhů doprav, dopravního stavebnictví apod. obsahují také informace o organizaci této důležité oblasti národního hospodářství. Tištěné zprávy v letech 1954–1967 byly ve své době utajované – tajné a přísně tajné.
Konference a semináře
Národní archiv ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR si Vás dovolují vyzvat k účasti na konferenci OD KRIZE KE KRIZI: Československo a Evropa 1918–1922, která proběhne ve dnech 24. a 25. září 2020 v hlavní budově Národního archivu.
Konference a semináře
KONFERENCE ZRUŠENA.
Další akce
Publikační činnost
Národní archiv ohlašuje vydání interdisciplinární monografie prezentující kartografické dokumenty Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě. Zároveň je k dispozici webová aplikace https://plany.nacr.cz
Knihovna
Knihovna Národního archivu má od 1. 3. 2020 nový knihovní řád. Jedná se v pořadí o čtvrtý knihovní řád od roku 1975.
Knihovna
Přečtěte si o zpracování knihovního fondu, o aktuálních projektech knihovny nebo o statistických údajích a službách knihovny v loňském roce...
Publikační činnost
Edice dosud nepublikovaných pamětí  historika, archiváře, kronikáře, etnografa, kartografa, genealoga a demografa Václava Davídka z let 1913–1973, jejichž rukopis je uložen v Národním archivu.
Konference a semináře
Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK v Praze ve spolupráci s Národním archivem zahajuje 6. března 2020 další běh čtyřsemestrálního rekvalifikačního Archivního kurzu pro pracovníky v archivech, spisovnách a správních institucích (certifikováno MŠMT ČR).
Mezinárodní spolupráce
Ve středu 5. února 2020 navštívil Národní archiv ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolii Khromov.
Další akce
Kolegyně Alena Šimánková z Národního archivu v reportáži „Veličenstvo kat“ (Reportéři ČT 20. 1. 2020).
Badatelna
Pracovníci Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek připravili výběrovou bibliografii k dějinám bezpečnostních složek na území Československa v letech 1918–1991.
Výstavy
Putovní panelová výstava „Pavel Aretin z Ehrenfeldu – mapa mezi defenestrací a Bílou horou“ ve vstupní hale Národního archivu od 16. 1. – 23. 2. 2020.
Publikační činnost
Vydali jsme další publikaci z volné řady věnované významným osobnostem české agrární historiografie. Na paměť PhDr. Josefa Nožičky.
Knihovna
Z důvodu snížení počtu zaměstnanců knihovny jsme nuceni přistoupit na zkrácení otevírací doby. Knihovna Chodovec bude otevřena pouze v pondělí až středa: 9:00-12:00 a 13:00-16:00. Knihovna Dejvice zůstává beze změny.  Mimo otevírací dobu knihoven budeme registrovaným čtenářům umožňovat výpůjčky do příslušných badatelen.
Předarchivní péče
Jednou z náplní práce Oddělení fondů nestátní provenience a archivních sbírek je spolupráce s politickými stranami v oblasti předarchivní péče.
Výstavy
Přednáška Libora Svobody StB a opozice v regionech v letech 1988–1989.
Výstavy
Dne 29. 11. 2019 proběhla v Národním archivu přednáška doc. PhDr. Pavla Mückeho, Ph.D. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR pod názvem Sametové revoluce: malé zamyšlení nad dějinami a pamětí událostí roku 1989 v Československu/České republice.
Další akce
Historická fotografie 2019 nabízí průřezovou studii o snímcích ze zahraničních fotoateliérů před rokem 1918, jež se dochovaly ve sbírkách Českého muzea hudby.
Výstavy a akce
Tisková zpráva z konference Doména diletantství? K 100. výročí Státní archivní školy, která proběhla ve dnech 7.–8. listopadu 2019
Výstavy
Pozvánka na doprovodné přednášky - Sametová revoluce: malé zamyšlení nad dějinami a pamětí událostí roku 1989 v Československu/České republice a StB a opozice v regionech v letech 1988–1989.
