Mezinárodní vědecká konference k veřejné správě v Košicích

Mezinárodní vědecká konference k veřejné správě v KošicíchVe dnech 25. a 26. dubna 2023 se ve Veřejné knihovně Jána Bocatia v Košicích na Slovensku konala mezinárodní vědecká konference „Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy. 1900-1950“, kterou pořádal Společenskovědný ústav CSPV SAV. Během dvou konferenčních dnů zaznělo 23 referátů od historiků ze Slovenska, České republiky, Maďarska, Rakouska a Rumunska, přičemž úvodní referát přednesl PhDr. Martin Klečacký, Ph.D. z Masarykova ústavu a archivu AV ČR.

Za Národní archiv se konference zúčastnily PhDr. Zdeňka Kokošková a Mgr. Monika Václavíková s referátem „Němečtí úředníci nacistické okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava“. Byly diskutovány otázky kontinuity a diskontinuity postavení veřejných zaměstnanců, jejich loajality, či integrity ve státním aparátu. Z konference budou v příštím roce vydány dva sborníky – ve slovenském a v anglickém jazyce.

Jako neformální součást konference se uskutečnila prohlídka historické radnice města Košic.

 

Mezinárodní vědecká konference k veřejné správě v Košicích Mezinárodní vědecká konference k veřejné správě v Košicích Mezinárodní vědecká konference k veřejné správě v Košicích