Krása šlechtických exlibris a supralibros

Od 2. května do 28. června 2023 si můžete v Knihovně Národního archivu prohlédnout panelovou výstavu „Krása šlechtických exlibris a supralibros“.

Krása šlechtických exlibris a supralibros

Výstava představuje nejkrásnější a nejpozoruhodnější vlastnické značky šlechtických vlastníků knih. Kniha byla vždy specifickým druhem majetku a dodnes patří k předmětům nejpůjčovanějším. Proto lidé své knihy osobitě označovali, snažili se tak chránit knihu před zloději či upozornit nesvědomitého vypůjčitele, komu by měl knihu vrátit.

Díky tomu ještě po staletích nesou některé knihy jméno dávných čtenářů, kteří své vlastnictví dávali najevo majitelskými vpisky či vyšší formou – prostřednictvím supralibros nebo exlibris.
Panelová výstava je rozdělena do šesti částí.

Exlibris Jana staršího Hodějovského z Hodějova pocházející z fondu Maltézská knihovna (sign. Malt 2060) uloženého v Knihovně Národního archivu.

Exlibris Jana staršího Hodějovského z Hodějova pocházející z fondu Maltézská knihovna (sign. Malt 2060) uloženého v Knihovně Národního archivu.

Počátky exlibris a supralibros v českých zemích popisují první výskyty tohoto nového fenoménu v počátcích české renesance. S korunou královskou představuje exlibris a supralibros příslušníků panujících dynastií. V některých případech máme na území ČR jejich celé knihovny, mnohdy se do našich sbírek dostaly ojedinělé svazky ze zahraničí. S mitrou a berlou poukazuje na knihovny klášterní, jejichž představitelé věnovali svým svazkům náležitou pozornost a též je zdobili majetnickými značkami.

Chlouba rodu uvádí několik rozsáhlých a významných šlechtických knihoven, které vedle informační role měly zároveň reprezentovat význam a moc rodu. Řada velkých a důležitých knihoven se v minulosti rozpadla, rozplynula a jejich stopy nacházíme v jiných sbírkách, které vznikly později s jejich využitím.

.

Některé z těchto knihoven popisuje část nazvaná Rozmetané pokladnice, zatímco část s názvem Zatoulané střípky upozorňuje na menší, mnohdy neznámé knihovny, jejichž majitelé je nechali ozdobit a označit svou identitou. Exlibris a supralibros jsou předmětem evidence, průzkumu a identifikace společného projektu „Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků“ konsorcia Národního muzea, Národní knihovny ČR a Národního památkového ústavu.

Výstava je doplněna ukázkami exlibris z fondů Knihovny Národního archivu.