Zrestaurovaný soubor pohřebních stuh předsedy vlády Antonína Švehly

Antonín Švehla (1873–1933) stál v čele agrární strany a vedl celkem tři vládní kabinety. Byl jedním z nejvýraznějších politiků první republiky. Jeho pohřeb se konal 15. prosince 1933 na statku v Hostivaři. Pohřbu se účastnila většina významných ústavních činitelů včetně T. G. Masaryka.

Soubor pohřebních stuh obsahuje 90 kusů. Donační nápisy prozrazují přítomnost rodinných příslušníků, prezidenta, předsedy vlády, jednotlivých členů vlády, významných politických činitelů, zástupců mnoha spolků z celé republiky i ze zahraničí. Např.: „Milovanému otci Helena a Josef“, „Svému spolupracovníku T. G. Masaryk“, „Dr. Edvard Beneš Ministr zahraničních věcí“, „Karel Kramář Antonínu Švehlovi“, „Nezapomenutelnému vůdci Ant. Švehlovi Švehlova studentská kolej v Praze“.

Během restaurování proběhlo několik etap: příprava, čištění, konzervace a adjustace. Příprava probíhala provedením technologického rozboru, zkoušek, identifikace a rozdělení. Smyslem bylo stanovení postupu prací a rozdělení stuh podle zjištěných prvotních kritérií. Ve druhé fázi probíhalo čištění za pomoci vatových tamponů a odpovídajících roztoků. Třetí etapa souvisela s konzervací, vyrovnáním a následnou fixací nápisů. Stuhy byly uloženy do zásuvek vyložených papírem s neutrální hodnotou pH, tak aby nedocházelo k jejich deformaci.

Restaurátorské práce byly financovány z daru Antonína Švehly nejml. Národnímu archivu.

Soubor stuh je nedílnou součástí archivního fondu Antonín Švehla, který dále obsahuje korespondenci, fotodokumentaci a další atypické archiválie.

 

Před restaurováním

Po restaurování

Po restaurování

Uložení do krabice

Uložení do krabice

Uložení stuh

Uložení stuh