PhDr. Bedřich Jenšovský

(24. září 1889 Praha – 12. února 1942 Osvětim)

Dne 12. února 2022 uplyne 80 let od úmrtí PhDr. Bedřicha Jenšovského, významného českého zemského archiváře a v letech 1934–1941  ředitele Archivu země České. Tomuto archivu zasvětil Bedřich Jenšovský celý svůj profesní život.

Již jeho disertační práce „Politika kurfiřta saského v Čechách v posledních letech vlády Rudolfa II.“ souvisela s klíčovým počinem zemského archivu, s edicí „Sněmy české“, které se pak po celou dobu své profesní kariéry věnoval. Jenšovský byl předním vědeckým pracovníkem a organizátorem výzkumu vatikánských archivů a knihoven, který byl po roce 1921 organizovaný Československým historickým ústavem v Římě. V rámci tohoto výzkumu spolupracoval na dalším edičním projektu Archivu země České, na edici „Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia“. Mimoto byl Bedřich Jenšovský autorem celé řady studií a článků, ve kterých zúročil své bohaté archivní zkušenosti.

V letech 1920–1941 dr. Jenšovský působil jako pedagog na Státní archivní škole, od roku 1927 také jako tajemník školy a v roce 1941 až do svého zatčení jako její ředitel. Byl členem mnoha vědeckých a kulturních organizací, např. Královské české společnosti nauk, České akademie pro vědu, slovesnost a umění a Československé obce sokolské. Právě jako aktivní představitel Sokola byl dne 8. října 1941 ve své pracovně v archivu zatčen gestapem během tzv. Akce Sokol, zaměřené proti činovníkům této organizace.

Nejprve byl vězněn v Malé pevnosti Terezín a od 15. ledna 1942 v koncentračním táboře v polské Osvětimi, kde o necelý měsíc později na následky týrání a nelidských podmínek zemřel.

Čest jeho památce!

 

PhDr. Bedřich JenšovskýBedřich Jenšovský - parte