Další akce
Ocenění monografie „Univerzitní botanické zahrady v Praze v letech 1775–1945“ Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace podle Metodiky M17+
Další akce
Národní archiv ohlašuje vydání druhého čísla letošního ročníku časopisu Paginae historiae. Toto číslo je věnováno tematice československo-rakouských vztahů ve 20. století.
Mezinárodní spolupráce
Dne 23. 10. 2019 navštívil Národní archiv ředitel Archivu Vojvodiny v Novem Sadu Dr. Nebojša Kuzmanović společně s kolegy Kristijanem Obšustem a Vladimirem Mučibabićem.
Výstavy
Národní archiv připravil u příležitosti 30. výročí přelomových událostí roku 1989 výstavu „Havel na Hrad. Příběh roku 1989“, pro veřejnost bude otevřena od 6. listopadu do 15. prosince 2019.
Konference a semináře
Mezinárodní konference Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Národním archivem ke 100. výročí Státní archivní školy. 7.–8. listopadu 2019 v přednáškovém sále Národního archivu.
Mezinárodní spolupráce
Dne 27. 9. 2019 Národní archiv navštívili členové Klubu občanů České republiky na Slovensku v čele s dlouholetou předsedkyní tohoto spolku paní Janou Bratinkovou, Slováckého krúžku a Skaličané z Bratislavy.
Mezinárodní spolupráce
Dne 3. října 2019 došlo k prohloubení spolupráce mezi českými krajanskými spolky ve Švýcarsku a Oddělením fondů nestátní provenience a archivních sbírek.
Konference a semináře
Ve čtvrtek 3. října 2019 se v prostorách Národního archivu uskuteční konference spolupořádaná Historickým ústavem AV ČR.
Konference a semináře
Vědecká konference „Revize politických procesů a soudní rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu – politické, společenské a mezinárodní souvislosti“ pořádaná dne 23. září 2019 v malém přednáškovém sále Národního archivu.
Badatelna
Dne 21. 11. 2018 byly přidány další zvukové záznamy a také filmy nalezené v březnu 2018 v Panenských Břežanech a zdigitalizované Národním archivem.
Výstavy
Národní archiv srdečně zve na putovní výstavu k připomenutí výročí 600 let od úmrtí římského a českého krále Václava IV. Jedná se o bannerovou expozici s ukázkami faksimilí listin, pečetí a rukopisů spojených s osobou Václava IV.
Výstavy
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na výstavu „Velký malý muž – Milan Rastislav Štefánik v archivních dokumentech“, kterou Národnímu archivu zapůjčili kolegové ze Slovenského národního archivu.
Konference a semináře
Ve dnech 18.–21. listopadu 2019 se v Jihlavě uskuteční v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků, zaměřený na problematiku restaurování písemných památek.
Badatelna
VadeMeCum – aplikace pro vyhledávání informací o archivních souborech Národního archivu.
Badatelna
Upozorňujeme badatele, že až do odvolání nebudou poskytovány žádné výjimky z množství předkládaných archiválií.
Další akce
Odkaz na staré webové stránky Národního archivu
Knihovna
Soubor starých tisků Knihovny Národního archivu (cca 15 000 svazků) rozšířil zajímavý dar 3. vydání Hallské bible z roku 1766 (záznam v katalogu). Text této bible v zásadě přebírá znění posledního vydání Kralické bible z roku 1613.
Konference a semináře
Národní archiv bude ve dnech 7.–8. 11. 2019 spolupořadatelem konference ke 100. výročí zřízení Státní archivní školy.
Další akce
Národní archiv prezentoval restaurované translokační plány židovských obydlí z roku 1727 prohlášené na konci roku 2018 za Archivní kulturní památku.
Konference a semináře
Historický ústav AV ČR a Národní archiv zvou k účasti na mezinárodní konferenci Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu. Konference se uskuteční 3. října 2019, přihlášky posílejte do 30. 6. 2019.
