Elektronické skartační řízení v prostředí Národního archivního portálu

Za účasti 400 přímých posluchačů uspořádal Národní archiv 3. května on-line webinář pro uživatele Národního archivního portálu k elektronickým skartačním řízením.

Záznam živého streamu: