Marie Červinková-Riegerová – Zápisky III (1887–1889)

V sobotu 22. října 2022 se konala v prostorách zámku Maleč, jenž byl ve druhé polovině 19. století letním sídlem významného českého politika Františka Ladislava Riegera, prezentace knihy Marie Červinková-Riegerová, Zápisky III (1887–1889).

Jedná se již o třetí svazek edice vydané Národním archivem ve spolupráci se spolkem Scriptorium, kterou připravil kolektiv pod vedením pracovníka Národního archivu Milana Vojáčka. V deníkových zápiscích pečlivě zachycuje Riegerova dcera Marie tehdejší politický a kulturní život a roli svého otce jakožto vůdčího představitele české politiky. Knihu přestavil M. Vojáček se spolupracovnicí z Masarykova ústavu AV ČR v.v.i. H. Kokešovou a lektorkou publikace prof. M. Lenderovou.

Po skončení prezentace se uskutečnila prohlídka zámecké expozice vážící se k politickému, vědeckému i rodinnému životu F. Palackého a F. L. Riegera, a to v doprovodu majitele zámku Václava Macháčka-Riegera.

 

Zápisky Marie Červinková-Riegerová, Zápisky III (1887–1889) Marie Červinková-Riegerová, Zápisky III (1887–1889)