Předarchivní péče
Zástupci 5. oddělení Národního archivu zúčastnili mezinárodní konference DLM Forum v Bernu, kde představili české digitální archivnictví a zejména Národní digitální archiv, jeho současný stav a perspektivy.
Konference a semináře
Srdečně Vás zveme na konferenci Podvody, korupce a násilí při parlamentních volbách v 19. a 20. století, která se uskuteční ve středu 5. června 2019 v Přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4.
Výstavy
Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála“, konaná v Městské galerii v Litomyšli ve dnech 9. 11. 2018 – 10. 2. 2019, získala 3. místo v prestižní kategorii Výstava roku 2018 v XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Výstavy
Národní archiv a Národní památkový ústav si vás dovolují pozvat na výstavu Kancléř Metternich a jeho vize míru. Výstava prodloužena do 31. 7. 2019
Předarchivní péče
Zástupci Národního archivu se ve dnech 6. -7. 5. 2019 zúčastnili mezinárodní konference „CEF eArchiving Building Block Geopreservation Conference“ v Lublani.
Výstavy
Národní archiv zve na putovní panelovou výstavu k poctě Pavlu Tigridovi, která přibližuje život a tvorbu jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého protikomunistického exilu ve vestibulu Národního archivu od 15. dubna do 31. května 2019.
Další akce
Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze pořádají ve dnech 12.–13. 6. 2019 při příležitosti Mezinárodního dne archivů speciální program pro studenty základních a středních škol. Nutná registrace!
Výstavy
Srdečně zveme do Rakouského kulturního fóra na přednášku Jana Kahudy s názvem „Metternich a jeho vize míru“ v rámci vernisáže stejnojmenné výstavy dne 9. 4. 2019 v 18:00h.
Konference a semináře
Národní archiv a Ministerstvo vnitra ČR uspořádali pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve dnech 12. a 13. března 2019 23. ročník mezinárodní konference „Archivace záznamů z informačních systémů“
Badatelna
Od 1. března 2019 do odvolání je Centrální badatelna a knihovna Národního archivu v Praze na Chodovci vždy v pátek pro badatele uzavřena. Provozní doba v ostatních dnech zůstává beze změny.
Výstavy
Národní archiv připravil ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. výstavu „Zdeněk Nejedlý známý – neznámý? Svědectví fotografií“. Výstava je veřejnosti přístupná do 5. dubna 2019
Další akce
Národní archiv si dovoluje pozvat odbornou veřejnost na prezentaci edice dokumentů, kterou připravili Ivan Šťovíček a David Hubený: S projevem nejhlubší úcty. Dopisy, zprávy a depeše Huberta Ripky Edvardu Benešovi (1922–1948) ve středu 20. února ve 14:00 v přednáškovém sále Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec
Konference a semináře
Ve dnech 18.–21. listopadu 2019 se v Jihlavě uskuteční v pořadí již XVII. seminář restaurátorů a historiků. Na jeho přípravě spolupracují Moravský zemský archiv v Brně, hostitelský Státní okresní archiv Jihlava, Národní archiv, Ústav chemické technologie restaurování památek Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky.
Další akce
Dne 16. ledna 2019 proběhlo slavnostní předání Rakouského čestného kříže za vědu a umění I. třídy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse) ředitelce Národního archivu PhDr. Evě Drašarové, CSc.
Badatelna
Evidence je vedena podle zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky č. 645/2004 Sb., metodického návodu odboru archivní správy ...
Výstavy
Výstava probíhá v Císařské konírně na Pražském hradě od 27. února do 1. července 2018.
Badatelna
Výstava probíhá ve vstupní hale budovy Národního archivu, Archivní 2257/4, Praha 4 — Chodovec do 20. 10. 2017, pondělí – pátek, 9:00 – 17:00.
Předarchivní péče
Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení ...
Konference a semináře
Archives in Digital Age. Self-Audit and Certification of Digital Archives in Central European Perspective. 10. – 11. 5. 2018, Národní archiv, Archivní 2257/4, Praha 4 – Chodovec (Lecture Room)