Nedostatek odvahy ke smíru.

Edice dokumentů k pokusům o česko-německé vyrovnání 1912–1915

Edice dokumentů zachycujících snahy o vyjednání podmínek vyrovnání mezi českou a německou stranou v Čechách navazuje na předešlou dvousvazkovou publikaci Promarněná šance, která zahrnovala roky 1911–1912. Nová opět dvousvazková publikace zpřístupňuje materiály z let 1913–1915, které obsahují převážně korespondenci hlavních aktérů, ale i jejich poznámky či jiné písemné doklady.

Autory knihy jsou Eva Drašarová, Martin Klečacký, Martin Klement, Luboš Velek (eds.).

Knihu si můžete zakoupit zde…